Nábrežie v zóne Lido je odhalené / Lido riverbank is revealed

Po mesiacoch príprav dnes iniciatívy Nové Lido a Lido Lagúna predstavili štúdiu nového nábrežia so športovo-rekreačným využitím. Toto nábrežie by malo byť prvou časťou masívnej premeny zóny medzi Starým a Prístavným mostom na pravom brehu Dunaja, známej ako Nové Lido, pričom by malo obsahovať verejnú pláž, promenádu a prírodný park, v čom vychádza z nedávno deklarovaných princípov novej štvrte. 

Rekreačné územie by malo vzniknúť v miestach, kde sa historicky nachádzalo podobné kúpalisko a pláž Lido. S plánom obnoviť túto funkciu prišla v lete 2016 iniciatíva Lido Lagúna, združujúca predovšetkým komunitu okolo miestnych vodáckych klubov. Iniciatíve sa podarilo získať podporu v rámci petície za realizáciu lagúny s verejnou plážou, pričom túto petíciu schválilo mestské zastupiteľstvo a odporučilo projekt realizovať. V tom istom čase bol ohlásený aj vznik iniciatívy Nové Lido v rámci snahy o otvorenú komunikáciu pri príprave výstavby novej mestskej štvrte. Obe iniciatívy nadviazali spoluprácu, ktorej výsledkom je práve zverejnená štúdia. 

Zdroj / Source: Compass Architekti

Podľa štúdie by v záplavovom území (teda medzi Dunajom a hrádzou) medzi Starým mostom a Mostom Apollo mali vzniknúť tri základné celky: verejná pláž, prírodný park a nábrežná promenáda. Pláž by vznikla v rámci lagúny, v ktorej by bolo možné bezpečné kúpanie, ako aj vodácke aktivity. Západný okraj lagúny by bol tvorený malým prístavom pre menšie lode, čo má posilniť dopravné spojenie územia i turistický potenciál. Na východnom okraji by lagúna prechádzala do Dunaja, pritom by však míňala (zaslepené) Ovšistské rameno, ktoré by sa malo v blízkej dobe obnoviť, keďže v tomto priestore kedysi reálne existovalo, kým nebolo z väčšej časti zasypané. Prírodný park by vznikol na najzápadnejšom okraji územia premenou už dnes existujúcich zelených plôch, pričom sa má zdôrazniť jeho neformálny charakter. Slúžiť by mal na športové aktivity či prechádzky. Jednotlivé celky bude prepájať promenáda, ďalšia s cyklotrasou bude zachovaná na korune hrádze. Zachovávať a rekonštruovať sa majú aj lodenice vodáckych klubov. Vo výsledku štúdia akceptuje požiadavky verejnosti formulované v petícii a predstavuje zásadný krok ku skvalitneniu a lepšiemu využitiu celého priestoru. Autormi štúdie sú predstavitelia iniciatívy Lido lagúna (Ing. Martin Mišík, Ing. arch Matúš Janota, Ing. arch. Norbert Takáts), Nové Lido (Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Marcel Vadík, Igor Marko MA ARCH ARB), spracovatelia hydrotechnickej štúdie (DHI SLOVAKIA, s.r.o., Ing. Martin Mišík) a konzultanti (Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ing. Boris Kováč).  

Axonometria. Zdroj: Compass Architekti.
Axonometry. Source: Compass Architekti

V súčasnosti je projekt odovzdaný Magistrátu a MiÚ Petržalka na posúdenie a vykonanie ďalších krokov, ktorými sú zmeny územného plánu, resp. územného plánu zóny, podľa ktorého by sa mal v území realizovať obtokový kanál. Tento kanál by znamenal zánik podstatnej časti zelených plôch aj lodeníc, kým predložená štúdia ich v plnej miere zachováva. Len v prípade zmeny územného plánu je možné doňho tento projekt zapracovať a nová pláž či park v zóne Lido sa môže stať realitou. Medzi zdrojmi financovania sú vlastné fondy dotknutých organizácii, ako aj rozličné príspevky, dotácie a granty, ktoré môžu byť určité pre jednotlivé celky projektu. Pre Bratislavu sa tak črtá jedinečná šanca získať skvelý verejný priestor vo forme nového nábrežia, príslušné orgány by tak mali robiť všetko preto, aby sa vytvorili podmienky pre čo najskoršiu realizáciu.

Model spolupráce. Zdroj: Compass Architekti
Cooperation model. Source: Compass Architekti
Verejná pláž. Zdroj: Compass Architekti
Public beach. Source: Compass Architekti
Prírodný park. Zdroj: Compass Architekti
Natural park. Source: Compass Architekti
Prístav pre malé plavidlá. Zdroj: Compass Architekti
Marina. Source: Compass Architekti
Situácia. Zdroj: Compass Architekti
Siteplan. Source: Compass Architekti

Mapa / Map: 

_________________________
After months of preparations, Nové Lido and Lido Lagúna initiatives released the study of the revitalization of riverbank between Old bridge and Apollo bridge today. On a site where Lido baths were located in the past, new public beach, small marina, natural park and promenade are proposed. This proposal is the result of cooperation between Lido Lagúna initiative formed mostly from the members of the community around the local boating clubs and Nové Lido initiative which is trying to openly communicate the process of creating the new city quarter in the area. According to the project, new possibilities for relax, outdoor activities and walking should be created, buildings of the boating clubs reconstructed and historical Ovšiste channel revived. New lagoon will allow swimming as well as kayaking and boating, new paths will connect the area to the existing bikepaths and the future urban quarter. As such, Lido riverbank is fully respecting the principles of Nové Lido which were released recently. If the project will be approved is now up to the City of Bratislava which has to change the local masterplan as the original masterplan doesn't allow such use of the area. However, if the city officials decide to approve it and change the masterplan, one of the developers of Nové Lido already declared an interest to finance a part of the revitalization, other sections of the project can be funded by various grants or incentives. Bratislava thus has an unique chance to radically improve the state of its riverbanks so we hope that the officials will do everything possible in order to start the revitalization ASAP. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára