Construction update: Stein2, 19.12.2016

Projekt premeny niekdajšieho industriálneho areálu pivovaru Stein, známy pod názvom Stein2, napreduje. Jasne sa tak už črtajú kontúry polyfunkčného areálu, ktorý zásadne zmení celý jeden mestský blok bratislavského vnútorného mesta.

Stein2 pozostáva z dvoch častí, rezidenčnej a administratívnej, pričom prvú z nich developuje spoločnosť YIT, druhú developer AMW Development. V rámci rezidenčnej sekcie sa buduje prvá a druhá etapa, budovy by mohli plnú výšku ôsmich podlaží dosiahnuť už v najbližšej dobe, zrejme tesne po začiatku roku 2017. V prípade najnižšej časti prvého bloku sa to však už podarilo a začalo sa s osádzaním okien. Na kancelárskej časti, ktorá bude mať tiež osem nadzemných podlaží, tieto ale majú vyššiu svetlú výšku, sa buduje šieste, budova sa zároveň už pomaly zahaľuje lešením a pripravuje sa inštalovanie obkladu a okenných výplní. Aktuálne sa tak realizuje časť projektu s 205 bytmi (zo 408) a celá administratívna sekcia s 9500 metrami štvorcovými prenajímateľnej kancelárskej plochy. Dokončené by mohli byť v prvej polovici roku 2018, celkovo očakávame dokončenie celého Steinu2 okolo roku 2020, hoci sa ozývajú správy, že developer YIT sa chce v blízkej dobe pustiť aj do okamžitej realizácie ďalších etáp, čo by termín celkového dokončenia priblížilo. Za architektúrou stojí Ateliér Ivan Kubík.

Zo strany širokej verejnosti patrí zrejme k najvážnejším otázkam osud jedinej zachovanej časti pôvodného Steinu, budovy Spilky s charakteristickou kupolou. Táto by mala byť zrekonštruovaná, zatiaľ však nie je presne známa jej budúca funkcia. Opäť zatiaľ nepotvrdená informácia hovorí o tom, že priestor bude fungovať ako pivovar a už nie je v réžii ani jedného z developerov. Niektoré staršie vizualizácie ukazovali Spilku s logom pripomínajúcim logo populárneho Bratislavského meštianskeho pivovaru. Len ťažko si možno predstaviť vhodnejšie využitie tejto budovy, navyše s lokalizáciou charakteristického bratislavského podniku. Prispelo by to k určitej historickej kontinuite územia nielen v symbolickej rovine (keďže priestor námestia pred Evanjelickým kostolom a vnútrobloku získa názov Steinov dvor), ale aj fyzickej a funkčnej, čo je rozhodne správny prístup.

Zdroj / Source: YIT
Zdroj / Source: AMW Development

Mapa / Map:

________________________
Revitalization of former Stein brewery, rebranded onto Stein2, is advancing. A mixed-use development is radically changing almost whole block in Bratislavas inner city. Stein2 is composed of two parts, residential developed by YIT and offices, developed by AMW Development. In case of the first one, two stages with 205 homes (out of 408) are now under construction and it seems that they will be topped out in the first days of 2017. At the office section, sixth out of eight floors in now under construction. When completed, building will offer 9.500 sqm of office space. These first sections of Stein2 could be finished in 2018, whole development around 2020, altough rumors say that YIT wants to finish it as soon as possible. Another rumors are spreading around the reconstruction of the only remaining part of the brewery, so-called "Spilka". According to these reports and older renders, building should serve as brewery once again what would be the best way how to keep the historical continuity not only in the symbolical way (as the new public space next to the near-by church will be called Stein's Yard), but historical and functional as well. 

(ag, foto: Nino Belovič)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára