Odhalené / Revealed: The Corner

Na nároží Jozefskej ulice a Námestia 1. mája sa už dlhodobo vynímal stavebný pozemok, ktorý bol napriek tomu, že bol ohradený stavebným plotom, bez akejkoľvek aktivity. To však už neplatí, pretože výstavba na tomto mieste sa naplno rozbehla a vzniká tu projekt polyfunkčnej budovy, ktorý má názov The Corner.

Tento už starší projekt (z roku 2004) developuje spoločnosť Vodohospodárske Stavby Malacky, a.s. Pôjde o osempodlažný (aj keď vizualizácie ukazujú sedempodlažný) polyfunkčný objekt, ktorý v sebe zahrnie kancelárske priestory, bývanie i služby. Projekt by mal poskytnúť 1170 metrov štvorcových administratívnych plôch v štandarde A, 300 metrov štvorcových pre retail na prízemí, ktoré by malo byť vyplnené potravinami a kaviarňou či reštauráciou, 16 bytov, ktoré budú na najvyšších troch podlažiach a všetky budú určené na prenájom a 53 parkovacích miest na troch podzemných podlažiach, kde bude prístup zabezpečený autovýťahom. Budova má zároveň poskytnúť parkovanie a sprchy aj pre cyklistov. Ide o výnimočnú koncentráciu funkcií vzhľadom na rozsah pozemku, čo je možné aj vďaka kvalitnému architektonickému tímu, ktorý pripravil koncept budovy, v tomto prípade veľmi skúsení a významní architekti z kancelárie Architekti BKPŠ, konkrétne architekti Kusý a Paňák. Keďže je už The Corner v relatívne pokročilej fáze výstavby, dokončený by mohol do konca roka 2017.

Dobudovaním tohto projektu sa konečne zaplní dlhodobo prázdne nárožie, a to navyše objektom, ktorý má potenciál byť pozitívnym vstupom do územia. Veríme, že budova od špičkových architektov bude zrealizovaná s prihliadnutím na vysokú kvalitu, ktorá je prezentovaná v marketingových materiáloch a odrazí sa aj na vnútornom vybavení a vonkajšom stvárnení. Po dobudovaní blízkych projektov na Jozefskej a Námestí 1. mája (napríklad Weinhauer alebo pripravovaný Metropolitan Star) sa tak cela zóna skompaktní a dostane veľkomestský charakter, a to nielen vzhľadom, ale aj aktivitou, naviazanou na existujúcu a novú stavebnú hmotu.

Zdroj / Source: Vodohospodárske stavby Malacky, a.s.
Zdroj / Source: Vodohospodárske stavby Malacky, a.s.

Construction update (2.12.2016):


Mapa / Map:

_________________________
A deserted construction site on the edge of Jozefská st. and First of May Square (Námestie 1. mája) is finally being filled. For a long time, there were not many information known about this development, however, now it has a new name - The Corner. It will be a mixed-use building with eight floors (despite the fact that the renders are showing seven floors), composed of 1.170 sqm of office space, 300 sqm of retail space, 16 homes for lease and 53 parking spots in the three underground floors. Building should present a high material and ecological standard and that same could be said about the architecture level, as it is designed by some of the most experienced architects in Slovakia, Architekti BKPŠ. The developer of The Corner is the construction company Vodohospodárske stavby Malacky, a.s. As it is already in a relatively advanced stage of construction, it could be finished by the end of 2017. When completed, with other developments near-by (e.g. Weinhauer or Metropolitan Star), whole area will become even more vibrant a it will get a really metropolitan look.

(ag, foto: Fowner)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára