Nový projekt / New project: Bytový dom Ludwig

Areál a okolie Ludwigovho mlyna, ktorý spoluvytvára charakteristickú panorámu okolia Trnavského mýta, sa čoskoro začne meniť. Menší investor Ludwig, s.r.o., za ktorým stojí spoločnosť Crow, s.r.o., pripravuje rekonštrukciu a prestavbu niekdajšieho skladu, nachádzajúceho sa v areáli priemyselného komplexu, na bytový dom.

Objekt, ktorý pôjde do rekonštrukcie, sa nachádza západne od charakteristickej budovy sila a je značne zanedbaný. Vďaka konštrukcii, súvisiacej s pôvodnou funkciou, bude možné budovu hmotovo zväčšiť a pridať dve využiteľné podlažia, Ludwig tak dosiahne šesť nadzemných podlaží, a pritom sa nepresiahne výška pôvodného hrebeňa strechy. Každopádne, konštrukcia sa odrazí na atypických dispozíciách bytov na druhom a treťom nadzemnom podlaží, kde by malo vzniknúť loftové bývanie. Počet bytov celkovo dosiahne 17, ponúkané sú dvoj- až štvorizbové. Developer na svojej stránke zatiaľ deklaruje tri predané byty a tri rezervované, ceny za meter štvorcový sa pohybujú priemerne okolo hodnoty 2,5-tisíc eur. V objekte sa budú nachádzať aj tri nebytové jednotky na prízemí, parkovanie je riešené na povrchu v rámci pozemku. Bytový dom by si mal zachovať industriálny ráz, vďaka použitiu režného muriva na fasádach, hoci v menšej miere oproti omietke. Projektantom projektu je architekt Dušan Ferianc, ktorý sa venuje problematike rekonštrukcií v historickom prostredí. Realizácia bytového domu Ludwig by mala prebehnúť medzi 3Q 2017 a 4Q 2018.

Developer považuje za jednu z kľúčových výhod projektu jeho polohu v blízkosti Trnavského mýta i nákupného centra Central. V rámci mesta ide skutočne o veľmi výhodnú lokalizáciu, zároveň platí, že v súvislosti s postupným stavebným rozvojom mesta sa už podobné lokality začínajú míňať. Developeri sú tak ochotní ísť aj do náročnejších projektov a sústrediť sa na objekty, do ktorých investovať bolo v čase dostatku voľných nezastavaných plôch v iných polohách nevýhodné. Takým prípadom môže byť aj projekt Ludwig, pričom existuje možnosť rekonštrukcie aj sila samotného, čo by malo byť ďalšou etapou projektu. Developer už v tejto chvíli pripravuje podklady pre projekt s možnosťami ďalšieho využitia. Development v oblasti sa však ešte nekončí, keďže v danej lokalite by sa mal v blízkej budúcnosti spustiť projekt Ludwigov mlyn od developera Imagine Development.

Zdroj / Source: Byty Metodova 
Zdroj / Source: Byty Metodova 
Zdroj / Source: Byty Metodova 

Mapa / Map:

_________________________
Area of former Ludwig's mill is about to change. A small company Ludwig, Ltd. connected to the company Crow, Ltd., is preparing the reconstruction of the former warehouse onto apartment house. The building is now rundown, however, structure of the building allows to add two more floors while keeping the original height. Ludwig will thus have six floors and contain seventeen homes with one- to three-bedroom options. Homes on the second and the third floor will be constructed as loft living as they are different due to construction system of the building. On the ground floor, three retail units will be available, parking will be located on the ground in the plot. Warehouse should keep its industrial character as the architect in an expert on historical preservation. Construction works should start in 3Q 2017 and to be finished in 4Q 2018. In the future, the same developer intends to reconstruct also the near-by silo, another developer Imagine Development plans to fill the site next to the silo. As the inner city is slowly running out of available plots, developers are turning towards more difficult projects. That could mean that more developments like these, including reconstructions, can be expected soon. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára