Construction update: Nový Ružinov, 7.9.2016

Ambiciózny projekt Nový Ružinov úspešne napreduje. V rámci prvej fázy vznikajú dva domy, resp. mestské vily Elisabeth a Landora, kde sa pracuje na fasádach, a vďaka úspešnej predajnosti sa do ponuky už dostala aj druhá fáza v podobe mestských víl Roxy a Leonardo, kde už prebiehajú prípravné práce.

V prvej fáze vzniká dohromady 64 jedno- až trojizbových bytov v dvoch päťpodlažných domoch. Parkovanie je riešené prevažne v podzemnej garáži, čiastočne aj na povrchu, prvé nadzemné podlažie v dome Elisabeth je vyhradené pre maloobchodné jednotky a služby. Jej výstavba, spoločne s vedľajším domom Landora, začala koncom minulého roku, dokončené by mali byť v druhom kvartáli roku 2017. Druhá fáza, spúšťajúca sa v tejto dobe, prinesie ďalších 70 apartmánov so 77 parkovacími miestami. Spoločne vytvárajú jemný polkruh, ktorý sa doplní po dostavbe ďalších častí projektu, pričom medzipriestory budú tvorené parkovo upravenou zeleňou s detským ihriskom či prvkami drobnej architektúry. Dokončenie druhej fázy sa očakáva na začiatku roku 2018. Developerom Nového Ružinova je spoločnosť CZ Slovakia, architektom je kancelária Compass. Predaj bytov zabezpečuje realitná kancelária Herrys. 

Doterajší predaj nasvedčuje, že podobný štýl bývania vo forme voľnejšej urbanistickej štruktúry v zeleni, ktorý vidno napríklad aj v rámci projektov Slnečnice, Ahoj Park, Malé Krasňany, Bory Bývanie a i., je v Bratislave veľmi populárny. Spája v sebe komfort bývania v novostavbe, zažitú sídliskovú štruktúru s dostatkom zelene v blízkosti, lepšie možnosti parkovania a v menšej miere aj lepšiu dostupnosť služieb, ktorá býva riešená čiastočne v parteri budov. Hoci takýto štýl zástavby relatívne vhodne dopĺňa staršie sídliská, do budúcnosti sa treba začať zaoberať aj lepšími formami kreovania mesta, lebo mnohé problémy (predovšetkým v súvislosti s motivovaním ku využívaniu alternatívnych foriem dopravy či resiliencii mesta) sa neriešia. Vo väčšine prípadov však nejde o špecifickú preferenciu developerov a zákazníkov po nových sídliskách, ale o dôsledok rozličných technických noriem, ktoré vedú k budovaniu neekologických a zle fungujúcich miest.
Zdroj / Source: CZ Slovakia
_____________________
Ambitious Nový Ružinov (New Ružinov) development is succesfully advancing. On the first stage, works on the façades are going on, while the second stage is being prepared. First part of the project with two townhouses, called Elisabeth and Landora, offer 64 homes, which are almost sold out, and it should be finished in 2Q of 2017. Also the homes in the second stage of Nový Ružinov consisting of Leonardo and Roxy townhouses are already in sale with 70 more units in offer. This part of the project should be finished in 1Q of 2018. After completion, more buildings should be added to the scheme of the new city quarter which reminds of the large-scale developments such as Slnečnice or Bory Home. The developer of Nový Ružinov is CZ Slovakia, project is designed by Compass Architekti. 

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára