Dokončené / Finished: City House Ružinov

Tesne pred dokončením je realizácia polyfunkčného domu s prevažujúcou rezidenčnou funkciou na Ružinovskej ulici, známeho ako City House Ružinov. Ružinovská ulica sa tak ďalším krokom postupne mení na mestský bulvár. 

City House je deväťpodlažná budova kopírujúca líniu Ružinovskej ulice. Pôvodne sa začala stavať ako osempodlažná, počas výstavby však developer SCA REAL, s.r.o. požiadal o zmenu stavby pred dokončením, čo bola zrejme reakcia na úspešnú predajnosť - aktuálne oficiálna stránka hlási z 94 bytov voľné len tri. Predajcom je spoločnosť Dewall Reality. V tejto chvíli prebiehajú na projekte posledné úpravy, ako je finalizácia chodníkov a povrchov, dokončovanie balkónov či zariaďovanie parteru, developer však takmer s určitosťou stihne avizovaný termín dokončenia tento mesiac.

City House Ružinov nepatrí ani k najestetickejším, ani najhodnotnejším projektom (čo ešte zhoršujú prvky ľudovej tvorivosti), jeho realizácia je však každopádne pozitívom. Prenajímateľný parter so službami a obchodmi, širšia ponuka relatívne dostupnejších bytov v kontakte s kapacitnou linkou MHD, posilnenie uličného charakteru Ružinovskej a zastavanie pozemku, na ktorom sa doteraz nachádzal len minimálne využívaný trávnik sú všetko prvky, ktoré môžu ďalej prispievať k ekonomickejšiemu a ekologickejšiemu životu v meste, čo má za následok zvyšovanie kvality života obyvateľov okolia i Bratislavy.
Zdroj / Source: Dewall Reality
_____________________
Residential development on Ružinovská st. called City House Ružinov is just about to be finished. Building with nine floors with 94 homes is almost sold out - according to the developer SCA REAL and the seller Dewall Reality, only three homes are still available. At the moment, the finishing touches are going on, so the date of delivery, September 2016, will be achieved. City House Ružinov might not be the most appealing project, however, combination of active street level, relatively affordable housing next to the transportation link and effective use of previously unused land are ingredients to the more economical and ecological living in the city, resulting in higher quality of life of local community and inhabitants of Bratislava as well. 

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger koemntár
    Facebook komentár

1 komentárov: