Construction update: Pri Mýte, 19.6.2016

Račianska ulica patrí hlavne v svojej časti bližšie k centru mesta k potenciálne najmestotvornejším bulvárom v Bratislave. Charakter a mierka zástavby, profil ulice, existujúca električková trať a čiastočne živý parter sú dobre predpoklady do budúcnosti, ktoré treba naďalej rozvíjať, a to nielen skvalitňovaním verejných priestranstiev či parametrov zariadení verejnej dopravy, ale aj vhodným developmentom, ktorý by podporil vitalitu ulice, ale zároveň do nej nevnášal zbytočné preťaženie nevhodnými funkciami. Snahu o pozitívny vstup je vidieť aj z aktuálne najvýraznejšieho projektu v okolí Račianskej, rezidenčného komplexu Pri Mýte. 

Obytný areál je vo vysokom štádiu rozostavanosti, pričom na prvej fáze projektu už do istej miery prebieha finalizácia a väčšina budov z druhej fázy bude čoskoro v štádiu hrubej stavby. Spolu by mali tieto dve fázy priniesť 329 bytov, dokončené a odovzdané by mali byť v januári 2017, resp. v januári 2018. To však nie je koniec aktivitám developera Pri Mýte, spoločnosti Penta Investments, keďže má nakoniec vyrásť aj tretia fáza projektu na časti pozemku medzi najvyššou budovou komplexu a Račianskou ulicou (na prvej fotografii). Vybudovaný bude ďalší bytový dom, rovnobežný s ulicou, so šiestimi podlažiami a približne 60 bytmi, ktoré budú orientované do vnútrobloku, pričom od Račianskej bude pavlač. Dom takýmto spôsobom zároveň vytvorí akustickú zábranu od dopravného ruchu pre zvyšok komplexu. Architektúra v princípe vychádza z riešenia prvých dvoch fáz, hoci tentokrát bude pod taktovkou bratislavského štúdia Vallo Sadovsky Architects, narozdiel od zvyšku komplexu od Arhitektura Krušec. Dátum výstavby tejto poslednej budovy ešte nie je známy.

Ide o zmenu, keďže pôvodne sa navrhoval na tomto mieste parkovací dom. Hoci nepochybne existuje dopyt po parkovaní, je otázne, či je žiaduce ho riešiť formou parkovacieho domu so zodpovedajúcim stavebným riešením na jednej z najmestskejších tried v Bratislave, zvlášť v nadväznosti na dostupnosť verejnej dopravy. Okrem toho, koncentrácia ďalších parkovacích miest vo väčšej miere, ako to vyžaduje norma, môže viesť ku zbytočnému zahlcovaniu lokality individuálnou automobilovou dopravou, ktorá by sa mala naopak práve regulovať. Najekonomickejším  a najjednoduchším spôsobom, ako ju regulovať, je regulácia parkovania, no slovenské parkovacie normy svojim nastavením, keď sa stanovujú pomerne veľkorysé minimálne počty parkovacích miest, vedú presne k opačnému efektu. Ak sa má zlá situácia s parkovaním v budúcnosti zmeniť, je potrebný iný prístup - vhodnými prostriedkami ľudí motivovať k využívaniu iných foriem dopravy. V tomto kontexte teda možno zmenu v rámci projektu Pri Mýte hodnotiť ako jednoznačné pozitívum. 
 
Zdroj / Source: Penta Investments
Nová budova. New building. Zdroj / Source: Penta Investments / EIA
_____________________________
First two stages of the residential development Pri Mýte are advancing. While the first stage is in the finishing phase, most of the buildings in the second stage are almost topped out. Developer Penta Investments aims to deliver homes from the first part of the complex by January 2017 and one year later in case of those from the second. Together, these two stages will contain 329 new homes. Still, that's not an end of the development as there was a recent change of plans - developer originally planned to build a parking garage alongside Račianska street, what will not happen after all. Instead, another residential building with six floors and approximately 60 new homes by Vallo Sadovsky Architects will be built. The dates are not yet known, however, new residential building will be definitely a better addition to the one of the most important boulevards in the city than parking garage.

(ag, foto: PhD)
Zdieľať na Google Plus
  Blogger koemntár
  Facebook komentár

1 komentárov:

 1. Áno, konečne si niekdo z architektonickej obce všimol jednú z posledných možností vybudovať mestotovornú časť mesta s kompletnými funkciami vo forme bulváru.
  Žiaľ Nové mesto premárňuje už aj jednu z posledných príležitostí vybudovať mesto zo všetkým, čo k tomu patrí a v regulácii a rokovaniach neprekonalo sídliskovú mierku výstavby zo 60-70rokov v tejto lokalite. Smutné je, že táto časť mala výrazný potenciál na vytvorenie centra mestskjej časti, ktoré BANM nemá a mu chýba. Deje sa tak aj napriek tomu, že na BANM pracuje niekoľko architektov-urbanistov avšak asi s minimálnym praktickými skúsenosťami.

  Škoda, že autor na jednej strane upozornil na túto príležitosť, t.j. zmieňovanú vitalitu ulice s funkciami bulváru a prepojenie bývania s ním, no na druhej strane ju pretrel vyzdvihnutím oddeľovania sa na dnešné pomery len priemerného sídliska od Račianskej ulice a tým zgumovania možnosti vybudovania živého atraktívneho bulváru.
  6 podlažnú budovu autor vníma ako akustickú zábranú voči hluku ulice, čím jednoznačne prezentuje, že ho zaujíma len nová výstavbu a nezaujíma ho existujúca zástavba a bulvárna radiála. Na rozdiel od členitého fasádne otvoreného objektu garážového domu s funkciami služieb na spodných podlažiach, ako bolo uvedené v stavebnom zámere v navrhovanej zmene figuruje 6 podlažný múr s hladkou stenou, ktorý znásobí ako akustickú, tak aj veternú expozíciu Račianskej radiáli.
  A keďže je tento objekt natlačený na uličnú čiaru, nie je tu priestor ani na takú výsadbu zelene, ako je na opačnej strane ulice, aby tak výstavba Pri Mýte výrazne nezhoršil pomery na Račianskej radiále.

  Miestna časť BANM opäť zlýhala v mestotvornom formovaní výstavby a rodí sa tu priemerné sídliskové bývanie s nízkou úrovňou služieb, ktoré len prehĺby ich deficit v tejto mestskej časti. Dopady na Račiansku ulicu nevyvážia ani zďaleka vyvovalané investície v prospech miestnych obyvateľov, ktoré prezentuje starosta Kusý. BANM tak potvrdzuje, že iné ako finančné aspekty z pohľadu svojích znalostí a schopností nie je schopné posúdiť.

  OdpovedaťOdstrániť