Odhalené / Revealed: Urban Residence

Takmer pred rokom sme písali o projekte Nové Slovany, ktorý mal byť ďalším z veľkého počtu rezidenčných zámerov v okolí stavebne mimoriadne aktívnej oblasti okolo Račianskej ulice. Zverejnené materiály naznačovali, že pôjde o projekt svojim urbanistickým členením pripomínajúci skôr modernistické obytné súbory, ako súčasť blokovej štruktúry vnútorného mesta, ktorou sa daná lokalita (čiastočne) vyznačuje. Projekt v tom čase práve kúpil developer Lucron Development (Malé Krasňany) a za architektúrou stálo solídne duo architektov Šujan-Štassel, preto sa dalo očakávať ešte väčšie skvalitnenie dizajnu. Finálny výzor však prekonáva očakávania.

Developer totiž konečne odhalil projekt už s novým názvom Urban Residence a prvé dojmy potvrdzujú správnosť daného názvu. Urban Residence bude tvorený tromi objektami s výškami od siedmich do dvanástich nadzemných podlaží. Spoločne vytvoria domy polouzavretý blok, pričom od Račianskej by mala vzniknúť ucelená uličná čiara, v parteri doplnená o retailové priestory s výmerou cca 3300 štvorcových metrov, ktorého  súčasťou má byť menšia mestská tržnica či detské centrum. Vnútri bloku vznikne parkovo upravený priestor, ktorý čiastočne nadviaže na podobne upravený priestor v rámci susedného projektu Pri Mýte. V prvej fáze, v ktorej sa vybuduje budova pozdĺž Račianskej ulice, je v ponuke 202 bytov, od jednoizbových po trojizbové, k bytom sú ponúkané aj parkovacie miesta v podzemnej garáži. Cenovky sú nastavené od 1850 eur na meter štvorcový bez DPH. Výstavba tejto prvej fázy by sa mala naštartovať už na jeseň (1.10) a dokončená by mala byť na jar/leto 2018, druhá fáza by mala nasledovať začiatkom roku 2017 s dátumom dokončenia jeseň 2018. Presné informácie ešte nie sú známe k tretej fáze, ktorá je zatiaľ v príprave. Celkový počet bytov by mal byť cca 400, keďže v druhej etape sa budú nachádzať aj väčšie byty (3,5-izbové až 4-izbové, ako aj mezonety).

Už teraz však možno konštatovať, že projekt Urban Residence svojim konceptom predstavuje jeden z najkvalitnejších súčasných projektov v Bratislave. To je dané vynikajúcim urbanistickým konceptom vypracovaným kanceláriou Šujan-Štassel, ktorý ideálne reaguje na charakter miesta, architektonickým riešením, ktoré spracovalo renomované štúdio Compass a ktoré Urban Residence vymedzuje zo štandardu iných bratislavských novostavieb, ale aj poskytovanou šírkou a úrovňou služieb. Architektom sa podarilo narušiť monolitickosť fasády materiálovým odlíšením, dopravné napojenie na centrum bude kvalitné vďaka električkovej trati v blízkosti, ale aj pripravovanej cyklotrase, ktorá by sa mala nachádzať pred projektom od Račianskej ulice. Výsledná podoba projektu je okrem iného aj zásluha aktívnej spolupráce miestnej samosprávy, ktorej sa podarilo presadiť niektoré pripomienky miestnych obyvateľov. Urban Residence tak bude po dokončení veľmi pravdepodobne predstavovať jeden zo vzorových projektov, ako urbanizovať voľné rozvojové plochy v Hlavnom meste Bratislave.

Zdroj / Source: Lucron Development
Zdroj / Source: Lucron Development
Zdroj / Source: Lucron Development
Zdroj / Source: Lucron Development
Zdroj / Source: Lucron Development
Zdroj / Source: Lucron Development
Harmonogram projektu. Zdroj: Lucron Development
Time schedule of the project. Source: Lucron Development
__________________________
About a year ago we wrote an article about Nové Slovany residential development, one of the many around Račianska st. The project was just bought by Lucron Development and the urbanist concept was in the hands of architecture office Šujan-Štassel, so we expected improving of the final look of the project. However, the reality is far above the expectations. Project is now rebranded onto Urban Residence, what is definitely a proper name. Urban Residence is comprised of three buildings from 8 to 13 floors, which together create a semi-closed block with green courtyard, which is a continuation of the similar park in the near-by development Pri Mýte. In the first stage, building next to Račianska st. with 202 homes will be built and the construction should start in Autumn this year and to be finished by Spring/Summer 2018. Construction of the second stage will start in early 2017 and it will be finished in Autumn 2018. Information are still missing in case of the third stage, a 13-floor building, but it should follow soon. Total number of the new homes is around 400. The final design is the work of the renowned studio Compass Architects. We can say nothing but Urban Residence will be a showcase development showing us how should be the inner city of Bratislava urbanized in the future. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára