Vajnory pripravujú športovú halu / New sports centre for Vajnory

Malá mestská časť Vajnory v poslednej dobe mimoriadne investuje do verejných priestranstiev a budov. Po revitalizácii námestia, realizácii cyklotrás a rekonštrukcii kultúrneho domu sa pripravuje väčší projekt - výstavba športovej haly v blízkosti Rybničnej ulice.

Ešte v máji vyhlásila v tomto smere mestská časť architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo zabezpečenie architektonickej štúdie, ktorá sa stane podkladom pre dokumentáciu realizačného projektu. Hala má vzniknúť na pozemku, kde sa už dnes nachádzajú športoviská (bikrosová dráha a hokejbalové ihrisko), reštaurácia a domov seniorov. Hoci súťaž nebola veľká, prihlásilo sa do nej pomerne dosť tímov a víťazom sa stalo štúdio Hantabal architekti. Víťazi popisujú svoj koncept nasledovne: "Halu sme sa snažili umiestniť do riešeného územia tak, aby sa vytvorilo predpolie pred halou a to priamo v nadväznosti na vstup do areálu. Taktiež sme umiestnením rešpektovali jestvujúcu vysokú zeleň na pozemku, ktorú doplňujeme o ďalšie stromy." Podľa hodnotenia poroty daný návrh najkultivovanejšie reaguje na dané zadanie i prostredie mestskej časti, má potenciál vytvoriť žijúce námestie v kontakte s halou, ktoré sa stáva integrálnou súčasťou areálu, je v mierke vidieckej zástavby Vajnor a je zároveň maximálne funkčný. V rámci novej haly sa budú môcť vykonávať športy ako basketbal, volejbal, hádzaná, halový futbal, vybíjaná, badminton, tenis, v areáli sa naďalej ráta s ľadovou plochou pre hokej a s bikrosom. Súčasťou budú aj gastronomické zariadenia reštaurácie a kaviarne. Ďalšie kroky prípravy projektu sú už na mestskej časti, dátum realizácie je ešte náročné odhadnúť.

Každopádne, postup mestskej časti možno do tejto chvíle hodnotiť veľmi pozitívne. Aj keď súťaž nebola veľká, prihlásilo sa viacero mimoriadne kvalitných tímov - okrem víťazov napríklad čerství laureáti ceny CEZAAR (CEna ZA ARchitektúru) Šercel-Švec, vynikajúci ateliér zerozero z Prešova a ďalší. Vajnory tak získali množstvo kvalitných podnetov, výsledkom čoho bude skvelý projekt, ktorý bude úrovňou medzi najlepšími na Slovensku. Miestnej samospráve treba pogratulovať za odvahu, keďže architektonické súťaže ešte stále nie sú na Slovensku pravidlom, a zároveň na tento projekt upozorniť, keďže by mal byť príkladom aj pre iné samosprávy, a to zvlášť v Bratislave, kde sú nároky z titulu hlavného mesta oveľa vyššie.

Pozrite si všetky návrhy na portáli Archinfo.

Zdroj / Source: Hantabal architekti via Archinfo.sk
Zdroj / Source: Hantabal architekti via Archinfo.sk
Zdroj / Source: Hantabal architekti via Archinfo.sk
Poster. Zdroj / Source: Hantabal architekti via Archinfo.sk
________________________
A small borough of Bratislava, Vajnory, is massively investing into the public spaces and buildings. After reconstruction of the main square, cultural centre and new bikepaths, construction of the new sport centre is planned. The local government organized an architectural competition, which, altough small, bringed several high-quality entries. As the best proposal, entry by Hantabal architekti was chosen - according to the jury, this proposal is best reflecting the rural character of Vajnory and it is the most functional, respectful and aesthetically suitable for the borough. The sport centre will serve for playing sports such as volleyball, basketball, badminton, etc. and it will also contain social areas, e.g. restaurant or public plazza. It's to soon to speculate, when the construction will start, however, it's sure already that Vajnory will get a high-quality sport facility and the way how the project was obtained, should be an example for all local governments in Slovakia. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára