Obnova Bratislavského hradu pokračuje / Reconstruction of Bratislava Castle continues

Postupná obnova najvýznamnejšej pamiatky v Hlavnom meste, Bratislavského hradu, bude pokračovať aj počas najbližších rokov. Po minuloročnom dokončení zásadných investícii v podobe znovuvybudovania tzv. Zimnej jazdiarne a barokovej francúzskej záhrady, sa čoskoro pristúpi k ďalším krokom, ktoré vrátia Hradu a jeho areálu jeho najveľkolepejšiu podobu a návštevníkom sprístupnia nové priestory a zatraktívnia návštevu historického monumentu.

Zimná jazdiareň a baroková záhrada

Hoci sa záhrada aj Zimná jazdiareň dokončili už v prvej polovici minulého roka, z dôvodu konania podujatí v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa jazdiareň viac otvára až v priebehu tohto roka. Slúži ako multifunkčný priestor, poskytujúci možnosti pre konanie kultúrnych podujatí, spoločenských akcií, kongresov a konferencií. Súčasťou je vybavené zázemie pre účinkujúcich, dvoje foyer aj so šatňou a v blízkej budúcnosti kaviareň. Funkčná je aj posuvná podlaha, nainštalovaná špeciálne kvôli vzácnym nálezom rímskej dlažby, ktoré sa pod ňou nachádzajú. Prevádzkovateľ Hradu a investor obnovy, Národná rada Slovenskej republiky (NRSR), ponúka priestory na prenájom verejným i súkromným subjektom. Prenajať sa dá aj priestor záhrady, ktorý vďaka oddeleniu od zvyšku areálu nemusí v prípade konania akcie narušiť jeho normálne fungovanie. Záhradu ešte čakajú drobné úpravy, vymeniť sa má napríklad vstupná brána, ktorá bude vychádzať z brány, ktorá sa kedysi nachádzala vo francúzskej záhrade na východnej terase Hradu. 
Zdroj / Source: Národná rada Slovenskej republiky

Hradná garáž

Za najkontroverznejšiu súčasť obnovy Hradu možno považovať novovybudované garáže, ktoré vznikli na severnej terase pod jazdiarňou a záhradou. Skupinka aktivistov obvinila investora, že kvôli výstavbe garáží zničil mnohé vzácne pamiatky a nálezy. Toto obvinenie sa nepotvrdilo a garáž s kapacitou 222 miest dnes už slúži verejnosti. NRSR odhaduje priemernú dennú vyťaženosť na 140 vozidiel, zvýšenie vyťaženosti očakáva počas letných mesiacov a samozrejme aj počas konania podujatí v Zimnej jazdiarni. Zvýhodnené parkovanie majú okrem zamestnancov aj návštevníci Slovenského národného múzea (SNM), nedostatkom garáže je zatiaľ chýbajúci výťah, čiže prístup z nej je problematický pre hendikepovaných návštevníkov. V areáli Hradu je teraz už oficiálne pešia zóna, hoci táto je nanešťastie narúšaná účastníkmi rokovaní parlamentných výborov, ktorí nepochopili, že garáž je určená aj pre nich a prejsť niekoľko metrov navyše nie je až taký veľký problém.Archeologické nálezy

Ako je všeobecne známe, počas prác na obnove Hradu došlo k nálezu mnohých mimoriadne vzácnych artefaktov, z ktorých najvýznamnejšie sú dôkazy o existencii paláca keltskej aristokracie s prvkami rímskej architektúry, čo dokladuje mimoriadnu moc a bohatstvo vtedajších vládcov. Ako bolo vyššie spomenuté, aktivisti obviňovali NRSR zo zničenia pamiatok, to sa však nestalo. S výnimkou nálezu rímskej mozaikovej dlažby pod nádvorím Hradného paláca, ktorá je už zreštaurovaná a pripravená na prezentáciu, na ostatné nálezy sa pripravuje verejné obstarávanie na reštaurátora. Reštaurovať sa budú nálezy "Rím I", "Rím II" a "Rím VI" (na fotografiách), všetky z nich sa nachádzajú alebo sa budú nachádzať v samostatných krycích objektoch, v prípade "Rím I" je krycím objektom samotná Zimná jazdiareň. Pri "Rím II" je krycia stavba už vo fáze hrubej stavby, pri "Rím VI" sa krycia stavba ešte len vybuduje, pričom jej súčasťou bude obnova nielen nálezu, ale aj kompletnej nálezovej situácie. Vďaka rozsahu a polohe objektu tu vznikne aj kaviareň so zázemím pre návštevníkov Zimnej jazdiarne. Všetky vyššie zmienené nálezy budú po zreštaurovaní a dokončení ochranných objektov sprístupnené približne v roku 2019 v rámci "Keltskej cesty", ktorá sa bude špecializovať na keltsko-rímske pamiatky. Ako perličku archeológovia a architekti zachovali v priestoroch pre účinkujúcich časť rímskej podlahy, ktorá je súčasťou nálezu "Rím I". Zdroj / Source: Národná rada Slovenskej republiky
Zdroj / Source: Národná rada Slovenskej republiky

Chodba z paláca na východnú terasu

V rámci poslednej etapy obnovy hradného areálu sa obnovila aj chodba, ktorá historicky spájala suterénne priestory hradného paláca s cisternou na východnej terase. Cisterna zberala vodu zo striech jednotlivých budov v areáli a slúžila ako zásobáreň úžitkovej vody. Vybudovaná bola okolo roku 1632-1642, zavalená bola v 19. storočí. V chodbe je zachovaná časť obnaženej skaly, ktorá vznikla pri zriadení gotickej priekopy za žigmundovskej prestavby Hradu, nezachoval sa však už portál, kvôli čomu ho architekti obnovy, kancelária Bouda Masár Architekti, moderne reinterpretovali. Chodba bude sprístupnená už počas tejto sezóny. 


Plány do budúcna

Obnova areálu Bratislavského hradu je dlhodobý projekt, kde ešte zostáva mnoho úloh. Nateraz najvýznamnejšou z nich je zreštaurovanie antických nálezov a výstavba krycích objektov nad nimi. Ako bolo spomenuté, momentálne sú vo fáze prípravy obstarávania na reštaurátora, dokončenie sa očakáva do 24 mesiacov od jeho výberu, čo znamená, že by mohlo byť realitou v roku 2019. Do tohto dátumu sa očakáva zrealizovanie aj ďalších investičných akcií: (1) obnova severných hradieb, vrátane budov, v ktorých sídli SNM, (2) zjednotenie fasád na západnej terase, ktoré sa dnes svojou žltou farbou líšia od bielej fasády hradného paláca, (3) rekonštrukcia hradobného múru na juhovýchodnej strane hradného areálu, pričom by sa mala pravdepodobne obnoviť aj Žigmundova brána a nakoniec (4) inštalovanie nového informačného a orientačného systému. Všetky tieto akcie sú rovnako v stave prípravy podkladov pre verejné obstarávanie. Čo sa týka dlhodobejších plánov, súčasťou hradného areálu boli aj ďalšie stavby: prístavba na východnej strane paláca, ľudovo známa ako Tereziánum, francúzska záhrada na východnej terase a dôstojnícke domy na južných hradbách. V prípade Tereziána, vzhľadom na voľné expozičné kapacity priamo v hradnom paláci sa zatiaľ jeho realizácia nepredpokladá. Francúzska záhrada sa realizovať nebude takmer určite, keďže v parku sú dnes už vzácne vzrastlé stromy a rovnaký je aj prípad dôstojníckych domov, ktoré boli vyhodnotené ako nehodnotné. Z pôvodného projektu obnovy sa nebude budovať ani výťah, spájajúci hradný areál s električkovým tunelom.
Zdroj / Source: Národná rada Slovenskej republiky

Mapa / Map:

__________________________
After finishing of the major investments in form of reconstruction of the so-called Winter Riding School and the baroque garden last year, revitalization of Bratislava castle area will continue in the years to come. New investments will furtherly improve the look and state of Bratislavas most important historical monument. These investments include the restoration of the important Celto-Roman excavations, construction of the cover buildings for these findings, reconstruction of the northern walls of the Castle including the buildings used by Slovak National Museum (SNM), restoration works on the southern walls (including the revitalization of Sigismond Gate) and repainting of the buildings on the western terrace. All these improvements should be finished in 2019 when the introduction of "Celtic trail" on the Castle is planned as well. Meanwhile, Winter Riding School is fully operational as it now serves as the cultural and congress venue. For these opportunities, also the new garage was built what caused a strong criticism by a group of the local activists who claimed that the investor, National Council of Slovak Republic (NRSR), destroyed the ancient heritage. However these claims proved to be false. Bratislava castle area looks far better and the castle grounds are now a pedestrian zone.  

Za možnosť návštevy areálu Bratislavského hradu ďakujeme Národnej rade Slovenskej republiky.

(ag, foto: PhD)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára