Polyfunkčný dom Žilinská/Kyčerského prejde zmenami

V Bratislave sa pomaly zobúdza ďalší projekt, jedná sa Polyfunkčný dom Žilinská/ Kyčerského, na križovatke rovnomenných ulíc. V súčasnosti sa na pozemku nachádza lokálny trh so zeleninou a ovocím. Investor Park-Dom Žilinská s.r.o. požiadala príslušné orgány o zmenu územného rozhodnutia k investičnému zámeru. Nový zámer počíta s viacerými zmenami. Projekt, ktorý bol pôvodne rozdelený na dva samostatné celky - Polyfunkčný objekt, umiestnený zo strany Žilinskej ulice a Parkovací objekt, umiestnený zo strany Kyčerského ulice, počíta so spojením oboch týchto objektov do jedného. V projekte s pôvodne prevažujúcou funkciou občianskej vybavenosti bude po novom dominovať funkcia obytná. Počet bytov narástol na úkor občianskej vybavenosti o celkovo 21. Dominovať budú hlavne byty vo veľkosti od 60 m² do 90 m². Byty sa budú nachádzať na treťom až piatom nadzemnom podlaží a v podkroví domu. Celkovo tak pribudne 29 bytov. Zmena sa bude týkať aj počtu parkovacích mieste, tie klesnú z celkového počtu 260 v pôvodne navrhovanej činnosti na aktuálnych 119. Parkovanie bude situované v dvoch podzemných podlažiach, do ktorých sa bude vchádzať z Kyčerského ulice.

Projekt bude tvorený živým parterom, ktorý bude dopĺňať uličnú čiaru. Prvé nadzemné podlažie bude tvoriť obchodná prevádzka a plocha s možnosťou umiestnenia mobilných trhových stolov. Na druhom nadzemnom podlaží sa bude nachádzať sedem apartmánov orientovaných na Kyčerského ulicu, smerom na Žilinskú ulicu bude orientovaná materská škôlka, prípadne občianska vybavenosť. Projekt tak svojou funkčnosťou a architektúrou vhodne doplní lokalitu, s ktorou bude spoluvytvárať blokovú štruktúru kompaktného mesta.

Investičný zámer investora Park-Dom Žilinská s.r.o. získal územného rozhodnutie ešte v auguste 2011, následne mu bolo dvakrát predĺžené, a to v roku 2013 a následne aj v roku 2015. K aktuálnej zmene územného rozhodnutia bolo vydané mestskou časťou Staré Mesto súhlasné stanovisko. Kladné záväzné stanovisko vydal už aj magistrát hlavného mesta.

Zdroj: Park – Dom Žilinská s.r.o.
Zdroj: Park – Dom Žilinská s.r.o.
Zdroj: Park – Dom Žilinská s.r.o.
Zdroj: Park – Dom Žilinská s.r.o.

____________________
PhD
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára