Architekti Šebo Lichý pripravili výstavu Bratislava bez ľudí?!

Architekti Šebo Lichý, ktorí stoja aj za developerskou spoločnosťou ITB Development, sú známi prezentovaním rozličných ideí a vízii s cieľom zlepšiť Bratislavu a stav jej verejných priestranstiev. Všímajú si pritom mnohé chybne vyriešené priestranstvá a urbanistické jazvy, ktoré by sa mohli stať atraktívnymi územiami, keby sa naplno využil ich potenciál. V tomto zmysle vznikla aj výstava Bratislava bez ľudí?!

Názov výstavy indikuje, že stav verejných priestranstiev v častiach centra mesta dosiahol stav, keď sú ľudia vyháňaní z exteriéru, ktorý je naplno okupovaný autami a infraštruktúrou pre individuálnu automobilovú dopravu. Nemuselo by to však byť tak. Architekti v spolupráci s dopravnými inžiniermi a študentami architektúry pripravili niekoľko návrhov, ktoré sa venujú problematickému územiu v línii Kollárovo námestie - Mickiewiczova - Americké námestie - Krížna. Súbor zásahov, s ktorými prišli študenti, by mal pomôcť oživiť nielen verejné priestranstvá, ale aj komerčný sektor v podobe aktívnejšieho parteru. Ten je zásadný pre vnímanie mestskej kvality, v Bratislave je však jeho úloha úplne potláčaná rôznymi negatívnymi opatreniami. Keďže ide o študentské práce, ktorých úlohou je testovať rozličné limity a podnecovať diskusie, niektoré návrhy sa môžu zdať laikovi extrémne. To je však presne úlohou podobných zadaní - provokovať diskusiu. Jednou zo zásadných otázok je, nakoľko reálne je skutočné zlepšenie stavu verejných priestranstiev?


V súčasnosti treba otvorene konštatovať, že šance sú prakticky nijaké. Mesto je bohužiaľ v oblasti zvyšovania kvality verejných priestranstiev bezzubé, neaktívne a neschopné. V podstate už situácia, keď súkromní architekti (a developeri) navrhujú takéto rozsiahle zadania a ponúkajú ho mestu na ďalšie spracovanie, nasvedčuje tomu, že verejná správa kapitulovala na vlastné snahy o zlepšenie stavu mesta. Špecializovaný odborný útvar, ktorý by sa venoval verejným priestranstvám, neexistuje a kompetencie a kapacity (ľudské, finančné aj technické) Hlavnej architektky sú natoľko obmedzené, že jej úloha v danom procese je minimálna. Aby sa podobné aktivity, akou je aj táto výstava, do budúcna vyhli akejsi samoúčelnosti a pozícii diskusnej platformy, ktorá zanikne s ukončením výstavy, bude mimoriadne potrebné, aby sa Bratislava stala reálnym partnerom v debatách o verejných priestranstvách a rozvoji mesta (viď "monorail"), nielen neschopným mŕtvym chrobákom. 

Výstava prebieha v Galérii Satelit v Hurbanových kasárňach na Kollárovom námestí 10 do 26.3.2017. 

Jeden z najzaujímavejších návrhov predstavuje ideu rozšírenia bezpečných peších priestranstiev na Kollárovom námestí, súčasťou by bolo zriadenie podzemných garáží na severnej strane námestia, ktorých potrebu zdôraznila aj nedávna štúdia potenciálu Obchodnej ulice. V minulosti existovala reálna možnosť, že dané riešenie by sa mohlo realizovať, no akékoľvek diskusie boli zablokované aktivistami.
Mapa / Map:

________________________
Šebo Lichý Architects have prepared an exposition, presenting an idea of the massive improvements of the public space in central Bratislava. The exposition is called "Bratislava without people?!" what is a reaction on the overwhelming occupation of the public realm by the private cars and automobilism. Several ideas and projects were created in cooperation between the architects, traffic experts and students of architecture. Exposition can be seen in Galéria Satelit on Kollárovo námestie (sq.) until 3/26/2017. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára