Construction update: Augustus, 2.12.2016

Bratislava mení svoju tvár a to sa netýka len downtownu, ale aj starších častí mesta, ktoré trpia existenciou rozličných prieluk a nedobudovaných ulíc. Tieto prieluky sa však postupne zaceľujú. Príkladom vhodnej výplne je projekt Augustus.

Augustus, pomenovaný podľa lokality, kde sa nachádza (Ul. 29. Augusta), už vďaka tomu, že jeho výstavba dosahuje aktuálne výšku šiesteho nadzemného podlažia zo siedmich, doplnil domoradie na západnej časti tejto ulice. Pri pohľade z úrovne terénu už viacmenej dosahuje maximálnu výšku, keďže najvyššie dve podlažia sú ustúpené, čoskoro sa tak začne s prácami na fasáde. Rezidenčný projekt od spoločnosti 29A, s.r.o., súvisiacej so stavebnou firmou ISE, po dokončení ponúkne 37 bytov, na prízemí obchodné prevádzky a v podzemí 58 parkovacích miest. Zároveň vznikne vnútroblok so zelenými oddychovými plochami. Výstavba by sa mala ukončiť ešte pred koncom budúceho roku. 

Ulica 29. Augusta je jedna z viacerých (ďalšou je napríklad Jozefská), ktoré sa postupne menia v súvislosti s tým, ako sa zapĺňajú prázdne miesta. Hoci ešte aj na tejto ulici zostáva zopár "dier", vďaka takýmto projektom dostáva príjemnejší a živší charakter, keďže prieluky spravidla ulicu umŕtvovali. Nový development však do lokality privádza nových ľudí, služby a aktivitu, čo je najmä v centrách miest viac než žiaduce. Ak sa to navyše deje formou príjemných a kultivovaných projektov, ako je aj Augustus, treba daný proces mimoriadne privítať. 
Zdroj / Source: 29A, s.r.o.

Mapa / Map: 

_______________________
Bratislava is changing its face not only in the new downtown, but it the older neigborhoods as well. These neighbrohoods are suffering from having an empty "holes" in the streets, however, new infills are improving the situation. That's also the case of Augustus development by the developer 29A, s.r.o. in cooperation with ISE construction company on Ulica 29. Augusta (29th. of August street), a residential building with 37 homes and seven floors. At the moment, the building has reached the sixth floor and it will be topped out soon. When finished by the end of year 2017, it will be a great addition to the street, bringing new life and people to this centrally located area. It is showing the way how should similar locations across the city be urbanized. 

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára