Pripravuje sa výstavba na mieste Artmedie

Zanedbaný a opustený pozemok na pravom brehu Dunaja naproti Sadu Janka Kráľa, kde v minulosti stál štadión petržalského klubu Artmedia, sa môže čoskoro zmeniť. Na pripomienkovanie EIA bol predložený zámer Green Park, rátajúci s výstavbou rozsiahleho polyfunkčného komplexu s bývaním, administratívou a občianskou vybavenosťou. 

Podľa zámeru sa navrhuje výstavba niekoľkých stavebných objektov, ktoré by spoločne mali vytvoriť živý komplex, ktorý bude platným rozšírením územia tzv. Celomestského centra (CMC) Petržalka, ktoré je momentálne známe aj pod marketingovým názvom Nové Lido. Pre tento účel majú byť vybudované objekty štyroch šesťpodlažných polyfunkčných domov s prevažne rezidenčnou funkciou, administratívna budova s jedenástimi nadzemnými podlažiami a výšková polyfunkčná budova určená predovšetkým na bývanie s tridsiatimi podlažiami a výškou 90 metrov. Celý súbor budov by mal byť založený na podnoži, kde sa bude okrem občianskej vybavenosti nachádzať 1268 (1313 pre celý komplex), resp. 1339 (1365) parkovacích miest. Investor, ktorým je spoločnosť súvisiaca s aktivitami podnikateľa Ivana Kmotríka, predpokladá začatie činnosti už v marci 2017 a dokončenie v decembri 2018.

Ide nepochybne o veľmi mohutný súbor a je otázne, či je do daného územia vhodný. Hoci je zástavba na mieste bývalého štadióna žiaduca a prípustný je aj jej funkčný charakter (bývanie, administratíva, občianska vybavenosť), určite nie sú prípustné dané hmoty, zvlášť výšková budova, ktorá zásadným spôsobom narúša panorámu a vysoko pravdepodobne i budúci plynulý prechod k zástavbe v rámci CMC Petržalka, kde je je v prvej nábrežnej línii navrhnutá zástavba výrazne nižších hmôt, kým výškové dominanty sú rozložené skôr okolo Einsteinovej ulice, čo doterajší development viacmenej rešpektuje. Pochybnosti vyvoláva aj dizajn projektu, ktorý síce ešte len ťažko možno hodnotiť z prvých nákresov a vizualizácii, ale vzhľadom na autora, štúdio Expoline architekta Karola Kállaya ml., ktoré stojí aj za otrasným návrhom pripravovaného Národného futbalového štadióna, sa veľké zázraky očakávať nedajú. Ak sa podarí Green Park rozostavať, Bratislava získa nový Aupark Tower tohto desaťročia.

Zdroj / Source: EIA / Expoline
Zdroj / Source: EIA / Expoline
Zdroj / Source: EIA / Expoline
Zdroj / Source: EIA / Expoline
Zdroj / Source: EIA / Expoline
Zdroj / Source: EIA / Expoline
__________________________
A plot on the right bank of Danube where the stadium of Artmedia Petržalka football club used to be, could change soon as the massive complex called Green Park with residences, offices and retail space was proposed. Green Park should consist of four apartment houses, one office building and a highrise residential building of 90 metres and 30 floors. These buildings should stand on a base with retail space and garage with 1268 (or 1339 respectively) parking spots. The developer, which seems to be in connection with the businessman Ivan Kmotrík, wants to start construction already in March 2017 and finish it in December 2018. However, it is questionable, if development of such scale is desirable in the area, namely the massive highrise building, ruining the traditional panorama. Also the design of the project by the studio Expoline is nothing spectacular. If Green Park will be built, Bratislava will get a new Aupark Tower of the decade.  

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger koemntár
    Facebook komentár

1 komentárov: