Construction update: Slovenská národná galéria / Slovak National Gallery, 29.12.2016

S takmer ročným odstupom prinášame update z postupujúcej rekonštrukcie komplexu Slovenskej národnej galérie (SNG). Hoci na prvý pohľad nie sú zmeny od tohto posledného článku zásadné, kultúrny areál sa už pomaly začal približovať k premene na špičkovú umeleckú inštitúciu. 

V rámci rekonštrukcie za takmer 49 miliónov eur by sa mal zrealizovať "kompletný reštart galérie", t.j. sa obnovia a rozšíria galerijné priestory, ktoré dosiahnu výmeru 5385 metrov štvorcových, presunie sa hlavný vstup, ktorý je uvažovaný v súčasnom zadnom trakte SNG smerom k Paulínyho ulici, nádvorie sa oddelí od rušnej nábrežnej cesty, čím má vzniknúť upokojený priestor, vzniknú aj nové priestory veľkej prednáškovej sály, haly, veľmi zásadnou súčasťou projektu bude výstavba nového depozitu. Úplne najviditeľnejším zásahom však bude premena najvýraznejšej časti komplexu, ktorým je tzv. Premostenie. Toto zostane zachované, dostane však nový plášť a otvoria sa viaceré priehľady do okolia. Architekti, ktorým je dvojica mimoriadne skúsených autorov zo štúdia Kusý - Paňák, sa tak snažia celú SNG viac otvoriť verejnosti, zároveň však citlivo nadviazať na pôvodnú koncepciu legendárneho architekta Vladimíra Dedečka, ktorý areál v jeho súčasnej podobe navrhol a zároveň konzultoval aj aktuálne zásahy. Súčasní autori boli vybraní na základe architektonickej súťaže už v roku 2005. Realizácia sa naštartovala v januári 2016 a od tohto dátumu by mala trvať 36 mesiacov, nová SNG (aj s ohľadom na komplikácie počas trvania Predsedníctva SR v Rade EÚ) sa teda otvorí pravdepodobne už prvej polovici roku 2019.

Význam tejto investície je väčší, ako by sa mohlo zdať, zvlášť keď prihliadneme aj na relatívne nízke náklady, ktoré si rekonštrukcia vyžaduje. Ambíciou vedenia SNG, ako aj architektov prestavby, je areál čo najviac otvoriť a vytvoriť nové prepojenia v rámci centra mesta. V tomto ohľade budú mať kritickú úlohu majitelia okolitých pozemkov a nehnuteľností, predovšetkým majitelia hotelu Carlton, prepojení so spoločnosťou ESET, ktorí však už avizovali, že chcú so SNG intenzívne spolupracovať (a keďže ide o známych mecenášov umenia, je to reálne). Mohla by tak vzniknúť určitá kultúrna štvrť s potenciálom pritiahnuť širokú verejnosť k spoznávaniu umenia. V podstate každé významnejšie vyspelé mesto obsahuje množstvo podobných inštitúcii; veľké moderné verejné budovy, ktoré vťahujú obyvateľov i návštevníkov do seba, poskytujú im bohaté zážitky a interaktívne prostredie a ktoré ich vzdelávajú, ale zároveň poskytujú zábavu a zmysluplné trávenie voľného času. Príkladov vo svete je obrovské množstvo - výnimočné postavenie v tomto kontexte má londýnska Tate Modern Gallery, z bližšieho prostredia MuseumsQuartier vo Viedni, v istom ohľade však takto fungujú aj knižnice, z ktorých je vhodným príkladom Národní technická knihovna v Prahe. Teraz prichádza konečne šanca na podobné dielo aj v Bratislave, hoci, ako to je zvykom, v malom a opatrne, ide však snáď o zásadný precedens do budúcnosti. Popritom treba podotknúť, že je obrovskou výhrou, že takáto významná inštitúcia zostane sídliť v komplexe, ktorý si zachová svoju architektúru, ktorá je - bez akéhokoľvek preháňania - ikonická a svetová. 
Zdroj / Source: SNG

Mapa / Map:

_____________________________
Cultural complex of Slovak National Gallery (SNG) is slowly heading towards a brighter future as it is getting a complete reconstruction. The project with the price tag of 49 millions of euro includes the modernization and extension of the exhibition space, removal of the new main entrance, which will be more open towards the city center, creation of the glass wall between the courtyard and riverfront road, building of the new deposit and a major facelift of the visually most important part of the gallery - The Bridge - which will get the new cladding and observation terraces with views over Danube. This project is supposed to be a "complete restart of the gallery", yet it preserves most of the original complex, designed by the legendary architect Vladimír Dedeček. New architects from the studio Kusý + Paňák, who won the architectural competition in 2005, respect the original look and created possibilities for opening the gallery for the public. Such approach can be seen in many cases around the world, however, Bratislava lacks the large modern public buildings trying to welcome as much people as possible and offering them a great and interactive cultural experience. SNG might be a much needed precedent and what is also a great victory, it will be located in a truly iconic piece of architecture. The capital will then get (probably in the first half of 2019) a potentially world-class istitution and a new cultural quarter, which will massively improve the quality of life of Bratislava citizens.  

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára