Nový projekt / New project: Slnečné Údolie

V Karlovej Vsi, v blízkosti sídliska Dlhé Diely, sa chystá ďalšia fáza rezidenčného projektu menších rozmerov pod názvom Slnečné Údolie. Zámer obytného areálu od developera Ingsol, s.r.o., prístupného od Devínskej cesty, nadväzuje na už zrealizovanú trojicu rodinných domov. 

V rámci projektu sa vybuduje päť bytových domov, v bytových rezidenciách 1, 2 a 3 by malo byť 25 bytov, v rezidenciách 4 a 5 ďalších 24, pôjde teda o komornejšie objekty a ich výška neprekročí 5 nadzemných podlaží. Parkovanie bude riešené v garážach, ktoré však budú len čiastočne podzemné, čo je umožnené vďaka osadeniu v pomerne náročnom svahovitom teréne, ale aj na povrchu. Projekt je momentálne v štádiu územného konania, začiatok výstavby prvých troch rezidencií očakáva developer v apríli 2017, v prípade ostatných dvoch sa hovorí len o roku 2017. 

Slnečné Údolie je menší a jednoduchší projekt, ktorý nadviaže aj svojou architektúrou na už zrealizované rodinné domy. Hoci urbanizáciu tohto územia nepovažujeme za negatívum, daný zámer má niekoľko problematických bodov, ktoré naznačujú vizualizácie: prvým z nich je čiastočná absencia chodníkov a silná orientácia na automobilovú dopravu. Do istej miery je to pochopiteľné, kedže lokalita je od okolitej mestskej štruktúry dosť izolovaná. To je však ďalší problém, lebo zo Slnečného Údolia sa tak do veľkej miery stane odtrhnutý areál a nie aktívna súčasť mesta. Ideálne by bolo prepojiť centrálnu komunikáciu v rámci projektu s komunikáciami vyššie na svahu, teda už priamo v rámci sídliska Dlhé Diely. Na druhej strane, neexistencia takéhoto prepojenia je logickým výsledkom procesu, keď samospráva predávala pozemky a umožňovala budovať nové projekty systémom gated community, vďaka čomu sú nové ulice plne privatizované a uzavreté, čo zamedzuje ich ďalšiemu rozvoju a lepšej cirkulácii dopravy, ako aj vymedzeniu jej obyvateľov zo širšej komunity. Kým sa nepristúpi k novému uvažovaniu o hodnote verejného priestoru, ktorý by mal byť v čo najväčšej miere otvorený, budú sa vyskytovať aj podobné riešenia. 

Zdroj / Source: Ingsol, s.r.o.
Zdroj / Source: Ingsol, s.r.o.
Zdroj / Source: Ingsol, s.r.o.
Zdroj / Source: Ingsol, s.r.o.
Zdroj / Source: Ingsol, s.r.o.
Zdroj / Source: Ingsol, s.r.o.
___________________________
In the borough of Karlova Ves, next to Dlhé Diely neigborhood, a rather small residential development by developer Ingsol, s.r.o. is planned, under the name of Slnečné Údolie (Sunny Valley). Project consists of 5 residences with 5 floors at most. Residences 1, 2 & 3 will contain 25 homes in total and residences 4 & 5 will offer 24 homes. Parking will be located in the basement of the buildings as well as on exterior spots. Construction of the first three houses should start in April 2017, rest of them will follow in the same year. Altough there is nothing wrong about urbanisation of this area, Slnečné Údolie has some problems, which include the partial absence of walkways and isolation from the infrastructure of the near-by neighborhood. This is the result of the acceptance of the car-dependent gated communities, which limit the further development and contribute to the isolation of groups of people from the local communities and areas. While this approach to creating (upscale) residential areas will continue, problematic urban solutions will be a part of urban development as well. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára