Mesto pripravuje predĺženie Vajnorskej radiály

Hlavné mesto pripravuje v súčinnosti s vajnorskou samosprávou predĺženie električkovej trate do tejto mestskej časti. Pre tieto účely sa vykoná štúdia uskutočniteľnosti, na ktorú aktuálne prebieha verejné obstarávanie. Pre TASR to potvrdili obidve strany.

Električková trať by mala viesť zo Zlatých pieskov k záchytnému parkovisku medzi Vajnorským jazerom a Vajnorským nadjazdom. Prípravu výstavby predĺženia električkovej trate a záchytného parkoviska zabezpečuje mestská organizácia Generálny investor Bratislavy. Hlavné mesto na konci mája uviedlo, že na štúdiu uskutočniteľnosti stavby predĺženia električkovej trasy prebieha verejné obstarávanie. Na štúdiu záchytného parkoviska bolo verejné obstarávanie pred podpisom zmluvy s vybratým zhotoviteľom.

Štúdie uskutočniteľnosti majú podľa Ivety Kešeľákovej z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu navrhnúť trasovanie a umiestnenie týchto stavieb, preveriť podzemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí a navrhnúť ich prekládky, respektíve ochranu. Taktiež majú štúdie odhadnúť investičné náklady, vrátane nákladov na projekčné práce, majetkovoprávne vysporiadanie, výkupy poľnohospodárskej pôdy či výruby drevín. "Preferenciou mesta je znižovanie zaťaženia cestnej siete individuálnou automobilovou dopravou a uprednostňovanie koľajovej dopravy v meste," podotkla Kešeľáková. 


Je viac než potešiteľné, že mesto aktívne pristúpilo k potrebe rozšírenia električkovej siete. Električka sa v bratislavských podmienkach ukazuje ako najefektívnejší spôsob riešenia nosného dopravného systému, no v súčasnosti existujúca sieť je nedostatočná a neodráža vývoj, ktorým metropola za posledných niekoľko desaťročí prešla. V meste chýba niekoľko kľúčových tratí, medzi ktorými je zrejme najvýznamnejšou Prievozská radiála, ktorá by spojila centrum mesta s priestorom nového downtownu v okolí autobusovej stanice (resp. Stanice Nivy) a administratívnej, či postupne už aj rezidenčnej štvrte Mlynské Nivy s nadväzujúcimi prepojeniami na Ružinov, Podunajské Biskupice a Vrakuňu. Možnú predstavu, ako by sieť mala vyzerať v budúcnosti, sme už predstavili v podobe vízie dopravného aktivistu Jozefa Schwarza. Ďalším krokom pre mesto by tak malo byť čo najskoršie realizovanie podobných štúdií aj pre ďalšie trate. 

Vízia rozšírenia električkovej siete. Zdroj: Jozef Schwarz
____________________
(tasr, ag, foto: Fowner)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára