Construction update: Oppidum, 22.9.2016

Výstavba projektu Oppidum v mestskej časti Podunajské Biskupice, ktorý výrazne ovplyvní centrálnu oblasť tejto štvrte, rýchlo napreduje. Z dvoch objektov je ten nižší už takmer v štádiu hrubej stavby, druhý na úrovni druhého nadzemného podlažia. Zreteľný je už aj najvýraznejší prvok architektúry, charakteristická stĺpová nosná konštrukcia v nároží ulíc Kazanská a Toryská. 

Oppidum pozostáva z dvoch stavebných objektov, založených nad podzemným parkovaním, z ktorých menší s tromi podlažiami obsahuje 22 bytov a väčší s desiatimi nadzemnými podlažiami ďalších 111 bytov. Priestor medzi oboma budovami bude využitý pre zazelenený vnútroblok, v prízemí mohutnejšej budovy vzniknú obchodné jednotky na predaj, pričom oficiálna stránka projektu uvádza všetky jednotky už predané. Developerovi Oppidum, s.r.o. sa postupne darí vypredávať aj byty, ktoré deklaruje ako jedny z najlacnejších v Bratislave. Výstavba Oppida sa má dokončiť do októbra 2017.

Napriek pomerne nízkej architektonickej úrovni, Oppidum nepochybne prispeje k oživeniu danej lokality, kde sa doteraz nachádzal len nevhodne využívaný a neupravený trávnik. Z aktívneho parteru budú profitovať obyvatelia okolia a Toryská ulica získa ďaleko mestskejší charakter. Životu v ulici by však prospel aj postupný zánik blízkych supermarketov v podobe samostatných stavebných jednotiek ("boxov") s predmestským charakterom, a vloženie týchto funkcií do parteru polyfunkčných budov. Nákupné boxy dlhodobo umŕtvia vývoj územia, bez ohľadu na meniace sa spoločenské či ekonomické podmienky, a nepripúšťajú v ňom akúkoľvek variabilitu. V tomto ohľade treba v územnom plánovaní vytvárať podmienky pre rozvoj rozmanitosti v mestskom parteri i kreovaní funkcií, čo je pri súčasnom nastavení plánovania skôr naivná túžba.

Zdroj / Source: Oppidum, s.r.o.
___________________
Construction works on Oppidum development in the borough of Podunajské Biskupice are advancing quickly. Out of two buildings, lower building with 22 homes and three floors is almost topped out, bigger building with 111 homes and ten floors has reached the second floor. Courtyard between the blocks will be used as green area with playground, ground level of the bigger building is being sold as retail units (and according to the official website, all units are sold). The developer, Oppidum, s.r.o., aims to finish the construction by October 2017. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára