Odhalené / Revealed: Pri Mýte, 3. fáza

Veľmi príjemný rezidenčný projekt Pri Mýte napreduje. Po dokončenej prvej fáze a dokončovanej druhej zostáva na pozemku developera Penta Investments ešte široký priestor pozdĺž Račianskej ulice, kde developer pôvodne plánoval vybudovať garážový dom. Teraz však potvrdil, že plány zmenil a namiesto toho by mali byť dve obytné fázy doplnené treťou. 

Penta pôvodne narábala s parkovacou normou, ktorá bola v čase prípravy prvých častí projektu prísnejšia, ako v súčasnosti. Vďaka zmene už developer nebol povinný vybudovať také množstvo parkovacích miest, navyše je vysoký predpoklad, že by vzniknuté miesta ani nebol schopný predať. Preto logicky pristúpil k zmene funkcie na bytový dom (B10). Ten bude mať šesť nadzemných podlaží a dve podzemné, bude viacmenej sledovať líniu Račianskej ulice, s výnimkou zalomenia v severovýchodnej časti budovy, kde vznikne v kontakte s prechodom k električkovým zastávkam rozšírený uzlový priestor. Dom bude obsahovať 60 bytov, prevažne dvojizbových, menej trojizbových, priestory občianskej vybavenosti na prízemí a 143 parkovacích miest v podzemí (ktoré sú majitelia bytov povinní si zakúpiť). Väčšina bytov bude orientovaná do vnútrobloku, ktorý bude budova zvierať s ostatnými časťami obytného súboru, od Račianskej vznikne pavlač, hoci časť bytov bude mať okná aj do mestskej triedy. Čo sa týka spomínaného vnútrobloku, tu by mal vzniknúť líniový park, ktorý bude nadväzovať na ten v rámci susedného projektu Urban Residence, dosiahne tak dĺžku až 350 metrov. Developer sa okrem toho zaviazal vybudovať pred svojim objektom obojsmernú cyklotrasu, obnoviť stromoradie aj zrekonštruovať priľahlé komunikácie. Za architektúrou stojí štúdio Vallo Sadovsky Architects, dátumy realizácie nie sú zatiaľ jasné. Zmena projektu z pôvodne schváleného parkovacieho domu na bytový je odsúhlasená mestom Bratislava aj Ministerstvom životného prostredia, chýba ešte súhlas mestskej časti, ktorej starosta však jeho vydanie podmienil verejným prerokovaním projektu s občanmi.

Prvé z týchto prerokovaní už prebehlo a občania vystúpili s rozličnými požiadavkami: žiadali vyhotovenie hlukovej štúdie, zriadenie bezbariérového prístupu k električkovým zastávkam, rekonštrukciu blízkych športovísk a podobne. Najsilnejšou výhradou bolo nedávne zrušenie ľavého odbočenia cez električkovú trať, čo je však dôsledok plánu mesta silnejšie preferovať električkovú dopravu. K otázke, či je lepší parkovací alebo bytový dom, nezaznelo jasné stanovisko, hoci na prerokovaní boli prítomní zástancovia oboch strán. 

Nebudeme tajiť, že na jednej z významných bratislavských tried s potenciálom pretvorenia sa na mestský bulvár so živým parterom, relatívne širokými chodníkmi, cyklotrasami, stromoradím i električkovou traťou, a v blízkosti centra mesta, považujeme za oveľa vhodnejšie vybudovanie normálneho mestského domu. Celá diskusia aj jej charakter odráža všetky nedostatky, s ktorými sa v Bratislave v rámci územného rozvoja boríme - jednak je to vplyv rozličných noriem, ktoré sťažujú snahy o normálne a prirodzené budovanie mesta, ďalej nedokonalé zákony, napríklad ten o poplatku za rozvoj, vďaka čomu vyzerá schvaľovanie mnohých projektov skôr ako vydieranie developerov, čo následne vytvára aj priestor pre korupciu, neodbornosť zásahov do procesov, keď môže kampaňujúci politik sabotovať akékoľvek snahy o rozvoj mesta, ale aj nesprávne nastavené procesy zapájania verejnosti, ktoré by nemali mať charakter prezentácii a následných diskusií, kde sú tí najmenej spokojní vždy najhlasnejší. Potom sa môže ľahko stať, že na kozmetických či nedôležitých veciach sa zastaví celý projekt - a v prípade takých, ako je celý komplex Pri Mýte, vrátane tretej fázy, by to bola veľká škoda. 

Zdroj / Source: Penta Investments / VSA
Zdroj / Source: Penta Investments / VSA
Zdroj / Source: Penta Investments / VSA
Zdroj / Source: Penta Investments / VSA

Porovnanie garáže a bytového domu / Comparision between the garage and apartment house:
Zdroj / Source: Penta Investments / VSA
Zdroj / Source: Penta Investments / VSA

Mapa / Map:

_________________________
Pri Mýte development will grow. After completing of the first stage and ongoing completion of the second, the third residential stage was just confirmed on a part of the plot next to Račianska st. Developer Penta Investments originally planned to build the parking garage as it was required by the codes to build more parking. However, these codes were slightly changed what allowed developer to change the plans. New building will have six floors plus two underground with parking and 143 parking spots (homeowners will be obliged to buy it). Ground floor will be used for retail, on the next five floors, 60 homes will be located, mostly one-bedroom and some 2-bedroom. Most of the homes will be oriented to courtyard with only some rooms with views to Račianska st., as this side of the building will used mostly as a corridor. In the courtyard, a line park, together with neighboring development Urban Residence, is planned having the length of 350 meters. From the street, new bikeway, alley, walkway and a small piazzeta on the crossing with Škultétyho will be built. Architects of the project are Vallo Sadovsky Architects, the change of plans was approved by the city as well as Ministry of Environment, only the borough remains. The mayor gave the agreement by the locals as the condition of approval. On the meeting, the local residents attitude towards the change of project was somehow mixed, requiring certain changes, however, it is more than clear that building a normal urban housing instead of a garage on one of Bratislava boulevards with potentially active street level on both sides of the street, alleys, bikeways, tramline and even larger potential in the future, is a wise and far more natural choice. It would be a great pity if a fine development such as Pri Mýte would be blocked by some political choice.   

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára