Nové Lido: Ako zmeniť Bratislavu na metropolu

Keď bol pred niekoľkými týždňami ohlásený projekt Nové Lido, pomenovaný po historicky dôležitej časti mesta, vyvolalo to okamžitú reakciu verejnosti. Časť s nadšením, časť so skepsou, časť verejnosti ideu priamo odmietla. "Bratislava tak, ako vždy mala vyzerať" je heslo, s ktorým tento zámer narába, a tak sa netreba čudovať, že v istých kruhoch je niečo podobné vnímané negatívne. A hoci toto heslo nesie aj silný marketingový odkaz, skrýva sa v ňom podstatná pravda - priestor, o ktorom sa bavíme, územie medzi dunajskou hrádzou (resp. tokom rieky Dunaj) a Einsteinovou ulicou, medzi Starým a Prístavným mostom (v územnoplánovacom slovníku nazývaný aj Celomestské centrum Petržalka), predstavuje jedno z kľúčových rozvojových území Bratislavy. Charakter a kvalita urbanizácie v tejto lokalite mimoriadne ovplyvní obraz mesta a môže zásadným spôsobom prispieť k etablovaniu Bratislavy ako silnej dunajskej a stredoeurópskej metropoly. 
Zdroj: Nové Lido

Význam tohto územia spočíva v jeho polohe, priamo naproti novoformujúcemu sa ľavobrežnému centru a CBD (central business districtu) mesta, s pešou dostupnosťou do starého centra a zároveň blízkym spojením do najľudnatejšej mestskej časti Petržalka, mimoriadny potenciál predstavuje aj nábrežie Dunaja. V súčasnosti je toto územie veľmi slabo využívané - priestor medzi riekou a hrádzou je porastený v západnej časti náletovou zeleňou, vo východnej časti chránenými zvyškami lužného lesa a momentálne je celý v rukách mesta. Hrádza je intenzívne športovo využívaná, no medzi ňou a Einsteinovou ulicou sa nachádza len niekoľko záhrad, betonárka a pozemky ležiace ladom. Rozsahom predstavuje priestor "Nového Lida" územie väčšie ako je stredoveké centrum Bratislavy. Tieto fakty potvrdzujú dôležitosť tejto časti nábrežia pre celý bratislavský priestor a podčiarkujú význam a potrebnosť rozsiahlej, komplexnej a odbornej diskusie o jej budúcnosti. Z dlhodobého hľadiska je totiž vylúčené, že by súčasný stav, z ktorého nemá úžitok prakticky nikto, pretrval. Umelé udržiavanie tohto stavu by naopak mohlo poškodiť Bratislavu a zhoršiť jej vyhliadky do budúcnosti pri snahe zvyšovať kvalitu a úroveň života jej obyvateľov. Aktuálne existuje pre územie platný Územný plán zóny (ÚPZ), tento však odráža podmienky z obdobia, kedy bol schválený, nie tie súčasné. Pred ďalším využitím územia je potrebné ÚPZ aktualizovať.

Z tohto dôvodu je preto nanajvýš potešiteľné, že vznikla iniciatíva Nové Lido, ktorej cieľom je poskytnúť vlastníkom dotknutého územia, dvojici najsilnejších slovenských developerov J&T Real Estate a HB Reavis, podnety do diskusie o území, architektom podklady pre tvorivú prácu na formovaní budúcnosti Nového Lida a verejnosti, tak odbornej, ako aj laickej, priestor pre vyjadrenie svojich názorov a nápadov na to, ako by mala lokalita vyzerať a čo by mala obsahovať. Treba pripomenúť, že architekti, poverení prípravou územia, patria k tomu najlepšiemu, čo možno v (česko)slovenskom prostredí pre projekt daného rozsahu nájsť. Overovaciu štúdiu pre územie pripravilo štúdio renomovaného českého architekta Jakuba Ciglera, na ktorého nadväzujú mimoriadne aktívni architekti a autori najrozsiahlejšej porevolučnej a reálne budovanej urbanistickej koncepcie na Slovensku (Slnečnice), ateliér Compass. Tieto štúdiá nakoniec dopĺňa špičkový slovenský odborník na verejné priestranstvá a miestotvorbu, Igor Marko so svojou kanceláriou Marko & Placemakers. Vysoká úroveň a odbornosť všetkých týchto štúdií je zárukou, že developeri si plne uvedomujú význam tohto územia a prípravu projektu berú s plnou vážnosťou. Výsledky diskusií a participácie by sa mali stať podkladom pre aktualizáciu ÚPZ Celomestské centrum Petržalka.

Nové Lido prepojí staré a nové centrum Bratislavy. Zdroj: Nové Lido

Celý zámer je ešte len na samom počiatku. Informácie typu počet bytov, objem kancelárskej či retailovej plochy či počet parkovacích miest sú ešte v podstate neznáme a v tejto fáze predčasné, lebo medzičasom prejde projekt spomínanými zmenami, ktoré môžu byť predmetom diskusie a budú aj odrážať aktuálnu situáciu na trhu. V akomkoľvek prípade však platí, že kvalita novej štvrte bude závisieť predovšetkým od kvality verejných priestranstiev a práve to je priestor, kde je najväčšia možnosť vyjadriť sa a povedať plánovačom a architektom svoj názor. Títo sa opierajú o niekoľko základných zásad, medzi ktorými sú kontinuita, kompaktnosť, dostupnosť, rozmanitosť, inkluzivita a udržateľnosť. To sú zároveň základné prísady pre úspešné mesto (aj štvrť). K tomu však treba pridať aj otvorenosť pri plánovaní a v tomto je zatiaľ iniciatíva Nové Lido vzorová a do budúcnosti poskytuje sľubné vyhliadky pre ďalší rozvoj diskusie. Preto nemožno túto možnosť hodiť za hlavu, oháňajúc sa domnienkami o nekalých záujmoch developerov, ale využiť ju a pozitívne ovplyvniť budúcnosť lokality i Bratislavy.

Do Nového Lida sa v budúcnosti rozšíri centrum našej metropoly. Igor Marko, jeden zo spoluautorov iniciatívy, to hodnotí následovne: „V centre mesta je nevyužitý priestor, ktorý by dokázal spraviť z Bratislavy jedno z top 10 miest pre život.“ Ak sa má z Bratislavy skutočne stať takéto mesto, musí nutne začať racionálne využívať priestor v súlade s potrebami obyvateľstva a práve Nové Lido je v tomto ohľade kľúčovým priestorom.

Tejto téme sa budeme ešte špeciálne venovať. Sledujte Bratislava YIMBY pre aktuálne novinky v projekte Nové Lido.

___________________________

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára