Talks by HB Reavis, 4/2017: Dôležitá je odvaha a spolupráca

Developer HB Reavis v utorok, 25.4., usporiadal už druhý bratislavský event zo svojej série Talks, zameranej na stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi a spoznanie nových inovácii, ktoré ovplyvňujú (nielen) realitný trh a development v mestách. Na podujatí organizovanom v Starej tržnici vystúpili štyria mimoriadne zaujímaví rečníci: Philipp Tidd z architektonickej kancelárie Gensler, ktorý predstavil trendy v tvorbe dizajnu kolaboratívneho pracovného priestoru, David Brada zo spoločností Cream Prague a Dream Digital, ktorý predstavil skúsenosti a výhody práce v co-workingovom centre, Michaela Musilová, vedkyňa z University of Bristol, ktorá sa zúčastnila simulovanej misie na Mars a Hugh Stewart, partner zo štúdia Foster + Partners, predstavil posúvajúce sa hranice architektonického dizajnu. 

Zdroj: HB Reavis

Ako prvý vystúpil so svojou prezentáciou Philipp Tidd, ktorý predstavil aktivity Gensleru a skúsenosti, ktoré kancelária získala na základe praxe na mnohých mimoriadne významných realizáciách po celom svete. Základnou premisou je, že mestá boli vždy budované ako miesta stretávania - miesta, kde dochádzalo k synchronizácii a kolokácii. Dnes sa však práca a bývanie od seba odtrhli, čo je spôsobené vyvíjajúcimi sa technológiami, ktorým sa spoločnosť stíha len pomaly prispôsobiť. Technológie ovplyvňujú aj pracovný proces a dizajn pracovísk, kde sa menia základné prvky práce: koncentrácia, kolaborácia, učenie sa a socializácia. Práca opúšťa tradičné pracoviská, jedinou podmienkou pre prácu v súčasnosti je v podstate už len pripojiteľnosť k internetu. To je výzva pre zamestnávateľov a zároveň aj predpoklad k hľadaniu ciest, ako motivovať zamestnancov k lepšiemu výkonu. Vo výsledku sa ako riešenie ukazujú dva prístupy - dodať zamestnancom autonómiu a možnosti pri voľbe spôsobu práce a dať im možnosti zdieľania (coworku) - pracovných aktivít, informácii, kontaktov, podnetov, ale aj fyzického priestoru. Budúcnosť kancelárii teda spočíva vo vytvorení mnohorakých a flexibilných priestorov, ktoré budú poskytovať bohaté možnosti pre nadväzovanie rozličných interakcií a možností spolupráce. 

Zdroj: HB Reavis

Druhým prezentujúcim bol David Brada z Prahy. David Brada uprednostnil pred prácou v tradičnej marketingovej agentúre presunutie sa do coworkingového centra, čo považuje za vynikajúci krok, hoci na prvý pohľad sa mohol zdať riskantným. Kooperatívna práca v co-workingu, kde sa aktívne komunikuje, totiž poskytuje tri základné výhody: inšpiráciu, osobný rast a akceleráciu biznisu. Všetky tieto prvky boli dokumentované reálnymi príkladmi úspešných podnikateľov, ktorí začínali v danom co-workingovom centre a v súčasnosti už svoje produkty a značky prezentujú pred širokým publikom. Zo skúseností Davida Bradu vyplýva aj poučka, podľa ktorej by mladí podnikatelia nemali budovať produkt, ale predovšetkým značku. 

Zdroj: HB Reavis

Treťou prednášajúcou bola Michaela Musilová, slovenská vedkyňa, ktorá v súčasnosti pôsobí na University of Bristol a venuje sa astrobiológii a výskumu tzv. extrémofilov (organizmy žijúce v extrémnych podmienkach). V rámci svojho výskumu sa podieľala na simuláciách misie na Mars, počas ktorých musela v náročnom prostredí púšte v Utahu prežiť určitú dobu s tímom ostatných vedcov a odborníkov v úplnej izolácii, pričom sa kopírovali podmienky, ktorým môžu čeliť budúci astronauti, ktorí sa budú podieľať na misiách na Marse. Úplným základom k prekonaniu problémov bola opäť kooperácia medzi všetkými členmi tímu (tímov). Hoci výzvy, ktoré museli vedci prekonať, boli mimoriadne, výsledky výskumu sú zásadné pre úspech budúcich misií. Michaela Musilová priznala, že účasť na danom výskume bol jej sen, ktorý by však nedosiahla, keby nemala odvahu tvrdo za týmto snom ísť. 

Zdroj: HB Reavis

O odvahe, ale trochu iným spôsobom, bola aj prednáška Hugha Stewarta. Štúdio Foster + Partners, kde je Hugh Stewart partnerom, je popredným svetovým architektonickým ateliérom, ktoré, vzhľadom na rozsah niektorých svojich realizácii, čelí mnohým prekážkam, ako aj odporu časti verejnosti. Príkladom je zásah z Londýna, kde štúdio navrhlo prenechať časť Trafalgar Square peším, čo sa stretlo s odporom motoristov, no neskôr, po vytvorení pešej zóny, sa potvrdila správnosť tejto myšlienky. Od tých čias sa utlmovanie automobilovej dopravy stalo stratégiou spoločne s udržateľnejším spôsobom výstavby mesta - odstrašujúcim príkladom môže byť Houston, ktorý je kvôli nízkej hustote zástavby 25-krát menej energeticky efektívny ako Londýn. K uvedeným politikám znižovania tlaku automobilizmu patrí postup z londýnskej štvrte Camden, ktorá zakázala v rámci nových kancelárskych komplexov realizovať parkovacie miesta (!), ako aj masívna výstavba tzv. cyklodiaľnic, keďže cyklistika sa ukazuje ako najrýchlejší a najzdravší spôsob dopravy. Zásadná je otázka, odkiaľ berie štúdio Foster + Partners istotu, že ich postoj je v rýchlo sa meniacom svete správny. Cestou k tomu je predovšetkým neustále pamätanie na primárne ľudské zmysly - v tomto prípade sú chôdza či bicyklovanie človeku prirodzenejšie než šoférovanie auta - a multidisciplinárnosť prístupu, kde sa na kreovaní finálneho výsledku podieľajú mimoriadne množstvá profesií (napríklad v prípade návrhu ideovej základne na Mesiaci aj neurochirurgovia, raketoví vedci, biológovia a podobne). Opäť je to teda o spojení odvahy a spolupráce, keďže bez oboch by nemohli vzniknúť odpovede na tak náročné zadania. To je podľa Hugha Stewarta odporučením aj pre Bratislavu - pri riešení dopravy sa treba zbaviť strachu vystúpiť z auta, prestať stigmatizovať verejnú dopravu a nebáť sa obmedzovania parkovania. Mesto má alternatívu v podobe električiek. 

Zdroj: HB Reavis

Konferencia tak v súlade so svojim cieľom priniesla inšpiratívne pohľady, za čo možno poďakovať vynikajúcemu výberu rečníkov, ale aj skvelej organizácii podujatia. HB Reavis si postupne osvojuje príklady zo zahraničia, kde sa developeri a významné spoločnosti podieľajú na podpore daného typu aktivít (v Prahe sponzoruje a spoluorganizuje prestížnu konferenciu ReSITE developer Penta Investments). Z hľadiska budúceho vývoja to je mimoriadne dôležité, keďže stretnutia so špičkovými svetovými odborníkmi a pozorovanie príkladov dobrej praxe je cestou k inováciám aj v domácom prostredí. HB Reavis plánuje v organizácii tohto eventu naďalej pokračovať, pričom by sa mal konať dvakrát ročne. Už teraz sa tak tešíme na ďalšie pokračovanie konferencie Talks, z ktorého snáď prinesieme skvelé poučenia a novinky. 

Za pozvanie na podujatie Talks by HB Reavis ďakujeme spoločnosti HB Reavis. 

(ag)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára