Construction update: Treenium, 10.6.2017

Stavba rezidenčného projektu Treenium v mestskej časti Ružinov sa dostala na úroveň deviateho nadzemného podlažia, teda na pôvodne schválenú výšku, kým nebola developerom Greefin Group navrhnutá zmena na vyše dvojnásobok. Čoskoro sa tak uvidí, či developer potvrdí slovo a postaví budovu v schválenej výške, bez prípravy na "druhú fázu", ktorou je myslená vyššia verzia.

Pochybnosti sú vyvolané netradičnou komunikáciou, keď developer spustil predaj vo veži s devätnástimi nadzemnými podlažiami, aj keď na navýšenie nemal ešte povolenie. Po prevalení sa informácie sa začal predaj len v schválenej časti projektu, pričom navýšenie bolo prezentované ako druhá fáza. Odvtedy však mestská časť viackrát deklarovala, že s navýšením nesúhlasí a v tomto smere aj konala voči bratislavskému Magistrátu, aby tento nevydal súhlasné záväzné stanovisko. Oficiálna stránka Treenia tak uvádza na predaj už len nízku verziu. Zo 47 ponúkaných bytov je voľných ešte stále 30, čo je pomerne vysoké číslo, mnoho potenciálnych klientov zrejme taktiež čaká, aká bude definitívna výška. To sa dozvieme už v najbližších dňoch. Celkové dokončenie sa očakáva v prvej polovici roku 2018. 

Zatiaľ to vyzerá tak, že developer dopláca na svoje vlastné prehnané ambície. Je to škoda, keďže Treenium bolo, na základe vizualizácii aj aktuálne viditeľným architektonickým prvkom, pekným projektom, na ktorom sa podpísali renomovaní architekti z kancelárie cakov + partners. Kombinácia architektúry, ktorej špecifikom sú stromy vysadené priamo na fasáde či relaxačná strecha, využiteľného parteru a aj lokality na okraji obľúbených štvrtí Prievoz a Trávniky, bola predpokladom pre úspešný development. No práve kvôli lokalite mohol developer uprednostniť skôr zmierlivejšie navýšenie v menšej výške (ktoré by celkovému výzoru veže prospelo). Platí totiž, že to, čo by pôsobilo bezproblémovo v novom centre mesta, už nepôsobí tak dobre v rezidenčnej oblasti, ktorej obyvatelia citlivo vnímajú akékoľvek zmeny vo svojom okolí. Zdroj / Source: Greefin Group

Mapa / Map:

_______________________
Construction of Treenium residential development in the borough of Ružinov has reached the ninth floor, so the originally approved height, which was later changed by the developer Greefin Group. Developer proposed the increase to 19 floors and started selling homes in the taller tower, however, the increase was not permitted. When this information was published across the media and social networks, developer changed the website claiming that the increased version is the "second stage" of the project. Soon it will be clear if Treenium will be built according to the current approvals. Meanwhile, it seems that not only we are waiting for the results but the potential customers as well as 30 out of 47 homes (in a smaller version) are still available. That's a relatively high number, Treenium thus might loose on the exaggerative ambitions of developer which proposed to make the tower taller as it would be suitable for the area where it is located and where the locals are sensitive towards any changes in the neighborhood. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára