Začína sa rehabilitácia areálu Cvernovky / Rehabilitation of Cvernovka zone is about to start

Premena industriálneho areálu Cvernovky na Páričkovej ulici sa pomaly spúšťa. Developer YIT, ktorý začiatkom roka oznámil odkúpenie celého areálu, vydal tlačovú správu, podľa ktorej sa už v auguste tohto roku spustí rekonštrukcia prvého objektu, budovy na nároží Páričkovej ulice a Dulovho námestia. Po tejto rekonštrukcii by mal vzniknúť bytový dom s 88 bytmi, prevažne menších výmer, pod názvom PARI. Finálny výzor by mal asociovať industriálnu minulosť lokality, zároveň budú asanované priľahlé objekty bývalej jedálne a vrátnice. Stavať sa bude podľa povolenia, ktoré získal už pôvodný majiteľ areálu, ktorým bol francúzsky developer JF Hamilton (Cubicon Gardens). 

YIT zároveň prezradilo aj čo-to o ďalšom vývoji areálu Cvernovka. Extrémne potešujúcou novinkou je zámer spoločnosti zrealizovať na areál Cvernovky, v ktorom sa nachádzajú viaceré pamiatkovo a kultúrne hodnotné budovy, predovšetkým rozsiahly objekt Pradiarne, ktorý je aj NKP, medzinárodnú architektonickú súťaž. V súčasnosti prebieha ešte pamiatkový výskum, po jeho dokončení by sa mali sformovať podklady pre zadanie architektonickej súťaže, ktorá by mala začať na jeseň. Developer avizuje, že prioritou preňho je spojiť historický odkaz štvrte s modernou architektúrou, pričom by sa mali aplikovať moderné trendy v oblasti energetickej udržateľnosti a tvorby verejných priestranstiev. Hoci je ešte ťažké predikovať výsledky, treba povedať, že takýto prístup je v slovenských pomeroch stále skôr výnimkou ako pravidlom a preto ho treba mimoriadne oceniť. 

YIT sa postupne kryštalizuje ako odborník na premenu industriálnych areálov, okrem Cvernovky pracuje aj na projekte Stein2 a v Ružinove pripravuje ďalší projekt pod názvom Nuppu (po fínsky Púčik, rebrandovaný Bergamon). Premena opustených brownfieldov na živú súčasť mesta je veľmi potrebná úloha a YIT takýmto spôsobom významne prispieva ku skvalitňovaniu života v meste, navyše spôsobom príkladným aj pre iných developerov. 

Zdroj / Source: YIT
Existujúce budovy, ktoré budú asanované. Existing buildings, which will be demolished.
Zdroj / Source: YIT
____________________________
Rehabilitation of former Cvernovka factory is about to start as the first building is being reconstructed onto residential house, while some older structures will demolished. The developer YIT announced that the reconstruction will start in August 2016 and it should bring 88 new homes of smaller size. This part of the larger development will be called PARI and the final look should reflect the industrial character of the area. The rehabilitation should continue by international architectural competition for the area of former factory with an aim to create a whole new city quarter. YIT is fully aware of the cultural value of the brownfield and the final version should reflect this fact, as well as bring the new qualities in terms of public space, modern architecture and energetic sustainability. The competition will be held in Autumn this year. YIT is already positioning itself onto an expert in rehabilitation of the brownfields, as it works on Stein2 development and Nuppu (rebranded Bergamon) development. By this projects is YIT significantly contributing to the increase of the quality of life in the city of Bratislava. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára