Projekt Žilinská-Kýčerského sa odsúva / Žilinská-Kýčerského development is on hold

Pred pár mesiacmi sme informovali o postupujúcej príprave projektu Žilinská / Kýčerského, kde mal nad súčasným trhoviskom vzniknúť polyfunkčný dom, ktorý by pôvodnú funkciu zachoval v parteri. Ako však na Facebooku uviedli predstavitelia mestskej časti Staré Mesto, trhovisko vo svojej súčasnej podobe na území ešte nejakú dobu ostane.

Podľa správy na sociálnej sieti "...Technické služby Starého Mesta uzavreli nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemkov a budú sa starať o prevádzku trhoviska..." Vlastníkom pozemkov je v tomto prípade spoločnosť SOUK, a.s., personálne blízka s firmou Park-Dom Žilinská, s.r.o., ktorá pred pár mesiacmi získala kladné záväzné stanoviská k výstavbe a k zmene územného rozhodnutia pre nový polyfunkčný dom od miestnej i mestskej samosprávy. Developer zamýšľal vybudovať šesťpodlažný objekt, pričom prvé nadzemné podlažie by slúžilo aj naďalej ako trhovisko, druhé nadzemné podlažie by bolo vymedzené pre občiansku vybavenosť (pravdepodobne škôlku) a zvyšné podlažia by boli rezidenčné. Vzniklo by tak 29 bytov, parkovanie by bolo riešené v podzemí, kde by v dvoch podzemných podlažiach bolo zriadených 119 miest. V tom sa aktualizovaný projekt líšil od pôvodného, ktorý rátal s 260 miestami v parkovacom dome, napriek tomu by poskytoval dostatok parkovania nielen pre vlastníkov bytov, ale potenciálne aj obyvateľov z okolia a návštevníkov, ktorí dnes autami atakujú miestne chodníky. Vo svojom výsledku tak nový projekt z leta predstavoval ideálne riešenie pre lokalitu, keďže by zachoval všetky funkcie, zvýšil kultúru priestoru a ešte ho aj lepšie a intenzívnejšie využil, čo je v širšom centre mesta absolútne správne.

Hoci je zachovanie trhoviska pravdepodobne spojené skôr s vnútornými spormi medzi vlastníkmi územia, určitý vplyv na budúcnosť územia má zrejme aj politická situácia, v rámci ktorej zástupcovia samosprávy populisticky reagujú na tlak zo strany skupiny aktivistov, bojujúcich za dnešný nekultúrny stav trhoviska, ktoré vzniklo v provizórnej situácii a od dôb minulého režimu sa nijako nezmenilo. Hoci argumentovanie významom trhoviska pre lokálnu komunitu, pre ktorú slúži ako socializačný priestor, je v princípe v poriadku, navrhovaný projekt tieto možnosti nijako neobmedzoval, práve naopak, poskytoval tejto funkcii lepšie podmienky aj s ohľadom na jeho prevádzku, keďže trhovisko a jeho návštevníci i predajcovia by boli lepšie ochránení pred poveternostnými vplyvmi a našli by tu potrebnú vybavenosť a zabezpečenie, ktoré dnes v území chýba. Obavy, či by trhovníci neboli vytlačení komerčnými nájmami, by zas schopná samospráva vedela nepochybne riešiť aktívnou kooperáciou s vlastníkom nových priestorov. Blokovanie developmentu v území je tak absolútne nezmyselné a aktivity lokálnych NIMBYs opäť spôsobujú vytváranie zbytočných problémov, spomaľujúcich rozvoj mesta.

Zdroj / Source: Park-Dom Žilinská, s.r.o.
Zdroj / Source: Park-Dom Žilinská, s.r.o.

Mapa / Map:


___________________________
According to the recent project from the Summer of 2016, an old marketplace on the edge of Žilinská st. and Kýčerského st. was about to be replaced by the new building, however, with preserving of the market in a better and more civilised shape in the base of the new structure. However, this plan seems to be halted as the local government announced that the marketplace will remain in its current state for some time. The developer Park-Dom Žilinská, s.r.o., personally connected to the owner of the marketplace, planned to construct a 6-floor mixed-use building with the new market, as it was already mentioned, as well as 29 homes and a space for kindergarten. Parking with 160 spots would be located in the two underground floors and conditions for the customers and sellers alike would improve without any doubt. Nevertehless, a well-designed development is being blocked by the local politicians backed by NIMBY activists (as well as different ideas about the future of the area between the owners), who desire to keep the current image of the area - rundown and underused, what should not be the case of such plot in the inner city. Once again, NIMBY attitude is creating problems for the development of the city. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára