Zmeny na Sliačskej ulici

Okolie Račianskej ulice je jednou z najviac sa meniacich lokalít v meste. Historická trasa, smerujúca do malokarpatskej oblasti, tvorila už kedysi jednu z hlavných rozvojových osí Bratislavy - vznikli tu niektoré z prvých fabrík, električkových tratí aj sídlisk. Tak ako v minulosti, aj dnes sú tieto aspekty významným podnetom pre príliv nových investícii. Zásadným rozdielom však je, že utlmené areály priemyselných podnikov sa transformujú na obytné zóny. V niektorých prípadoch sa to neobišlo bez strát - mnohé industriálne objekty mali pamiatkovú alebo kultúrnu hodnotu, no než sa táto hodnota stihla širšie oceniť a formou vhodnej konverzie sa stať významnou kvalitou územia, boli tieto objekty asanované. Z tohto dôvodu treba oceniť tých developerov, ktorí sa rozhodli priemyselnú minulosť priznať a zakomponovať do svojich projektov. Taký je aj prípad Sliačskej ulice, ktorá v najbližšom období úplne zmení svoj charakter. Sliačska ulica sa odpája od Račianskej ulice a jej južná strana tvorí hranicu areálu Výskumného Ústavu Zváračského, ktorý má už najlepšie roky za sebou. Časť objektov bola preto už nejakú dobu opustená. Vznikol teda priestor pre nové využitie a súčasné ovzdušie rýchleho rozvoja mesta tejto premene praje - pozdĺž Sliačskej vznikli hneď dva projekty - konverzia priemyselnej haly na loftové kancelárie a rezidenčný projekt Ahoj Park.

Prvý z projektov, obnova starej priemyselnej haly na kancelársku budovu, je netradičnou a zaujímavou realizáciou, zvlášť s ohľadom na fakt, že pôvodná hala nedisponovala žiadnymi architektonickými či kultúrnymi kvalitami. Spoločnosť Slovunit sa napriek tomu rozhodla objekt zrekonštruovať, pričom v obnovenom objekte by si mali nájsť miesto kancelárie, sklady aj občianska vybavenosť. Projekt sa zrejme snaží cieliť na postupne sa formujúci bratislavský kreatívny priemysel, preto ponúka aj priestory na remeselnú výrobu. Objekt, ktorého redizajn pripravila architektonická kancelária Compass, je už dokončený aj zabývaný. 
Zdroj / Source: Slovunit via TrendReality.sk

V priamom dotyku s obnovenou halou vyrastie v najbližšom období rezidenčný development, nazvaný Ahoj Park. Pozemok je už viacmenej úplne vyčistený a pripravený na výstavbu, ktorá by sa mala začať v priebehu leta. Developer Ahoj Development, personálne napojený na vyššie spomenutú spoločnosť Slovunit, ale aj na firmu Lúčky Development pripravujúcu karloveský projekt Skalka Rezidencia, obsadil aj tú istú architektonickú kanceláriu (Compass), čo dodá lokalite ucelenejší charakter. Obytná zóna pozostávajúca z troch bytových domov so 129 bytmi by mala byť dokončená v priebehu roka 2018. 


Zdroj / Source: Ahoj Developmet
_________________________
Area around Račianska street (where Sliačska street belongs) is historically one of the most important development axis in Bratislava - some of the first factories, tramway tracks and housing estates were built there. Now these attributes are still a reason for investment, as the factories are shut down and offering potential for the new develpments. Unfortunately, some of the industrial objects had a large cultural value which was not fully recognized and the buildings were demolished. Cases of different approach must be highlighted - for example the case of conversion of old industrial box on Sliačska street, located on the edge of Welding Research Institute. The company Slovunit reconstructed the object, which is now an office building, focusing on creative industries. Next to the conversion, a large empty plot will be rebuilt onto a residential complex called Ahoj Park. The construction of three buildings with 129 homes should start this summer and to be finished in 2018. The developer Ahoj Development is personally connected to abovementioned Slovunit and the same is also the author of designs - architecture studio Compass. In few years, this area will get a brand new and integrated look.

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára