Novinky z Mlynskej Doliny / News from Mlynská Dolina, 15.7.2016

Mlynská Dolina je miesto lokalizácie najväčšieho univerzitného a študentského kampusu na Slovensku, zároveň však ešte disponuje rozsiahlymi nezastavanými plochami, ktoré sú vďaka relatívnej blízkosti do centra mesta a zelenému prostrediu atraktívnou plochou pre development. Ten sa postupne spustil ešte pred krízou v roku 2008 a doteraz dobiehajú niektoré staršie projekty. Okrem rezidenčných zámerov si však ďalší investori uvedomujú potenciál spočívajúci v koncentrácii vedeckých kapacít v oblasti a snažia sa na tom postaviť svoje plány. V súčasnosti tak možno v Mlynskej Doline nájsť tri významné projekty: prvú fázu Cubicon Gardens, projekt Vila na Kopci a výstavbu start-upového centra v blízkosti areálu STV.

Cubicon Gardens

Čerstvo dokončený projekt od francúzskeho developera JF Hamilton je prvou fázou o niečo väčšieho zámeru, ktorý vzniká v nadväznosti na polyfunkčný areál Cubicon, ktorý developoval ešte pôvodný vlastník, česká spoločnosť Sekyra Group. V troch budovách sa nachádza 135 bytov, predaná je vyše polovica. Na rozdiel od iných projektov, kde participoval JF Hamilton, snažiaci sa o "francúzsky štýl" (čo v prípade projektu na Rajskej vyústilo v gýčové fiasko), v prípade Cubiconu sa podarilo zachovať decentný a solídny výraz, čo je dané vhodnou farebnosťou a použitím francúzskych okien. Horšia je už absencia vybavenosti v parteri, to by sa však malo napraviť po dobudovaní ďalšej etapy s ďalšou trojicou budov a približne dvomi stovkami bytov. Ďalšie detaily k tejto fáze očakávame už v najbližšom období.
Zdroj / Source: JF Hamilton
Zdroj / Source: JF Hamilton

Vila na Kopci

Dokončený je už aj ďalší rezidenčný projekt, Vila na Kopci od developera VI Group. Komornejšia novostavba priniesla 72 bytov, ktoré sa kompletne vypredali, aktuálne už prebieha len dopredaj parkovacích miest. Farebne pripomína vyššie spomenuté Cubicon Gardens, o niečo horšia je už lokalita, keďže Vila na Kopci je vzdialenejšia od vybavenosti nižšie v doline. V okolí sú však ďalšie voľné územia, vďaka čomu sa dá predpokladať, že skôr či neskôr sa lokalita dourbanizuje. 


Zdroj / Source: Vila na Kopci

Start-up centrum

Tretím projektom, aktuálne vo výstavbe, je startupové centrum budované jedným so spolumajiteľov spoločnosti ESET, Miroslavom Trnkom. Sídliť by tu mali predovšetkým začínajúce technologické firmy, čerpať budú z blízkosti mnohých potenciálnych zamestnancov, ktorí žijú a pracujú v tejto oblasti. Stavbu realizuje spoločnosť Vexcolt, objekt je tesne pred dokončením. Miroslav Trnka pravidelne investuje do podobných projektov, hoci sa sústredí predovšetkým na svoje domovské mesto, Trnavu. Takéto investície sú však pre mestá nesmierne dôležité, ak sa snažia v konkurencii iných svetových metropol získať určité postavenie, ktoré možno najlepšie merať zrejme koncentráciou talentovaných a kreatívnych ľudí. Význam tejto malej budovy teda môže byť zo širšieho pohľadu mimoriadne veľký a Mlynská Dolina je pre takéto investície v budúcnosti ako stvorená. 


Zdroj / Source: Vexcolt
____________________________
Mlynská Dolina (Mlynská Valley) is an area where the largest university and student campus in Slovakia is located. Together with the large amount of undeveloped land and relative proximity to the city center, the valley is attractive for the developers and investors. At the moment, three significant projects are present. First one is the first stage of residential project Cubicon Gardens by the French developer JF Hamilton Group. This stage is already finished and more than half of 135 homes are already sold. More information about the second stage with more than 200 homes are expected soon. Second project, Vila na Kopci, is a smaller residential development by the developer VI Group. All 72 homes are sold and the project is finished. The area around it is still empty what means that further improvements in form of another developments can be expected. The last but not least is the project of start-up centre at the entrance to the student campus. This centre is being developed by Mr. Miroslav Trnka, co-owner of the software company ESET. After finishing, which will come soon, the building will host mostly technological start-ups. Such developments as this start-up centre are essential for the cities which want to compete in the global competition for the talented and creative people, who are the key to the success of the city. Mlynská Dolina with its character is definitely a great place for such investments and hopefully more are about to come in the near future. 

(ag, foto PhD)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára