Dokončené / Finished: Radničné Námestie Rača & Rača Tower & Gate

Hoci mestská časť Rača patrí k odľahlejším častiam Bratislavy, spojenie blízkeho atraktívneho prírodného prostredia, relatívne dobrej dopravnej dostupnosti vďaka električkovej trati a donedávna existujúcich veľkých voľných pozemkov podnietilo záujem zákazníkov i developerov o bývanie v tejto oblasti a teda realizovanie rezidenčných projektov. K najväčším nedávno dokončeným celkom patrí komplex Radničné Námestie Rača a dvojica objektov Rača Tower & Rača Gate.

Radničné Námestie Rača (RNR) zrealizoval developer zo skupiny Grafobal Group Development, patriaci do portfólia firiem podnikateľa Ivana Kmotríka st. Zo starších projektov je známy račiansky development Račany Bianco, najväčším aktuálne realizovaným je projekt tzv. Národného futbalového štadiónu a bytov Tehelné Pole. V prípade RNR sa v šiestich budovách postavilo 345 bytov, pričom projekt postupne rástol už od roku 2012. Oficiálna stránka doteraz deklaruje 22 nepredaných bytov, čo je pri podobne rozsiahlom zámere stále pomerne dobrá predajnosť. Developer hovorí o bývaní pri novom parku a spoločnej harmonickej súhre domov. Treba skutočne pripustiť, že minimálne vizuálna harmonická súhra existuje medzi RNR a starším socialistickým sídliskom, oproti ktorému nový obytný súbor neprináša nijaký zásadný pokrok, azda s výnimkou niekoľkých drobných prevádzok v parteri. Avizovaný park stále čaká na svoju realizáciu. Radničné Námestie Rača tak predstavuje iba obyčajné rozšírenie sídliska a dávať mu nejaké výnimočné prívlastky by bolo nevhodné. 

Zdroj / Source: Grafobal Group Development

V prípade dvojice budov Rača Tower a Rača Gate platia podobné charakteristiky, ako u Radničného námestia, azda s jediným rozdielom, že tento projekt je z hľadiska architektonickej či urbanistickej kvality ešte horší. Rača Tower & Rača Gate obsahujú dokopy 116 bytov, z toho Rača Tower so sedemnástimi podlažiami 64 bytov a Rača Gate so siedmimi podlažiam 52 bytov. Komplex obsahuje vybavenosť len v obmedzenom rozsahu. Architektúra mimoriadne asociuje klasický prefabrikátový dom (panelák) so zateplením, čo je v kontexte obdobia výstavby možno trochu smutné, objekty však do existujúceho sídliska dobre zapadli a ľudia sa s projektom zrejme dobre stotožnili, keďže voľné sú už len dva byty. Developerom tohto obytného súboru je spoločnosť Retkins, s.r.o., blízka k developerovi stojacim za iným dokončeným projektom, City House Ružinov


Zdroj / Source: Retkins, s.r.o.

Mapa / Map:

_________________________
Despite the fact that borough of Rača is one of more remote parts of Bratislava, combination of attractive natural landscape, relatively good traffic connection to the city center and large unused plots attracted many potential buyers and residential developers. Just recently, two major developments were finished: Radničné Námestie Rača (RNR) and Rača Tower & Gate. RNR is a complex of six houses comprising 345 homes in total. Developed by Grafobal Group Development company (which currently works on the construction of the so-called National Football Stadium), the project seems to be a commercial success, however, regarding its urbanism and architecture, it reminds of the neighbouring modernist housing estates. The same goes about Rača Tower & Gate, which remind of socialist housing even more. These two buildings contain 116, out of them 64 in the Tower with 17 floors and 52 in Gate with seven floors. Project was developed by Retkins, s.r.o. 

(ag, foto: Nino Belovič)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára