Nový projekt / New project: Panónka

Výsledkom zlých rozhodnutí v minulosti, na základe ktorých až doteraz chýba Petržalke, počtom obyvateľov najväčšej mestskej časti, hlavná komunikačná os s nadradeným systémom verejnej dopravy s koncentráciou centrálnych funkcií, bolo "preliatie sa" rozvoja do iných, pôvodne úplne inak koncipovaných lokalít. Takýmto spôsobom sa postupne začalo urbanizovať okolie dvoch rýchlostných komunikácii - Einsteinovej ulice a Panónskej cesty. A práve popri druhej menovanej sa čoskoro začne budovať polyfunkčný dom Panónka. 

Dom s prevažne rezidenčnou funkciou bude mať osem nadzemných podlaží a dve podzemné. Obsahovať bude 46 bytov a 37 apartmánov. Je zrejmé, že pôjde skôr o dostupné bývanie, kde je prioritou flexibilita, dostupnosť do centra mesta a zároveň cena, nie exkluzívnosť lokality či výnimočné riešenia. Panónska cesta má charakter diaľnice a hoci sa v nedávnej minulosti vybudovalo okolo ulice mnoho developerských projektov, mimoriadne kríva kvalita verejného priestoru, ktorý by mohol aspoň v tejto časti Panónsku cestu premeniť na moderný bulvár. Napriek tomu prináša Panónka na základe zverejnených vizualizácii i pôdorysov relatívne slušný štandard architektúry, čo vyplýva z toho, že skúsení developeri VI Group (Muchovo námestie, Feiglerov dom, Kubik) sú zároveň architektami, podobne ako to je aj v prípade iných spoločností v meste (ITB Development, Imagine, Archikód, najnovšie aj Compass). Okolie bude profitovať zo živého parteru s jedenástimi obchodnými jednotkami. Začiatok výstavby projektu je naplánovaný na 3Q 2016, dokončený by mal byť v 1Q 2018.

Zdroj / Source: VI Group
Zdroj / Source: VI Group
Zdroj / Source: VI Group
Zdroj / Source: VI Group
Zdroj / Source: VI Group 
Zdroj / Source: VI Group
_______________________
Because the central axe of Petržalka borough with the concentration of services and a key public transportation route was not yet created, real-estate development recently focused on locations such as Panónska cesta (Panónska Road), altough this road is also serving as the bypass of Petržalka, lacking the boulevard character which could be achieved, if the quality of public space was better. Another development in this area will be the project of the mostly residential building with 8 overground floors and 2 underground, called Panónka. Panónka will contain 83 housing units at the more affordable price level. However, the developer, VI Group, is composed of architects, what will result in a relatively better quality of architecture as is usual in this type of housing in Bratislava. House will also contain some retail units, what would improve the look of Panónska cesta. Start of construction of Panónka is planned in 3Q 2016 and it should be finished by 1Q 2018.

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára