Finálny výzor Šafárikovho námestia je známy / Final look of Šafárikovo square is revealed

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto zverejnila finálny návrh budúcnosti Šafárikovho námestia v centre mesta. Architektonický koncept spracoval kolektív architektonickej kancelárie f&b cc a architekta Borisa Hrbáňa.

Budúci výzor významného námestia v centrálnej Bratislave je výsledkom architektonickej súťaže, ktorú samospráva vyhlásila na začiatku roka 2016 po participačnom procese z roku 2015. V rámci súťaže sa riešilo územie Šafárikovho námestia a Fajnorovho nábrežia, spoločne s kontaktnými priestormi okolo novej električkovej trate do Petržalky. Nové verejné priestranstvá majú byť orientované na kultúrnospoločenské a voľnočasové aktivity a rekreáciu,s prihliadnutím na zachovanie zelene a vyžitie pre širšie skupiny, napríklad pre deti. Vyššie spomenutý kolektív sa stal víťazom súťaže pre celok Fajnorovho nábrežia, no v prípade Šafárikovho námestia obsadil len druhé miesto. Víťazom sa stal ateliér 2021 architekti spoločne s ateliérom LABAK. Podľa našich informácii sa však pri príprave projektu pre nové námestie nepodarilo dohodnúť na výške honoráru pre víťaza, samospráva preto zverila projektovanie druhému v poradí.

Návrh f&b cc a Borisa Hrbáňa sa snaží vychádzať z existujúcich prvkov a elementov v priestore, pričom sa snaží o vytvorenie optimálneho prepojenia medzi mestskou štvrťou okolo Jakubovho námestia a nábrežia Dunaja, a to formou jednoduchých a minimalistických zásahov. Na základe týchto zásahov by sa mala zväčšiť plocha trávnikov v parku v zadnej časti námestia, pribudnúť nové stromoradie na východnej strane, priestor vyústenia Dobrovičovej ulice do Štúrovej sa premení na priestranstvo určené pre trhy či eventy a podobne to bude fungovať aj na mieste súčasných stánkov richman. Podľa všetkého sa zasiahne aj do parčíku pri Kačacej fontáne formou prestavby chodníkov, ktoré majú podľa návrhu podporiť pešie väzby smerom na nábrežie. Park na Šafárikovom námestí bude doplnený sezónnym pavilónom s možnosťou zriadenia kaviarne a podujatí a obnoví sa detské ihrisko. Priestor je ponechaný aj pre budúcu stavbu galérie o.z. Camera Obscura, ktoré sa dlhodobo snaží získať priestor pre prezentáciu udalostí Pražskej jari.

Hoci je navrhovaný stav výrazným posunom vpred, treba otvorene konštatovať, že ide o výrazne slabší návrh oproti víťazovi. Kým víťazný návrh predstavoval komplexné riešenie celého priestoru námestia s oveľa citlivejším prihliadnutím na jeho charakter, ale aj s akceptovaním možností jeho budúceho rozvoja, varianta, ktorá sa bude realizovať, je skutočne len veľmi jednoduchá a minimalistická (ako to autori sami priznávajú), ktorá skôr pripomína akupunktúrne provizórne zásahy ako celkové a trvalé riešenie jedného z najvýznamnejších námestí v meste. Návrh len minimálne akcentuje možnosť dostavby budovy v priestore a hmote niekdajšieho Landererovho paláca, čo je mimoriadne žiaduci zásah, na druhej strane však ponecháva miesto Camere Obscure, ktorá sa tvrdohlavo snaží o privatizáciu priestoru námestia pre svoje vlastné účely. Otázne sú aj vstupy do parčíka pri Kačacej fontáne, kde sa podľa návrhu posunie severozápadný vstup do parčíka, aby lepšie zodpovedal pešiemu ťahu od parku pri soche Maríny, zato sa však naruší tradičný peší ťah od Štúrovej ulice. Pažiť okolo Kačacej fontány sa zruší a hoci sa zeleň celkovo rozšíri, zmení sa zažitý výzor historického parčíku, čo nie je vhodné ani z pamiatkarskeho hľadiska.

V návrhu celkovo vidieť silný vplyv skúseností z Francúzska, odkiaľ pochádza časť architektonického tímu. Až realita ukáže, či sa danému návrhu skutočne podarí oživiť Šafárikovo námestie a daný koncept sa uplatní aj v slovenských podmienkach. Tak či onak, predsa však ide o výsledok architektonickej súťaže a preto sa dá predpokladať, že ide o výrazne kvalitnejší projekt, ako by to bolo v prípade priameho zadania. Revitalizácia námestia by sa mala spustiť na jar roku 2017.

Preštudujte si navrhované riešenie na stránkach m.č. Staré Mesto.
Zdroj / Source: f&b cc + Boris Hrbáň
Zdroj / Source: f&b cc + Boris Hrbáň
Dobrovičova ul. - program. Zdroj / Source: f&b cc + Boris Hrbáň
 Dobrovičova ul. - program. Zdroj / Source: f&b cc + Boris Hrbáň
Štúrova ul. - program. Zdroj / Source: f&b cc + Boris Hrbáň
Axonometria. Zdroj / Source: f&b cc + Boris Hrbáň
______________________________
The final look of Šafárikovo square, one of the most important squares in central Bratislava, was released by the borough of Staré Mesto. New square is designed by the studios f&b cc + Boris Hrbáň, which won the second prize in the architectural competition, following the entry by 2021 + LABAK. According to our information, the winner and borough were not able to agree on financial terms and designing was forwarded to the second competitor. Proposal of f&b cc + Boris Hrbáň is based on respecting the existing features in the area and creating the connections between the residential neighborhood around Jakubovo square and Danube riverfront by a set of simple and minimalist interventions. New spaces for cultural events, markets or sports will be created, the greenery will be extended and space for Camera Obscura gallery will be provided. However, this proposal lacks the qualities of the winning entry, which offered a more complex solution not reducing the possibilities of the future development of the area. The actual proposal is heavily inspired by the French practice (as part of the designing team is from France), only the future will show if this concept will be succesful in Slovak conditions. Revitalization of the square should start in Spring 2017. 

Read more about the proposal on the official website of borough Bratislava - Staré Mesto (in Slovak only).

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára