Bratislava YIMBY partnerom podujatia Noc architektúry!

Bratislava YIMBY sa už nejakú dobu venuje popularizovaniu developmentu, mestského rozvoja či architektúry pred širokým publikom. S podobným zámerom vzniklo v roku 2013 aj občianske združenie Archtung, ktorého cieľom je zvýšiť vnímanie architektúry a zlepšiť jej komunikáciu s verejnosťou, pričom sa chce spájať aj s iným žánrami a inšpirovať. Je preto pre nás potešením a cťou zároveň, že sme sa mohli stať mediálnymi partnermi podujatia Noc architektúry, ktoré Archtung organizuje, a na najbližšej Noci, ktorá sa bude konať 16.2.2017, vystúpime s prezentáciou našej činnosti. Najnovšia edícia multikultúrneho podujatia bude mať podtitulok Materialita a Svetlo.

NOC ARCHITEKTÚRY 2017 ZIMA (MATERIALITA – SVETLO)

Ako užívatelia vnímame architektúru najmä skrz naše zmysly a skúsenosť. Dotyk s povrchom omietky, lom svetla a jeho úloha v definovaní priestoru, správanie sa materiálov pod vplyvom živlov. Je to práve materiálna podstata detailu, ktorá nám dokáže spríjemniť alebo naopak skomplikovať jej bežné užívanie.

Dvanásta Noc Architektúry, ktorá sa odohrá vo štvrtok, 16. Februára 2017 od 17.00 v priestoroch Fakulty Architektúry v Bratislave, má za cieľ priblížiť sa pojmom „Materialita“ a „Úloha svetla v architektúre“.

Noc Architektúry je o jednom večeri, kedy sa priestory fakulty premenia na výstavu tých najzaujímavejších projektov so základnou myšlienkou – otvoriť školu širokej verejnosti a ukázať im semestrálne snaženie študentov. To, ako sa najmladšia generácia architektov popasovala so zadaniami, vyhodnotí porota v pokračovaní študentskej ceny CHEDDAR, kde budú hodnotené všetky vystavené semestrálne práce. Najlepšie projekty v kategóriách - architektúra, urbanizmus a dizajn vyhodnotí nezávislá porota zložená z odborníkov z praxe.

Hlavným hosťom večera bude Hikaru Nissanke z londýnskeho ateliéru OMMX. Architektúra, ktorú tvoria, sa snaží o čo najlepšie pochopenie kontextu práve skúmaním materiálov, kompozície a architektonických detailov. Práve tým vedia obsiahnuť exponencionálne sa meniace prostredie moderného sveta.

Vo vstupnom foyer fakulty predstavíme interaktívnu svetelnú inštaláciu LightStruct od výtvarníka Jána Šicka a jeho študentov z MediaLabu (VŠVÚ). Návštevníkom bude priestorová kompozícia pomocou svetla ponúkať transkripciu zvukov do priestoru.

Súčasťou programu budú tiež 15Minútovky, kde sa dozvieme viac o inšpiratívnych projektoch a iniciatívach. Predstavia sa napríklad projekty Bratislava YIMBY, blog sledujúci stavebný rozvoj Bratislavy, alebo neformálne stretnutia architektov a dizajnérov CLUBOVKA. Okrem toho to budú aj projekty Čierne diery a Dizajn na kolesách.

Formát #Obhájsa ponúkne študentom možnosť obhájiť ich projekt netradičným stand-up comedy spôsobom a Mies.TV ponúkne video rozhovory so svetovými architektmi (Dominique Perrault, MVRDV, Lacaton & Vassal a iní) na tému, čo formovalo ich vnímanie architektúry.

Ako už býva tradíciou - Noc býva pre architektov nekonečná. Rezident a architekt Bobsan spolu s DJ RE5om zo skupiny Dornkappel otvoria hudobný program už na fakulte. Na afterpárty v NuSpirit Clube sa predstaví nová  indie kapela Felix a až do slnečného rána sa o zábavu postarajú Emonoizboyz, Assquakess a Inkwall.

___________________________
(ag, Archtung)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára