Odhalené / Revealed: Národné centrum rýchlostnej kanoistiky a veslovania (National Center of Canoe Sprint and Rowing)

Umelé jazero Zemník v katastrálnom území mestskej časti Jarovce bolo vybudované v súvislosti s výstavbou Vodného diela Gabčíkovo ako veslárska dráha, pre tento účel však bolo využívané doteraz len minimálne. Až v tomto období sa zreálňuje realizácia Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania, ktoré má týmto športom zabezpečiť lepšie podmienky.

Aktivity k vybudovaniu tohto centra možno badať už od roku 2013, keď Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky (SZRK) uzavrel zmluvu s Vodohospodárskou výstavbou o nájme územia na 50 rokov. V reakcii na to začal SZRK pripravovať urbanistickú štúdiu, po ktorej nasledovala architektonická štúdia, ktorú spracovala architektonická kancelária Pavlech Paulišin Architekti a kancelária JF Ateliér. Podľa tejto štúdie sa vybuduje hlavný cieľový objekt s tribúnou, sídla kanoistických a veslárskych zväzových klubov, ubytovanie a reštaurácia a obslužné objekty, napríklad hangáre pre lode či športoviská. Projekt by sa mal budovať po štyroch etapách, prvá etapa s cieľovým objektom by sa mala podľa predpokladov SZRK naštartovať už začiatkom roku 2017. Celková investícia predstavuje cca 20 miliónov eur.

Týmto spôsobom sa konečne využije jazero Zemník, ktoré dlhodobo neslúžilo svojmu pôvodnému účelu. Návrh nového športového areálu bohužiaľ nevzišiel z architektonickej súťaže, čo je veľká škoda, výsledný dizajn je však napriek tomu celkom atraktívny. Celkovému vyzneniu Centra môže ublížiť skôr plánované situovanie diaľnice D4 ponad areál, a to najmä z dôvodu jeho katastrofálnej architektonickej úrovne, na ktorú sme upozornili už dávnejšie. Odborná verejnosť však v tomto prípade nepochopiteľne nevyvinula akúkoľvek aktivitu.


___________________
Artificial lake of Zemník in Jarovce borough was originally created as a rowing track, but was never really used for this purpose. Only recently started the activies to build the National Center of Canoe Sprint and Rowing in order to provide better conditions for these sports. The National Center should consist of the main building with tribune, rowing club and canoe club, sport facilities and acommodation and restaurant. Start of construction of the first stage of the future sports complex is expected in the beginning of the next year. Whole investment is about 20 millions of euro. National Center is designed in cooperation of Pavlech Paulišin Architekti and JF Atelier architecture studios, thus it is not a result of architecture competition, however, the final design is quite attractive. On the other hand, the final look of the area can be ruined by the bridge of D4 motorway, which will look disastrous. Unfortunately, the local experts didn't do anything to make it look better. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára