Dokončené / Finished: Jégého Alej IV (special update)

Na nejakú dobu posledná fáza projektu Jégého Alej s poradovým číslom IV je dokončená. Budova s rezidenčnou funkciou je už skolaudovaná a sťahujú sa do nej majitelia bytov, pričom developerovi FINEP sa ich podarilo predať úplne všetky. 

Jégého Alej IV ma podobu výškového bodového objektu s 20 nadzemnými podlažiami, ku ktorému je pripojený nižší trojpodlažný objekt parkovacieho domu. Projekt obsahuje 194 bytov, na druhej strane však žiadne prenajímateľné jednotky v parteri, čo je zrejme dôsledok blízkosti nákupného centra Central. Po architektonickej stránke patrí Jégého Alej IV, vzhľadom na svoj objem a vplyv na obraz lokality, ale aj mesta z diaľkových pohľadov, k hlbokému podpriemeru (hoci stále lepšie ako prvá a druhá etapa, čo je však veľmi nízko položená latka), podivné sú aj samotné dispozície jednotlivých bytov. Ešte horšie je umiestnenie tejto stavby v urbanistickej kompozícii priestoru - budova je zasunutá do pozemku, pričom v prípade podobných hmôt je oveľa vhodnejší prístup umiestňovať výškové dominanty do kríženia osí, teda do križovatiek. Dopravné vzťahy s okolím fungujú len jedným smerom, budova nevytvára ani náznak tradičnej ulice či uličnej čiary. V prechodnom prostredí medzi tradičným rastlým blokovým mestom a sídliskovou zástavbou sa developer rozhodol nevybrať si ani jeden z týchto prístupov, namiesto toho do prostredia vstúpil agresívnymi hmotami, nekomunikujúcimi s danou lokalitou. Jegého Alej IV sa tak nevymyká z kontextu iných projektov FINEPu, ktoré patria k tomu najhoršiemu, čo v Bratislave od revolúcie vzniklo.


FINEP je však každopádne v Bratislave ešte stále aktívny. V súčasnej dobe realizuje ďalší kontroverzný projekt, Première na Šancovej ulici, ktorý opäť predstavuje agresívny a nevhodný vstup do daného územia. Developer sa však nestiahol ani z lokality v Ružinove. Podľa našich informácii sú v štádiu príprav minimálne dva ďalšie zámery, pričom jeden z nich, vychádzajúci z predkrízového projektu iného developera, trvalo prispeje k premene zóny na "druhý downtown".
Zdroj / Source: FINEP

Výhľady / Views


_________________________
The last stage of Jegého Alej (Jégé's Alley) residential development is finished and the residents are already moving in. The developer FINEP was able to sell all the homes in the project of 20-floor tall tower with 194 units. While success for the developer, the building lacks architectural quality. What's worse, in the transitional area between the traditional city composed of block structure and modernist housing estates, FINEP decided not to follow any of these ideas what results in agressive structures hostile to the neighboring area. The developer, however, has other acitivities in Bratislava - it develops another controversial project Première, and according to our information, it plans to continue in developing the area next to Jégého Alej. Using the project of the previous owner, it seems that Bratislava will get a second downtown soon.

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára