Pripravuje sa revitalizácia Hlavnej stanice / Revitalization of the Main railway station in preparation

Hoci sa už roky čaká na spustenie veľkej prestavby či rekonštrukcie bratislavskej Hlavnej železničnej stanice, jej začiatok je stále v nedohľadne. Napriek tomu sa v blízkej budúcnosti pripravujú menšie zásahy v rámci hlavnej staničnej budovy, ktoré majú zlepšiť jej stav a zvýšiť používateľský komfort.

Rekonštrukcia stanice je dlhodobou bratislavskou témou. Na prestavbu už existuje projekt od spoločnosti I.P.R. Slovakia, resp. od s ňou prepojenej spoločnosti Transprojekt, podľa ktorej by sa mala stanica a celý priestor Námestia Franza Liszta (predtým známeho ako Predstaničné námestie) premeniť na rozsiahly komplex zahŕňajúci okrem stanice aj nákupné centrum, administratívne priestory či hotel, dopravné spojenie malo byť zabezpečené podzemnou električkovou traťou či autobusovým terminálom a úroveň súčasného námestia mala byť vyvýšená. Developer mal všetky tieto úpravy zrealizovať do konca roku 2016. Transprojekt je však neslávne známy svojou neschopnosťou a spustenie výstavby sa neustále odkladalo, čo je v tomto prípade aj šťastie, lebo navrhovaný projekt by územie neúmerne zaťažil a mal skôr negatívne dôsledky. Zmluva medzi mestom a predmetnou firmou na nájom plochy Námestia F. Liszta (samotnú stanicu rieši zmluva so ŽSR, ktorá platí dlhšie) vyprší už o necelé dva mesiace a v roku 2017 očakávame zintenzívnenie aktivity mesta pri hľadaní komplexného riešenia celej stanice.

Medzičasom však vlastník stanice, Železnice Slovenskej republiky, pripravuje menšie zásahy do výzoru stavby, ktoré zveril architektonickej kancelárii Modulor (ktorá navrhla napr. projekt Valerián). Podľa prezentovaného návrhu by sa mala zrekonštruovať fasáda aj interiér objektu, ustúpiť by mala reklama, upraviť by sa mali chodníky v okolí staničnej haly. Vo všeobecnosti ide podľa všetkého len o kozmetické zásahy, ktoré neriešia vážne problémy stanice, predovšetkým chýbajúcu bezbariérovosť alebo úzke nástupištia. Každopádne však pôjde o zlepšenie a kým nepríde ku komplexnému návrhu projektu prestavby, budú takéto zásahy ako-tak dostatočné. Nakoniec, ako konštatoval aj významný český kritik architektúry Adam Gebrian, pre zásadné zlepšenie prvého dojmu by stačilo priestor predovšetkým vizuálne vyčistiť a to by predkladaný projekt, ktorého realizáciu očakávame už v priebehu roku 2017, splniť mohol.

Zdroj / Source: Modulor
Zdroj / Source: Modulor
Zdroj / Source: Modulor
Zdroj / Source: Modulor
Pôvodný projekt prestavby Hlavnej stanice. Zdroj: Transprojekt
Original project of the reconstruction of Main railway station. Source: Transprojekt
_____________________________
Altough the total reconstruction of the Main Railway Station in Bratislava is awaited for years, it should't start that soon. However, some changes should be implemented in the near future, which will improve the state and look of this important transportation terminal. These changes have a rather small scale as the more complex reconstruction is expected in the years to come when the deal between City of Bratislava and Transprojekt company, which planned to redevelop the whole area, will expire, as the private company was not able to start the construction. Until that time, the railway company (ŽSR) will revitalize the look of the station building. The author of the new design is Modulor architecture studio. Despite the fact that the most notorious problems such as barrier-free access to the platforms or their width won't be solved, already some minor things, e.g. removal of advertisments and new cladding, will have a great visual impact. Execution of the project is expected in 2017. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára