Bratislava má nové parky / Bratislava has the new parks

V Bratislave začali po dlhej dobe pribúdať nové parky a parčíky vo väčšom počte, a to nielen v rámci súkromných investícii, ale, čo je oveľa potešiteľnejšie, aj z iniciatívy verejnej správy. Minulý rok bol tak otvorený park na Belopotockého ulici, tento rok však budú dokončené (alebo už sú dokončené) ďalších päť parkov - najmä park JAMA na Tehelnom Poli, parčík Gaštanica na Kolibe, Svoradov parčík a Landererov park v Starom Meste a park v rámci projektu Panorama Business II.

Park JAMA

Najväčší z nových parkov je športpark JAMA v mestskej časti Nové Mesto, v blízkosti Zimného štadióna Ondreja Nepelu či práve budovaného Národného futbalového štadióna. Verejné priestranstvo vzniká ako súčasť projektu "Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy" financovaného prevažne z grantov z mechanizmu EHP, v rámci ktorého sa v meste realizuje množstvo opatrení zameraných na zlepšenie zadržiavania dažďovej vody, rozširovanie zelene či revitalizáciu existujúcej zelene. V prípade tohto parku miestna samospráva usporiadala občiansku participáciu a následne aj architektonickú súťaž, v ktorej zvíťazilo štúdio BAAR. Hoci realizácia sa mala začať už v roku 2016, vzhľadom na organizačné problémy sa definitívne spustila až tento rok, no napriek tomu mešká aj oproti poslednému prezentovanému a stále posúvanému termínu. Veríme však, že park, v rámci ktorého vznikne množstvo športovísk, malá vodná nádrž, kaviareň či vyhliadkové mólo, bude hotový ešte pred koncom leta. Náklady sú približne vo výške dvoch miliónov eur.

Fotky aktuálne k 5.6.2017 / Photos from 6/5/2017: 
Zdroj / Source: BAAR

Park Gaštanica

V mestskej časti Nové Mesto, konkrétne v štvrti Koliba, vznikol aj park (alebo skôr parčík) Gaštanica, ktorý bol taktiež realizovaný v rámci vyššie zmieneného projektu. Vznikol rehabilitáciou územia, kde rastie väčší počet jedlých gaštanov, podľa čoho dostal aj názov. V rámci projektu sa revitalizovala zeleň, vybudovalo detské ihrisko a športové prvky, zriadili zasakovacie pásy za účelom zadržania dažďovej vody a zriadil náučný chodník. Vznikol tak (hoci najmä vďaka už existujúcej vzrastlej zeleni) veľmi príjemný parčík, ktorého najväčšou chybou je predovšetkým jeho komorný rozsah. Na druhej strane, blízke zalesnené územie predstavuje potenciál pre budúce rozšírenie parčíku. Stále ešte ostáva dokončiť všetky prvky (náučný chodník či bezbariérové riešenia), zlepšiť by sa mohla aj orientácia, keďže Gaštanica je pomerne skrytá. Napriek tomu, ide o dobrý príklad, ako vhodne využiť dosiaľ nevyužívanú zeleň.

Fotky aktuálne k 13.6.2017 / Photos from 6/13/2017:


Park na Svoradovej ulici

Menší parčík vznikol aj na Svoradovej ulici v mestskej časti Staré Mesto, a to premenou niekdajšej nevyužitej zelenej plochy v zázemí Vysokej školy múzických umení. Po participačnom procese vznikol pod vedením Útvaru Hlavnej architektky v rámci projektu "Bratislava sa pripravuje na zmeny klímy" verejný relaxačný priestor, kde bude okrem iného možné v budúcnosti organizovať viaceré komornejšie koncerty či rozličné podujatia. O využití niekdajších vodojemov, ktoré sa na pozemku nachádzajú, sa zatiaľ nerozhodlo. Hoci park sám osebe dizajnovo nevyniká, jeho existencia nepochybne prispeje k oživeniu a skvalitneniu okolia.

Fotky aktuálne k 12.6.2017 / Photos from 6/12/2017:
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát hlavného mesta SR

Landererov park

Ďalší park v m.č. Staré Mesto vznikne v nadväznosti na Šafárikovo námestie. Je výsledkom architektonickej súťaž, po ktorej bol pre realizáciu aj vzhľadom na finančné možnosti investora, oslovené bolo štúdio Földeak & Bennaceur v spolupráci s Borisom Hrbáňom. Oficiálne sa súťaž naštartovala už dávnejšie, no doteraz bolo zaznamenané len minimum prác. O Landererovom parku sme viac písali v minulosti.

Zdroj / Source: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Panorama Business Park

Posledný park z tohto prehľadu realizuje už dlhšiu dobu developer J&T Real Estate v zázemí rezidenčného komplexu Panorama City a administratívnych budov Tower 115 a Panorama Business II. Za jeho dizajnom stojí štúdio 2ka landscape architects a viaceré fotografie sme už priniesli relatívne nedávno. Dokončovacie práce však stále prebiehajú, aktuálne sa realizuje fontána, výmena dlažby (konečne!) a príprava na osadenie vetrolamov, ktoré si vyžadujú špeciálnu konštrukciu. Po definitívnom dokončení v polovici augusta sa tak nové centrum Bratislavy rozšíri o ďalší príjemný priestor moderného charakteru.

Fotky aktuálne k 12.6.2017 / Photos from 6/12/2017:Zdroj / Source: J&T Real Estate

Mapa / Map:

____________________________
After a long time of waiting, the number of the new parks started to increase across the various Bratislava districts and neighborhoods. After last year's park on Belopotockého st., five more are expected to be finished (or are already finished) this year. The largest one is Jama Sportpark in the borough of Nové Mesto, close to the new National Football Stadium (U/C). Funded by the grants form the EEA, this park is a result of public participation and architectural competition won by BAAR studio. After several delays, now it seems that the park could be finished before the end of summer. Another park in the same borough and funded by the same grant is Gaštanica (Chestnut Grove), a smaller, but not any less pretty park. Last park funded by this grant is Svoradov park in the borough of Staré Mesto, altough developed and designed by the City of Bratislava. Borough of Staré Mesto is working on the revitalization of the green space, now called Landererov park (Landerer's Park). Winning second place in the architectural competition, design was granted to the office Földeak & Bennaceur + Boris Hrbáň (see more). The last park in our list is the recently mentioned park which is a part of Panorama Business II development. Public space designed by 2ka landscape architects will be finished finally by mid-Augusta, after completion of the new fountain, paving and construction of the windbreaks. 

(ag, foto: Fowner, ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára