Nový projekt / New project: Roličky

Na Kolibe neutícha stavebný ruch a do širokej palety pripravovaných a rozostavaných projektov čoskoro pribudne ďalší - súbor radových viladomov Roličky, za ktorým stojí spoločnosť MIVO Real, s.r.o.

Tá istá spoločnosť v nedávnej dobe rozbehla výstavbu ďalšieho podobného projektu - ELEVEN, ktorý sa nachádza v blízkosti pripravovaného zámeru Roličky. Podobne ako v prípade ELEVEN, aj u Roličiek pôjde o skupinu radových viladomov, celkovo deviatich v štyroch typoch, z ktorých každý obsahuje tri veľkometrážne byty. Domy budú mať štyri nadzemné podlažia a budú založené na vo svahu osadenom podzemnom podlaží, ktoré bude využité pre parkovanie. Na každé podlažie bude pripadať jeden byt, pričom tretie a štvrté bude tvorené jedným mezonetom. Pôjde o veľmi vysoký segment bývania, čo je dané polohou, výmerami aj štandardami. Obytný súbor bude tvoriť samostatný uzavretý areál (gated community). Architektúru má na starosti, opäť ako v prípade ELEVEN, uznávaný architektonický ateliér Cakov+Partners. Projekt je zatiaľ v príprave, presné dátumy realizácie ešte nie sú známe. 

Roličky vzniknú vo veľmi prudko sa meniacej lokalite - priamo pod Roličkami sa buduje obytný súbor Nová Koliba, v okolí rastú aj iné projekty. Územie niekdajších vinohradov sa mení na luxusnú obytnú štvrť, výstavbe bytov však nesekunduje aj realizácia sociálnej infraštruktúry či rozvoj služieb. Takisto sa nerozvíja ani dopravná infraštruktúra (nehovoriac o verejných priestranstvách), čo niektorých developerov dohnalo k tomu, že na vlastné náklady spoločne rozšíria a zrekonštruujú Tupého ulicu. Verejná správa nebola schopná predvídať vývoj územia a adekvátne tomu prispôsobiť územnoplánovacie dokumenty. V prípade prudšie sa rozvíjajúcich bratislavských lokalít ide o často sa opakujúcu situáciu, ktorá svedčí o nízkej flexibilite a úrovni územného plánovania v Bratislave. Ide o problém, ktorý bude treba do budúcnosti prekonať, a to formou modernej a dobre vybavenej územnoplánovacej inštitúcie na špičkovej odbornej úrovni s dostatočnými kompentenciami po vzore príkladov z Prahy, Amsterdamu, Berlína a ďalších vyspelých miest.

Zdroj / Source: Cakov+Partners
Zdroj / Source: Cakov+Partners
Zdroj / Source: Cakov+Partners
Zdroj / Source: Cakov+Partners
Zdroj / Source: Cakov+Partners
Zdroj / Source: Cakov+Partners
______________________
Another development is planned in Koliba neighborhood, an area with massive residential development going on at the moment. A project called Roličky, planned by company MIVO Real, s.r.o. (which is also working on ELEVEN housing development near-by), will rise above Nová Koliba project and it will bring 27 spacious homes in 9 houses, each with three homes. Each house will have four floors and each floor will be covered by one flat. The complex itself will create a gated community. Rolničky project is designed by renowned studio Cakov+Partners (just as ELEVEN) and it is in preparation. Exact dates of construction are not yet known. Together with other local developments, area will soon change onto a luxurious neighborhood, however, construction of social or traffic infrastructure is lagging. Local planning authorities were not able to react adequately on the recent massive real-estate development, what undercovers the low quality of urban planning in Bratislava. This should be changed by creating a profesional, well-funded and modern planning institution according to the examples from Prague, Amsterdam, Berlin or other advanced cities across the globe. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára