Ružinov sa zahustí / Ružinov will be denser

Sídlisko Ružinov, ktoré patrí z hľadiska rezidenčného segmentu k najatraktívnejším miestam na bývanie v Bratislave, by sa mohlo v blízkej dobe zahustiť. Po dlhých odkladoch sa prebúdzajú dva projekty, ktoré v minulosti stáli nielen kvôli aktuálnej situácii na trhu, ale aj kvôli protestom miestnych obyvateľov, obávajúcich sa zahusťovania. Je však zahusťovanie skutočne taký vážny problém?

Oba projekty majú vyrásť v bočných uliciach, nadväzujúcich na Tomášikovu ulicu, ktorá tvorí jednu z centrálnych osí sídliska Ružinov a v budúcnosti možno túto svoju pozíciu ešte posilní v dôsledku výstavby tangenciálnej električkovej trate, spájajúcej Račiansku, Vajnorskú, Ružinovskú a potenciálne aj Prievozskú radiálu. Vznikne tak mimoriadne kapacitná dopravná línia, ktorá rýchlejšie prepojí sídliská s mnohými významnými bodmi záujmu a umožní jednoduchší prístup ku všetkým hlavným dopravným smerom v rámci mesta. Električková linka je tradične aj veľmi silný nástroj rozvoja, ktorý zvykne naštartovať aktivitu v lokalite, v ktorej sa nachádza. V zahraničí sa v mnohých prípadoch vyvíja snaha rozvoj sústrediť práve okolo kapacitných terminálov verejnej dopravy, pričom tento prístup, nazývaný transit-oriented development, je silno podporovaný v tých najvyspelejších mestách (príkladom môže byť Londýn a jeho integrovaný prístup k manažmentu lokalít okolo staníc pripravovanej podzemnej železnice Crossrail). Pritom treba zdôrazniť, že okolo týchto terminálov vzniká kompaktná, hustá mestská štruktúra, v ktorej sa koncentrujú mnohé funkcie, od bývania, práce, až po relax a zábavu, čo vo výsledku vedie k zníženiu závislosti od individuálnej automobilovej dopravy a udržateľnejšiemu spôsobu života. 

V ružinovskom prípade, oba projekty vypĺňaju dlhodobo prázdne, a zanedbané územia, ktoré sú súčasnosti nevhodne využité, resp. nevyužité. Prvý projekt, nazvaný Prima Park II, nadväzuje na prvú etapu projektu, v rámci ktorého bola zrekonštruovaná pôvodná administratívna budova na byty. Projekt developuje spoločnosť Cresco Invest Group (nie Cresco Group), pričom by v objekte, ktorý uzatvorí a dotvorí blok medzi Orgovánovou a Jašíkovou ulicou, malo vzniknúť 78 bytov a 11 apartmánov na siedmich nadzemných podlažiach. Na prvom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať prenajímateľný parter, dvor, ktorý vznikne, bude mať zelenú úpravu a parkovanie bude riešené prevažne v podzemí (173 miest), na povrchu ďalších 43. Developer chcel projekt pôvodne spustiť už koncom minulého roku, výstavba sa však ešte nezačala. Jej dĺžka sa odhaduje na 15 mesiacov.

Zdroj / Source: Cresco Invest Group / Cresco Ružinov
Zdroj / Source: Cresco Invest Group / Cresco Ružinov
Zdroj / Source: Cresco Invest Group / Cresco Ružinov
Zdroj / Source: Cresco Invest Group / Cresco Ružinov
Zdroj / Source: Cresco Invest Group / Cresco Ružinov
Zdroj / Source: Cresco Invest Group / Cresco Ružinov

Druhým navrhovaným projektom je Polyfunkčný komplex Seberíniho, ktorý pripravuje spoločnosť Fundus, s.r.o., prepojená na stavebnú firmu Hornex. Podľa informácii portálu Trend Reality, v komplexe pozostávajúcom z troch budov, 7-podlažnej, 8-podlažnej a 14-podlažnej, sa pripravuje 61 bytov a 53 apartmánov, ako aj tri obchodné jednotky v parteri. Parkovanie sa bude riešiť na prvom podzemnom i prvom nadzemnom podlaží, ako aj na povrchu. Za architektúrou stojí skúsený architekt Peter Moravčík (Rozadol, Villinki), ktorý zvíťazil v architektonickej súťaži. Po dlhom období prieťahov avizuje developer naštartovanie výstavby už na jar tohto roku, dokončená by mala byť koncom roku 2018.

Zdroj / Source: Fundus via TrendReality

V oboch prípadoch sa zo strany miestnych obyvateľov zdvihla vlna nevôle. Aj keď každý z projektov je spojený s určitými nezvyčajnými aktivitami (v prípade Prima Parku je to netradičná petícia za výstavbu iniciovaná developerom, kým pri Seberíniho podivuhodné jednanie stavebného úradu), ktoré ich vrhajú do horšieho svetla, obyvatelia sa v konečnom dôsledku najčastejšie vyjadrovali k predpokladanej zvýšenej dopravnej záťaži a predovšetkým k problematickému parkovaniu. Nespokojní občania argumentovali, že zvýšením záťaže dôjde ku zhoršeniu kvality bývania v lokalite a navrhovali, aby developeri svoje projekty zmenšili a prispôsobili ich situácii v oblasti statickej a dynamickej dopravy.

Toto je však úplne nesprávny prístup. Už klasická poučka, ktorej autorom je architekt a plánovač Berthold Hornung, hovorí, že "dopravu treba prispôsobovať mestu, nie mesto doprave." V Bratislave príklady, kedy dopravné plánovanie zvíťazilo nad prirodzeným vývojom mesta, nanešťastie dobre poznáme - v prospech dopravnej infraštruktúry padli vzácne historické štvrte v Podhradí, obrovská dopravná stavba odtrhla najväčšie slovenské sídlisko Petržalka od centra mesta a v súčasnosti extrémne vysoké nároky na parkovanie zvyšujú ceny projektov, čo má negatívne dôsledky pre kvalitu života v Bratislave, keďže bývanie je menej dostupné. Verejný priestor je pod ťažkým tlakom parkujúcich, pričom mesto z toho nemá ani úžitok v podobe financií. Zahusťovanie je v tomto kontexte brané ako prvok, ktorý ďalej zhoršuje dopravnú situáciu.

Realita však ukazuje, že to nemusí byť tak. Vyššie zmienený koncept transit-oriented development považuje hustotu za jeden z kľúčových predpokladov zdravšieho mesta. Vďaka vyššej hustote klesajú nároky na presuny formou individuálnej automobilovej dopravy, keďže väčšia škála služieb, príp. aj pracovísk, je v pešej či cyklistickej dostupnosti, v prípade dlhších presunov je zase k dispozícii kapacitná forma verejnej dopravy. To zároveň znižuje nároky na statickú dopravu, lebo ľudia jednoducho nemajú dôvod využívať autá. Výhodné je to aj v inom ohľade - ak už je potrebné budovať kapacity v prospech statickej dopravy, je dostatočne efektívne zriadiť garáže, keďže je viac potenciálnych zákazníkov, ktorí môžu garáž využiť, aj keď, prirodzene, za odplatu. Že nejde o ilúziu, nakoniec dokazuje aj Ružinov samotný - len nedávno oznámila spoločnosť Elite Holding, a.s., svoj zámer vybudovať v priestore zdevastovaného "námestia" medzi Ulicou Ivana Horvátha a Exnárovou podzemnú garáž so 151 parkovacími miestami. Ide o lokalitu, kde v nedávnej dobe vyrástlo viacero nových projektov (Ružinovská 44, CityHouse Ružinov), pre investora sa tak otvárajú možnosti pre komerčný úspech podzemných garáží, z čoho budú profitovať aj miestni obyvatelia, keďže sa verejné priestranstvá uvoľnia a námestie samotné bude revitalizované a bude tak tvoriť veľmi príjemný priestor v rámci celého sídliska.

Zdroj / Source: Elite Holding, a.s.
Zdroj / Source: Elite Holding, a.s.


Ukazuje sa tak, že zahusťovanie nie je negatívom, zvlášť v prípade mimoriadne rozvoľnených sídlisk, akým podstatná časť Ružinova je. V rámci neho sa nachádza viacero prázdnych plôch, ktoré nemajú využitie a potenciál pre rozvoj napríklad relaxačných funkcií v podobe parkov je malý, keďže existujúce parky a parková zeleň priamo v zázemí jednotlivých domov sú tieto funkcie plniť v dostatočnej miere. Vhodným spôsobom využitia týchto zostatkových plôch je tak ich zástavba, ideálne vo forme polyfunkčných komplexov a budov, ktoré budú kombinovať nielen bývanie, ale aj administratívu či verejné funkcie (kultúra, školstvo, atď.). Kľúčom ku kvalite života v meste totiž nie je obrovské množstvo zelene, ale dostupnosť všetkých životných potrieb (zeleň nevynímajúc) v pešej dostupnosti, príp. dostupnosti pohodlnou verejnou dopravou. To však nejde bez dostatočne hustej a kompaktnej mestskej zástavby.

Mapa / Map:

___________________________
Part of the borough of Ružinov, composed of housing estates, is one of the most desirable residential areas in the city. Private developers are eager to build the new projects, however, the local residents are occasionally opposing the plans as they are fearing densification which is deemed to be a negative process. That is also the case of two projects which were stalled not only because of the situation on the market but local resistance as well. First of them is Prima Park II, second stage of the project by developer Cresco Invest Group which aims to complete the block by a building of seven floors and 89 homes with retail on the ground floor and parking in the underground. Second one is the mixed-use development on Seberíniho st. composed of three buildings with 114 homes. Project developed by the company Fundus, close to Hornex construction company, is designed by the experienced architect Peter Moravčík who won the architectural competition back in 2005. Construction could start in Spring this year and to be finished by the end of 2018. Both of these projects were met with a fierce opposition, most of the local residents were afraid of worsening situation with the traffic and parking. Some of them suggested that developers should resdesign the projects in order to reflect the actual parking situation. 

However, this approach is fundamentally wrong. The traditional saying by the cityplanner Bertold Hornung recommends us to "Make traffic fit the city, not the city fit the traffic." Modern and developed cities are following this approach and are creating the so-called "transit-oriented developments" which are combining the presence of high-capacity transportation systems (railways, metro, trams) and dense and mixed-use neigborhoods with abundance of all services and possibilities for living, working and relax. In Ružinov, there is a large possibility that in a relatively near future, new tramline could be built, connected to the tramlines to the boroughs of Rača, Vajnory (Zlaté Piesky) and Ružinov, eventually to Prievoz and Podunajské Biskupice, so the similar dense neighborhood could be created around Tomášikova st. to which are abovementioned projects connected. Density is useful also in case of building parking capacties when necessary - more people present during a day means that renting of the parking is effective. That's probably an idea of Elite Holding, Inc. which plans to build an underground parking next to Ivana Horvátha st. in the area where the new developments were built recently. This project will bring 151 parking spots and revitalised square. It is the proof that densification might actually improve the quality of life of the local community instead of worsening it. 

(ag)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger koemntár
    Facebook komentár

1 komentárov:

  1. Ružinov bude precpaté sídlisko, že ľudia si už teraz s novými budovami kukajú do okien. Bolo na priestor veľkoriso projektované, a tým bolo príťažlivé. Teraz je to architektúra iný hrniec iná prikrývka. Môže za to poďakovať jednému pánu starostovi, ktorý nepoznal dna.

    OdpovedaťOdstrániť