STU pripravuje projekt Univerzitného centra / STU plans to build an University Centre

Slovenská technická univerzita (STU) sa pripravuje na ďalšiu väčšiu investíciu. Po dokončenej či pripravovanej rekonštrukcii viacerých budov vo svojich kampusoch v centre Bratislavy, v Mlynskej doline a v Trnave, plánuje zrealizovať v prvom z nich stavbu, ktorá sa má stať pomyselným jadrom našej najväčšej technickej školy - Univerzitné centrum STU. 

Univerzitné centrum vyrastie na nádvorí, vymedzenom budovami Stavebnej fakulty (SvF), Strojníckej fakulty (SjF) a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT). Na mieste sa aktuálne nachádza technické zázemie STU, laboratóriá SjF, budova vydavateľstva STU a centrum nákupu výpočtovej techniky. Návrh centra ráta s asanáciou laboratórií, ktoré nahradí dvojpodlažný objekt oblých tvarov, ktorý v sebe bude koncentrovať viacero funkcií - zaniknuté laboratóriá sa presunú do prvého podzemného podlažia, kde vzniknú aj parkovacie kapacity. Na prvom nadzemnom podlaží vznikne spoločenský zhromažďovací priestor vo väzbe na služby pre študentov (copycentrum) a jedáleň, ako aj komunikačné jadrá, ktoré toto podlažie prepoja s druhým, kde vzniknú hlavné časti projektu: nové kongresové centrum umožňujúce variabilnú prevádzku, knižnica a študovne. Vo svojom výsledku tak má vzniknúť naozaj akési jadro kampusu, ktoré budú poslucháči aj zamestnanci pôsobiaci na STU využívať na študijné, pracovné i spoločenské účely. To je podporované aj celkovou premenou celého vnútrobloku, ktorý takto získa ucelenejší charakter. Za architektonickým riešením stojí kancelária AK Ľubomír Závodný, investičné náklady sa odhadujú na úrovni 16,6 milióna eur. Zahájenie výstavby sa predbežne odhaduje na marec budúceho roka, ukončenie v auguste 2019. 

Zámer vybudovať Univerzitné centrum podobného charakteru treba rozhodne kvitovať - všetky moderné univerzity už v súčasnosti vytvárajú spoločenské a komunikačné priestory, umožňujúce lepšiu výmenu podnetov, informácii, ako aj vytváranie pozitívnych zážitkov priamo na pôde školy. Zároveň však platí, že podobné centrá, tak ako kvalitné moderné univerzity samotné, demonštrujú najvyššiu úroveň architektúry a dizajnu a použitie najinovatívnejších riešení. Po príklady netreba chodiť ďaleko - pre svoju knižnicu a študijné centrum si blízka Ekonomická univerzita vo Viedni zvolila Zahu Hadid, ktorá navrhla ikonickú budovu, ako sa na knižnicu daného významu patrí, v areáli ČVUT (České vysoké učení technické) v Prahe zas vznikla úžasná budova Národnej technickej knižnice, ktorá má vďaka svojmu riešeniu aj výrazný komunitotvorný dosah. Hoci Ľubomír Závodný patrí k našim popredným architektom, stále je zvláštne, že STU podľa všetkého neorganizovala na dané zadanie architektonickú súťaž (zvlášť, keď je jej súčasťou aj Fakulta architektúry), ktorá by nepochybne vygenerovala zaujímavé výsledky. Pre slovenskú architektúru je tragédiou, keď ani inštitúcie, ktoré by mali byť etalónom kvality, nie sú schopné posúvať hranice a prísť s riešením, ktoré by ich skutočne posúvali do Európy. 

Zdroj / Source: AK Ľubomír Závodný
Zdroj / Source: AK Ľubomír Závodný
Situácia, 2NP. Zdroj: AK Ľubomír Závodný
Site plan, 2nd floor. Source: AK Ľubomír Závodný

Mapa / Map:

__________________________
Slovak Technical University (STU) is preparing another massive investment. In its campus located in Bratislava city center, the new university centre is planned, replacing an older building of machine laboratories in the courtyard. New building will have one underground floor with parking (and where the laboratiories will be moved as well) and two overground floors. First floor will be used as a social space for students and employees of STU with the canteen and services for the students, while the second will contain a congress centre, library and study rooms. As a part of the project, also the whole courtyard will be revitalised what should improve the social dimension of the area. Architect of the project is the office AK Ľubomír Závodný, construction cost is approximately 16,6 millions of EUR and the construction itself should start in 3/2018 and to be finished in 8/2019. Although the proposal of building of such structure is a great idea and Ľubomír Závodný is a renowned architect, it is strange that STU has not organised architectural competition (It is even more strange as the Faculty of Architecture is a part of STU). It is a tragedy for the Slovak architecture that institutions which should set a qualitative standard, are not able to do such thing and create a solution which would be of true European level. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára