Nový projekt / New project: Office Prístavná 1

Postupne sa transformujúca oblasť Mlynských Nív, ktorá si aj napriek početným investíciám stále uchováva svoj postindustriálny charakter, sa dočká ďalšej zmeny - na mieste niekdajšej  nevzhľadnej tlačiarne a skladísk na nároží Prístavnej a Plynárenskej ulice vznikne administratívny objekt pod názvom Office Prístavná 1. 

Projekt, za ktorým stojí spoločnosť RV Development 2, s.r.o., a ktorý sa objavil na posudzovaní EIA, sa predpokladá v dvoch variantoch - v prvom Variante A sa navrhuje objekt v pôdorysnom tvare písmena "z", ktorý bude pozostávať z dvoch vyšších častí s ôsmimi nadzemnými podlažiami (plus deviatym technickým) a nižšou prepájacou časťou so šiestimi. Podľa Variantu B by mala na rovnakom pôdoryse vzniknúť nižšia, 5-podlažná časť, a vyššia 12-podlažná. Oboje varianty obsahujú podobnú výmeru prenajímateľných administratívnych plôch - takmer 18 000 štvorcových metrov - ako aj rovnako veľkú podzemnú časť, kde v dvoch podlažiach vzniknú parkovacie miesta v počte 290 (a 37 na teréne). Zhodná je aj výmera priestorov určených pre občiansku vybavenosť (600 metrov štvorcových). Ako optimálny štúdia stanovuje variant A, kde sa navrhuje o niečo väčšia výmera a pri o niečo nižšej výške, čo umožňuje zvýšenie efektivity vynaložených nákladov, ale je zároveň aj v súlade s Územným plánom, čo Variant B vzhľadom na svoju výšku nespĺňa. Za architektúrou komplexu stojí neznáme štúdio Forform (prepojené však so štúdiom AVK Architects, ktoré stálo napríklad za vydarenou kancelárskou budovou Reding Tower I a II), začiatok realizácie predpokladá developer v marci 2018, dokončenie sa očakáva v septembri 2019.

Nový kancelársky objekt predstavuje ďalší kúsok do skladačky lokality, ktorá sa postupne mení zo zanedbanej štvrte na rozšírenie širšieho centra mesta - v blízkosti sa budujú alebo budovať projekty ako CityPark Ružinov, Jarabinky, Discovery Tower nové Apollo Business Centrum, ale aj Klingerka. Stále viac sa tak zvyšujú nároky na riešenie dopravnej situácie, ktorým by mala byť električková trať po ulici Mlynské nivy. Nanešťastie, podľa známych informácii mesto v tomto ohľade žiadne kroky zatiaľ nepodniklo. Ide o nevyhnutnú podmienku ďalšieho udržateľného rozvoja lokality, ktorá teraz síce získava moderný charakter, no negatívne ovplyvnený nedostatočným riešením dopravnej situácie.

Variant A. Zdroj: RV Development 4 via EIA
Version A. Source: RV Development 4 via EIA
Variant A, pohľad južný. Zdroj: RV Development 4 via EIA
Version A, view from south. Source: RV Development 4 via EIA

Mapa / Map: 

____________________________
Gradually transforming area of Mlynské Nivy is still preserving its postindustrial character, despite of many recent investments. However, another change is planned - on a site of former printing center and a warehouse, an office building called Office Prístavná 1 will be built. According to official information on EIA, two versions are proposed - Version A composed of lower part with six floors and two taller parts with eight floors, and Version B with lower part with five floors and taller with twelve. Both versions share similar GLA (almost 18.000 sqm), same amount of parking lots in the underground garage and street level (327) or amount of retail space (600 sqm). Version A is preferred as it allows a sligthly larger leasable area in a lower building which is is compliance with the masterplan of the city (unlike the version B which is way too tall). Developer RV Development 4, Inc., intends to build the building between 3/2018 and 9/2019. Authors of the design of the building are architects from Forform studio, personally connected to AVK studio which designed also a well-looking Reding Tower I&II. Office Prístavná 1 will be another piece to the changing face of area which is to become an extension of the city center. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára