V Jarovciach vznikne Nová Sýpka

Bratislava v nedávnej minulosti, ale aj súčasnosti, pozoruje zánik mnohých industriálnych areálov. To však nie je osud všetkých priemyselných komplexov, keďže v prípade niektorých sa chystá ich revitalizácia a nové využitie. Taký je aj prípad projektu Nová Sýpka - Design Center Jarovce.

Nová Sýpka vyrastie na severovýchodnom okraji intravilánu mestskej časti Jarovce a zahŕňa rekonštrukciu zachovaných budov bývalej sýpky a dostavbu niekoľkých nových objektov. Spoločne by mali vytvoriť polyfunkčný komplex s dvadsaťtri 1- až 3-izbovými bytmi a osemnástimi 4-izbovými mezonetmi, loftovými kancelárskymi priestormi a ateliérmi a priestormi pre retail. Ambíciou projektu je vytvoriť určité centrum Jaroviec, a preto je pomerne veľký priestor ponechaný aj službám pre širšiu komunitu, ako je knižnica, tanečná sála či wellness. Spoločnosť ČAS, a.s., ktorá za projektom stojí, už rozbehla prípravné práce, samotná revitalizácia a realizácia projektu sa rozbehne po získaní všetkých povolení, čo sa predpokladá ešte tento rok, s dátumom dokončenia prvej etapy v r. 2017 a celého projektu v r. 2018. Architektúru má na starosti Adom M Studio, ktoré už navrhovalo podobný zámer Refinery Gallery v areáli priemyselného komplexu Slovnaft.

Projekt po dokončení bude určite veľmi vítaným rozšírením služieb v mestskej časti Jarovce, ktorá má charakter predmestskej obce, čeliacej masívnemu rozvoju v podobe výstavby individuálnych rodinných domov. Ako je na Slovensku zvykom, táto postráda ucelenejšiu koncepciu, čo má za následok absenciu služieb i kvalitných verejných priestranstiev. Nová Sýpka môže túto medzeru zaplniť a vytvoriť akési komunitné centrum, a to navyše v atraktívnom industriálnom prostredí, ktoré sa zachovalo vďaka nižšiemu tlaku na asanácie mimo centrálnejších polôh mesta.

Zdroj / Source: ČAS, a.s.
Zdroj / Source: ČAS, a.s.
Zdroj / Source: ČAS, a.s.
Zdroj / Source: ČAS, a.s.
Zdroj / Source: ČAS, a.s.
Situácia. Site plan. Zdroj / Source: ČAS, a.s.
_____________________
Bratislava has witnessed destruction of many industrial areas, but that's not the case of all of them. In the borough of Jarovce, old granary will be revitalized onto the project called Nová Sýpka (New Granary) - Design Center Jarovce. Nová Sýpka development contains the reconstruction of the older granary buildigns as well as the construction of the new structures with 41 new homes, loft offices and studios and retail space. Aim of the project is to create a new center of the borough what means that services are targeting on a wider community, thus creating a true community center. The developer, ČAS, a.s., already started the preparation works and start of construction is planned already this year with the date of completion of the first stage in 2017 and whole project in 2018. Author of the design is Adom M Studio. When finished, Nová Sýpka will improve the connection to the services in the borough facing massive construction boom of suburban character, however, without any concept, as usual in Slovakia. 

(ag)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára