Construction update: Záhradné Vily, 8.9.2016

Obytný komplex Záhradné Vily od developera Archikód v mestskej časti Dúbravka sa nezadržateľne blížia k dokončeniu. Na jednotlivých objektoch sa dokončujú fasády a pracuje sa na exteriérových úpravách. Projekt by mal byť úplne dokončený do konca tohto roku.

Záhradné Vily po dokončení prinesú 49 bytov vyššieho štandardu v lokalite Brižite, kde v poslednom období vzniklo niekoľko obytných súborov - od toho istého developera projekty Villa Vista a Villa Rustica, YIT zas vybudovalo projekt Tarjanne. Stavby Archikódu sa v tomto prípade vyznačujú vysokým architektonickým štandardom, keďže developer je priamo prepojený s architektonickou kanceláriou Vavrica Architekti. Výnimkou nebudú ani Záhradné Vily. Ďalší rozvoj lokality predstavuje pripravovaný projekt bytového domu Pekná Vyhliadka, na ktorého pozemku už prebiehajú prípravné práce, a zatiaľ  bližšie nešpecifikovaná druhá fáza Villa Vista. Zdroj / Source: Archikód
_______________________
Residential complex Záhradné Vily (Garden Villas) in the borough of Dúbravka is nearing completion. Finishing works on the façades and exterior spaces are visible on the buildings, which should be fully completed by the end of this year. Záhradné Vily by the developer Archikód will bring another 49 homes in the rapidly changing neighborhood Brižite, where more developments of higher standard were constructed recently, including developments of Archikód, namely Villa Vista and Villa Rustica, All of the also reflect good standard of architecture as Archikód is personally connected to Vavrica Architekti studio. Further development of the area should continue by the project Pekná Vyhliadka, where the preparation works are going on, and second stage of Villa Vista.

(ag, foto: PhD)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára