Obnova Severnej terasy Hradu je takmer dokončená / Revitalization of the Northern terrace of the Castle is almost completed

V týchto dňoch sa dokončuje a pre verejnosť je sprístupnený jeden z najočakávanejších, najsledovanejších a najvýznamnejších projektov obnovy posledného obdobia - úprava Severnej terasy Bratislavského hradu. V rámci revitalizácie tejto časti hradného areálu sa obnovujú historické štruktúry niekdajšej Zimnej jazdiarne a predovšetkým okrasnej francúzskej záhrady, ktorá sa teraz zaslúžene stala najkrajšou ozdobou areálu. V rámci archeologického výskumu sa okrem toho objavili poklady neuveriteľnej hodnoty - nálezy keltsko-rímskeho pôvodu, ktoré posúvajú diskusie o význame bratislavského priestoru v období staroveku na novú úroveň. Tieto nálezy budú dôstojne odprezentované v nových krycích stavbách, z ktorých je jedna už takmer dokončená a druhá je vo výstavbe, okrem toho budú ďalšie nálezy prezentované v rámci iných budov. Poslednou časťou obnovy bolo zlepšenie technického zabezpečenia Hradu, čoho súčasťou bola okrem iného výstavba podzemných garáži. Hoci sa dá diskutovať o ich význame aj rozsahu, nepochybnou výhodou je umožnenie premeny hradného areálu na pešiu zónu, k čomu by malo dojsť čoskoro. Celková suma za túto fázu rekonštrukcie je cca 23 miliónov eur. 

Areál Bratislavského hradu konečne získava špičkovú reprezentatívnu podobu. Investorovi, NR SR, sa podarilo vyhotoviť jeden z najdôležitejších a najlepších projektov obnovy v Bratislave v poslednom desaťročí vo vysokej kvalite a dá sa predpokladať, že táto obnova výrazne zvýši atraktivitu mesta a bude dôstojným priestorom pre reprezentáciu Hlavného mesta Slovenska aj krajiny ako takej.

Pozrite si vynikajúce fotografie obnovenej záhrady a areálu od fotografa Lukáša Synaka. Za fotografie mu týmto mimoriadne ďakujeme.

Vodný prvok bol súčasťou aj pôvodnej záhrady, no jeho presná podoba nie je známa.
Z tohto dôvodu sa pristúpilo k neutrálnej podobe.
Obnovená Oranžéria. Renovated Orangery.
Zimná jazdiareň. Winter riding hall.
Hoci záhrada pôsobí ako bariérová, všetky úrovne záhrady sú prístupné aj bezbariérovo
cez systém bočných bránok.
The garden is barrier-free altough is doesn't look so. 
Drevené konštrukcie na stenách múru slúžia na uchytenie popínavých rastlín.
Wooden constructions on the walls will help vines to grow.
Záhrada bude vyzerať každým rokom lepšie spolu s postupným rastom vysadených rastlín.
The garden will look better by every year thanks to growing of the plants.
Obnovené grotto, o ktorého existencii sme sa dozvedeli vďaka archeologickému výskumu.
Restored grotto.

Krycia stavba nad keltsko-rímskymi pamiatkami. Cover building over Celtic-Roman findings.
Nový chodník popri veľkomoravských nálezoch. New walkway next to Great Moravian findings.
Zdroj / Source: NR SR
________________________
One of the most expected, watched and most significant revitalization projects in the recent years in Bratislava is being completed and opened to public in these days - rehabilitation of the Northern terrace of Bratislava castle. Historical structures of former Winter riding hall and, above all, French baroque garden are restored, and became the most wonderful decoration of the Castle grounds. Apart from that, extremely valuable remains of the Celtic-Roman buildings were found during the archeological excavations, which will be presented in the new cover buildings. Also the functionality of the Castle will be improved thanks to new technical improvements and underground garages, which will allow to change the grounds onto pedestrian area. Cost of this stage of reconstruction is approximately 23 millions of euro, the investor is NR SR (National Council of Slovak Repubic). By this reconstruction, Castle finally got a representative look, which will further improve attractivity of the city and the country as well. 

(ag, foto Lukáš Synak)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára