Petržalský report, november 2016

Vďaka kombinácii viacerých faktorov, predovšetkým dobrej dopravnej dostupnosti, relatívne nízkym cenám nehnuteľností a prítomnosti základnej vybavenosti, patrí Petržalka k najpopulárnejším lokalitám pre bývanie, čo sa odráža aj vo väčšom počte rozpracovaných alebo pripravovaných rezidenčných zámerov. K nim patria napríklad projekty Flat 75, Petržalka City alebo Muchovo Námestie, z noviniek čoskoro pribudne Starý Háj.

Flat 75

Polyfunkčný dom Flat 75 rastie na Čapajevovej ulici, na mieste neslávne známeho "Modrého domu", ktoré sa v rámci Bratislavy najbližšie blížilo definícii geta. Tento dom bol však asanovaný a v súčasnosti na jeho mieste už rastie Flat 75, 13-podlažný objekt so 75 bytmi od developera BS Real Estate, a.s. Súčasťou projektu je aj jedna prenajímateľná jednotka v parteri, parkovanie je riešené na povrchu. Architektúru spracováva kancelária cakov+partners, ktorej sa v poslednej dobe mimoriadne darí, keďže projektuje aj projekty ako Treenium, Eleven alebo Roličky. Odhadovaný dátum ukončenia výstavby je 1Q 2017. Po dokončení pôjde o jeden z výraznejších a zrejme aj kvalitnejších projektov v Petržalke, aj keď ide v podstate len o architektonicky zaujímavejší bodový dom bez nejakého výrazného vplyvu na kvalitu verejného priestoru či zásadného prínosu do vývoja urbanistického celku. Napriek tomu sa Flat-u 75 zrejme podarí prekonať zlý obraz lokality a zvýši tak jej hodnotu.


Zdroj / Source: BS Real Estate, a.s.

Petržalka City (B)

Druhá etapa mohutného projektu Petržalka City v centrálnej oblasti mestskej časti je už tiež vo výstavbe, hoci sa istú dobu zdalo, že výstavba je pozastavená. Podľa našich informácii projekt prešiel zmenou pred dokončením, ktorá už nadobudla právoplatnosť, a preto sa realizačné práce naplno rozbiehajú až teraz. Vybudovaná už je základová doska a vztýčený je aj žeriav, čiže čoskoro budeme pozorovať rast 14-podlažnej budovy so 111 bytmi a 27 ateliérmi. Developerom je spoločnosť Lentimex Development (resp. Forespo Petržalka City), projekt financuje Penzijný fond Poštovej banky a architektom je, podobne ako v prípade prvej etapy, architektonická kancelária Bluhm Partner. Hoci výrazovo bude druhá etapa podobná, vo výsledku bude pôsobiť vzhľadom na svoju masívnu mierku pravdepodobne menej príjemne. Dokončenie projektu očakávame približne v 2Q 2018. 

Zdroj / Source: Petržalka City


Muchovo Námestie

V Petržalke veľmi aktívny developer VI Group už v tejto chvíli dokončuje hrubú stavbu projektu Muchovo Námestie v blízkosti novej električkovej trate a zastávky Farského. Prevažne bytový komplex pozostávajúci z dvoch 9-podlažných objektov prepojených spoločným parterom so službami a občianskou vybavenosťou, pod ktorým sa nachádzajú ešte dve podzemné parkovacie podlažia. Kombinácia dobrej lokality, ceny a pomerne dobrého štandardu sa odrazila na dobrej predajnosti, keďže viacmenej všetky zo 112 bytov a 13 apartmánov sú už predané. Architektonické riešenie je v duchu VI Group (developeri sú zároveň architektmi) pomerne jednoduché, ale príjemné a hravé. Muchovo Námestie je solídny projekt, ktorého dokončenie sa očakáva v 2Q 2017. 

Zdroj / Source: VI Group


Starý Háj

VI Group v Petržalke pripravuje aj ďalšie zámery. Vo výstavbe je ďalší projekt, Panónka (update už čoskoro) a len nedávno bol oznámený zámer výstavby bytového domu Starý Háj. Novostavba by mala vyrásť v prudko sa meniacej lokalite medzi Černyševského a Bosákovou ulicou, kde rastie napríklad projekt od J&T Real Estate, Fuxova, a tento developer pripravuje aj ďalšie zámery v blízkosti. Starý Háj bude doskový dom s deviatimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným, rovnobežne s Černyševského. V objekte sa bude nachádzať 126 1- až 4-izbových bytov, v predaji sú v súčasnosti dva bloky, kde cenovky začínajú od 100-tisíc eur. Parter bude obsahovať prenajímateľné jednotky a v rámci projektu bude zriadená aj parkovo upravená plocha so 6300 metrami štvorcovými zelene. Výrazným prvkom architektúry Starého Hája je použitie v súčasnosti populárnej tehly, čo celkovo prispeje k príjemnému výrazu celej budovy. Realizácia je naplánovaná na 2Q 2017 až 4Q 2018. Starý Háj veľmi dobre doplní túto oblasť a pomôže k jej postupnej premene na aktívnu súčasť mesta a Petržalky. 

Zdroj / Source: VI Group
Zdroj / Source: VI Group
Zdroj / Source: VI Group
Zdroj / Source: VI Group
___________________________
Thanks to the good connection to the city center, relatively low prices of residential units and existing basic services, Petržalka is one of the most popular residential areas, what is relfected also in a larger amount of projects under construction, e.g. Flat 75, Petržalka City or Muchovo Námestie, or more projects proposed, e.g. Starý Háj. Flat 75 is a 13-floor tall building with 75 homes by the developer BS Real Estate and designed by cakov+partners. The building is now just before topping out and according to time schedule of the project, it should be fully completed in 1Q 2017. Petržalka City (B) is the second stage of a large development with aim to build the real center of the borough of Petržalka. In this stage, a massive building with 14 floors and 138 homes is being built, construction workers are now working on foundations of the object. Petržalka City (B) is developed by Forespo Petržalka City and designed by the studio Bluhm Partner, which designed also the first stage. Completion is expected in 2Q 2018. Muchovo Námestie is a development by VI Group, a very active developer in Petržalka. Project next to the new tramline is composed of two 9-floor tall buildings connected by one-floor platform with retail and it contains 125 homes, which are almost sold out. Muchovo Námestie is topped out and the developer expects to finish it in 2Q 2017. At the same time, construction of Starý Háj, again by VI Group, will start. Starý Háj, located near Muchovo Námestie, will be a residential building with 9 floors and 126 homes, ranging from studios to 3-bedroom flats. Project will also contain retail units on the street level, new park and a pleasant architecture, as VI Group is also an architecture office. Starý Háj should be delivered by 4Q 2018.  


(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára