Debata o riešení dopravy v downtowne pokračuje: J&T Real Estate sľubuje električku / Downtown tram proposed by JTRE

Len nedávno predstavila spoločnosť HB Reavis svoju predstavu, ako riešiť sťaženú dopravnú situáciu, ktorá nevyhnutne nastane, ak sa vybudujú všetky zámery v novom bratislavskom downtowne, pričom riešením by mal byť určitý typ nadzemnej elektrickej dráhy v podobe monorailu či lanovky. Dnes oznámila spoločnosť J&T Real Estate, že tiež vstupuje do debaty o riešení dopravy v oblasti a predstavuje svoju víziu rozšírenia električkovej siete. 

Električka v Novom Lide. Zdroj: J&T Real Estate
Tram in Nové Lido. Source: J&T Real Estate

Podľa vyjadrenia spoločnosti, JTRE je pripravené financovať vybudovanie električky v zóne Nové Lido a po diskusii s kompetentnými významne prispieť tiež na vybudovanie prepojenia trasy Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická – Ružinov. „Električku považujeme za dôležitý prvok v prepojení všetkých častí mesta. Naše aktuálne projekty Nové Lido, Panorama City, Klingerka a extenzia Eurovea vytvoria živé mestské štvrte na oboch stranách Dunaja. Ich prepojením čo najvýkonnejšou verejnou dopravou sa Bratislava už v blízkej budúcnosti stane skutočným mestom na Dunaji. Preto chceme vyjadriť verejný záväzok, že vybudujeme električkovú trať v zóne Nové Lido a na základe diskusie s kompetentnými významne prispejeme aj na vybudovanie prepojenia električky v trase Šafárikovo námestie – Pribinova – Košická – Ružinov,“ uviedol Peter Korbačka z J&T Real Estate. Zástupcovia spoločnosti ďalej uvádzajú, že ťažisko vývoja sa presúva mimo pôvodné centrum mesta smerom na východ, preto treba budovať kapacitné dopravné spojenia aj v tejto lokalite. Je preto nevyhnutné, aby sa pokračovalo s budovaním nových, predĺžením a prepojením existujúcich radiál smerom od centra mesta do mestských častí, ktoré vôbec nie sú, alebo sú nedostatočne obsluhované koľajovou dopravou. Medzi spomenuté smery patria nové centrum - Slovnaft - Vrakuňa. Vo výsledku sa tak dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov môže Nové Lido, ako aj samotná Petržalka prepojiť nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou.

Električka v Eurovei. Zdroj: J&T Real Estate
Tram in Eurovea. Source: J&T Real Estate
Zdroj / Source: J&T Real Estate

Tento zámer je v istom rozpore s plánom HB Reavis, ktoré chcelo svojou dopravnou líniou prepojiť východný okraj zóny Nové Lido so Stanicou Nivy, ktorá bude tvoriť jadro developerom budovanej administratívnej a nákupnej zóny, a to formou dopravného systému, ktorý je prakticky nezávislý od existujúcich mestských systémov a nevyžaduje natoľko tesnú kooperáciu s mestom. Netradičné riešenie vo forme lanovky, hoci potenciálne kapacitné a relatívne bezbariérové (v zmysle prekonania stavebných prekážok), však bolo prijaté len veľmi rezervovane. V tomto ohľade je návrh J&T Real Estate z dlhodobého hľadiska menej problematický a využiteľnejší pre ďaleko širší okruh užívateľov, zároveň aj oveľa viac mestotvornejší a užívateľsky menej bariérový, napriek tomu má však dva problematické body: nerieši záťaž, ktorá vznikne v blízkosti Stanice Nivy, čo, bez ohľadu na developera, ovplyvní fungovanie tejto časti mesta viac ako iné projekty, a zatiaľ presne nekonkretizuje, ako by mohla fungovať či funguje spolupráca s mestom. A práve chýbajúce vyjadrenie a predovšetkým vedenie mesta Bratislava je to, čo sa nesie celou diskusiou o riešení dopravy v tejto časti mesta a príčinou, prečo návrhy dopravných projektov predkladajú developeri, čo by rozhodne nemala byť ich úloha.

Nadzemná elektrická dráha. Zdroj: HB Reavis
Elevated electrical track. Source: HB Reavis

Mesto Bratislava sa zatiaľ k riešeniu dopravy v novom centre mesta stavia veľmi laxne. Hoci Územný generel dopravy je platný už nejakú dobu, zatiaľ sa nevykonali žiadne kroky, debaty ani sa nevytvorili žiadne ucelenejšie koncepcie, ktoré by špecifikovali spôsob, ako daný problém riešiť, aj keď to, že celá oblasť prejde radikálnymi zmenami, je známe už desaťročia. K tejto debate nemožno zaradiť ani komické pokusy niektorých mestských poslancov, ktoré v kontexte najnovších informácii pôsobia skôr ako "prieskum trhu". Vo výsledku tak pri plánovaní dopravy v území chýba zdôraznenie kľúčového bodu: verejného záujmu. A v tomto ohľade je priorita jasná, zo strany mesta ako celku je nutné predovšetkým prepojenie súčasného centra mesta s autobusovou stanicou a ďalej s administratívnou zónou v lokalite Mlynské Nivy tzv. Prievozskou radiálou, ktorá potom môže pokračovať aj do zmieňovaného Slovnaftu či Vrakune a Podunajských Biskupíc. Návrhy oboch developerov, aj keď majú šancu prospieť širokému okruhu užívateľov, riešia predovšetkým vzájomné spojenie ich komerčných záujmov. Dôležité je tak zladenie jednotlivých zámerov a vytvorenie riešenia, ktoré by mohlo byť v prospech všetkých. Opäť tu však vyvstáva potreba silného vedenia mesta, ktoré nielen reaguje na to, čo mu kto predloží, ale je samé proaktívnym lídrom diskusií o zlepšení kvality života. 

Jeden z možných (a vhodnejších) spôsobov vedenia električkových tratí v meste, vrátane nového downtownu, navrhol
člen Cyklokoalície a občianskej iniciatívy Lepšia doprava Jozef Schwarz. Zdroj: Jozef Schwarz
One of the possible ways how the tramway network in the city, including the downtown, could look like,
 was created by the transportation activist Jozef Schwarz. Source: Jozef Schwarz
________________________
Just recently, HB Reavis presented its idea of the partial solution of the possible traffic problems in the new Bratislava downtown which includes the construction of elevated electrical line, probably monorail or cable-car, connecting the right and left bank of Danube where the new developments such as Stanica Nivy are located. Now another large developer J&T Real Estate announced its intention to build an extension of the tramway system. This extension would start in Nové Lido and continue via the Old bridge to Eurovea where a massive development is planned, to the borough of Ružinov. According to Peter Korbačka from J&T Real Estate, the company is giving a public commitment that it will build a tramline in Nové Lido and contribute to the construction of the following parts of the tramway track. New track will allow the users from wider region to get the high-capacity ecological traffic solution and it will create possibilities to extend the system to the other parts of the city. Project of JTRE is in a slight contradiction with the project of HB Reavis and altough being more rational, it does not solve the problem with the connection of Stanica Nivy and coach station which will, objectively, influence the area more than other developments. It is not saying anything about the coordination with City of Bratislava as well. It is the voice of City of Bratislava which is missing in the whole debate and that might be even the cause of this debate. Both project by the developers are predominantly serving to their commercial purposes, not to the public interest. Now it is necessary to find the solution which will help to the genereal public in the first place and it should be the city officials who will play a proactive leading role in the discussions about the future of Bratislava downtown and ways how to improve the quality of life in the Capital. 

(ag)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára