NBS sprísňuje podmienky pre získanie hypotéky

Nízke úrokové sadzby na hypotekárnych úveroch, ktoré boli výsledkom aj monetárnej politiky ECB atakovali za uplynulé obdobie rekordné minimá. Priemerná úroková sadzba pri úveroch na bývanie bola podľa štatistík NBS za uplynulý rok na úrovni 2,03% p.a., čo je ešte menej, ako je priemer krajín eurozóny, v ktorých priemerná úroková sadzba novoposkytnutých hypotekárnych úverov bola 2,29% p.a., pričom v januári tohto roku sa tento priemer ešte znížil o 0,02 p.b. Z historického pohľadu však priemerná úroková sadzba úverov na bývanie stále nie je na rekordnom minime, to bolo zaznamenané v máji 2015.

Nízke úroky na hypotekárnych úveroch viedli aj k vyššiemu dopytu po novom bývaní prostredníctvom nových úverov a nového zadlžovania sa obyvateľstva. Rast dopytu išiel ruka v ruke s novou výstavbou a zároveň aj rastom cien. V roku 2016 bývanie na Slovensku zdraželo medziročne o 5,8%, rástli najmä byty, päťizbové dokonca prekonali rekord z roku 2008 a NBS zároveň konštatovala zhoršenú dostupnosť bytov. V súvislosti so situáciou na realitnom trhu a rastúcim zadlžovaním prichádza NBS s novou legislatívou sprísňujúcou poskytovanie nových hypotekárnych úverov, platnou od 1. marca 2017. 

Nové podmienky poskytovania úverov by mali viesť k stabilizácii cien. Túto stabilizáciu cien chce NBS zabezpečiť formou znižovania počtu úverov na bývanie s vyšším LTV (loan to value), ktorá vyjadruje pomer výšky úveru k celkovej hodnote nehnuteľnosti. Po novom by hypotéku s LTV 90% až 100% malo získať maximálne 10% nových žiadateľov o úver, hypotéky s LTV nad 80% by mali tvoriť maximálne 40% úverového portfólia bánk. Záujemcovia o úvery tak budú musieť disponovať vyšším vlastným kapitálom, prípadne dorovnať sumu formou spotrebného úveru s násobne vyšším úrokom či stavebným sporením.Rovnako sa sprísňuje aj úverová bonita nových žiadateľov. Úvery budú poskytované klientom, ktorí budú spĺňať podmienku 20% rezervy, tá by mala mať za úlohu vytvorenie akéhosi finančného vankúša v neočakávaných situáciach. Rezerva sa počíta ako rozdiel disponibilného zostatku a splátky. V prípade čistého príjmu tisíc eur tak odrátame dvesto eur ako životné náklady a zo zostávajúcich osemsto eur sa počíta 20% rezerva. O týchto 20% sa zníži disponibilný zostatok a z pohľadu banky tak na splátku úveru zostáva 640 eur. Zmenou bude aj odporúčanie stress test +2%, ktoré sa bude aplikovať už v rovine opatrenia. Ak si bude klient brať úver pri úrokovej sadzbe X%, jeho výsledný príjem (disponibilný zostatok) sa bude posudzovať pri úrokovej sadzbe X+2%, a teda pri vyššej mesačnej splátke. Toto kritérium by malo znížiť množstvo úspešných žiadateľov o hypotekárne úvery. Podľa portálu banky.sk sa očakáva, že stress testom nevyhovie 5 až 7% žiadateľov. Legislatívne zmeny v poskytovaní úverov na bývanie, ktoré nadobudnú platnosť prvým dňom marca (časť opatrení platí od 1.1.2017), by tak mali spomaliť boom hypotekárnych úverov s cieľom zastabilizovať rast cien nehnuteľností.
___________________
(PhD)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára