V Petržalke sa realizuje nový parčík / New pocket park under construction in Petržalka

V Bratislave v poslednej dobe pribúda skutočne nebývalé množstvo parkov. V nedávnom článku sme niekoľko z nich predstavili, realizujú sa však aj ďalšie, tak v rámci súkromného developmentu, ako aj viac verejného charakteru. Takým možno označiť aj parčík, resp. záhradu vznikajúcu na Mamateyovej ulici v Petržalke.

Parčík vzniká pod patronátom miestneho Saleziánskeho mládežníckeho strediska, ktoré sa rozhodlo upraviť priľahlý trávnik medzi strediskom a supermarketom a zlepšiť možnosti jeho využitia. Na spoluprácu si saleziáni prizvali špičkové architektonické štúdio GRAU, ktoré pripravilo návrh spočívajúci vo vytvorení dominantných prvkov v podobe umelého kopca a pokojnejšieho brezového hája, prepojeného s kopcom prostredníctvom drobnej centrálnej piazzety. Popri tejto piazzete sa nachádzajú atrakcie a herné prvky pre deti, mládež i ďalšie skupiny, popri hlavnej komunikačnej osi tvorenej chodníkom pri budove strediska zas budú vytvorené možnosti exteriérového sedenia pre miestnu kaviareň. V zázemí parku by sa okrem toho mohli nachádzať komunitné záhrady. Ako už bolo povedané, parčík je v realizácii a jednotlivé prvky v ňom budú postupne pribúdať. Architekti priznali inšpiráciu viacerými úspešnými parkami vo svete aj doma (napríklad Letným pavilónom SNG), čo je v návrhu vidieť a malo by byť predpokladom pre úspech. Po dokončení tak v Petržalke pribudne príjemný upravený exteriérový priestor, v duchu tvorby architektonického štúdia minimalistický, no predpokladáme, že bude aj veľmi kvalitný a nepochybne si nájde obľubu.

Čo sa týka saleziánov, títo si dávajú v poslednej dobe očividne veľmi záležať na vysokej kvalite architektúry, dôkazom čoho je správa, že saleziáni vypísali vyzvanú architektonickú súťaž na návrh Oratória - mládežníckeho centra Saleziánov Don Bosca na Miletičovej ulici v Ružinove. Podľa spoluorganizátorov súťaže, ďalšieho vynikajúceho ateliéru 2021, aktuálne sa rozpracovávajú tri najlepšie návrhy, ktoré sú však, nech súťaž dopadne akokoľvek, údajne skvelé. Je tak možné, že Bratislava už čoskoro získa tak chýbajúci priestor pre mládež, kde môže táto aktívne tráviť svoj voľný čas, a to navyše v budove, ktorá pre to azda poskytne tie najlepšie podmienky. 

Zdroj / Source: GRAU
Zdroj / Source: GRAU

Axonometria / Axonometry:
Zdroj / Source: GRAU

Situácia / Site plan:
Zdroj / Source: GRAU

Aktuálny stav, 6.7.2017 / Current state, 7/6/17:Mapa / Map:

___________________________
Bratislava has recently seen a boom in opening of the new parks and green areas. In the recent article, we presented some of them, more are coming as is the case of the pocket park or garden, respectively, on an empty plot in the borough of Petržalka, belonging to the local Salesian youth center. Salesians cooperated with the renowned GRAU studio on transformation of the area and bringing the new uses, including a meditation orchard, artificial hill, small piazzeta, café terrace, playground, community garden, etc. Park is already in the implementation phase and we expect that altough minimalistic, it will be still a great addition to the neighborhood. It seems that salesians care about the quality of architecture as they are organising an architectural competition for another youth center in the borough of Ružinov. It's more than good that Bratislava will get another space for the youth to actively spend their time, moreover in a building (or areas) of great quality and taste offering the best opportunities imaginable. 

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára