Construction update: Nobelova, 30.4.2016

Keď sme naposledy prinášali update projektu Nobelova, na prvej stavbe z troch plánovaných sa ešte len realizovala základová doska. Medzičasom však výstavba pokročila natoľko, že prvá budova je v štádiu hrubej stavby, základová doska je zrealizovaná na druhej budove a stroje pracujú aj na mieste tretej budovy. Rezidenčný development na okraji areálu niekdajšieho priemyselného podniku Dynamit-Nobel, neskôr Istrochem, by mal byť celkovo dokončený v priebehu roka 2018, prvá fáza však bude skolaudovaná už do konca tohto roku. Developer projektu SITNO HOLDING Real Estate môže byť relatívne spokojný aj s predajom - z prvej fázy so 111 bytmi sa mu podarilo predať 91% bytov, z druhej so 120 bytmi zatiaľ 60%. Sídlisko na Nobelovej ulici sa tak čoskoro výrazne rozrastie.

Výstavba na Nobelovej je každopádne aj jedným z prvých prejavov postupnej premeny brownfieldu na mieste niekdajšieho priemyselného areálu na obytnú štvrť, v rámci ktorej sa začínajú ohlasovať ďalšie nové projekty, napríklad premena niekdajšej kancelárskej budovy na bytový projekt Kubik od VI Group. V poslednom článku sme vyjadrili nádej, že mestská časť v predstihu pripraví kvalitný územný plán zóny, ktorý zo súčasnej zanedbanej lokality pomôže spraviť žijúcu a fungujúcu časť mesta. Podľa informácii, ktoré priniesol portál TrendReality, sa miestna samospráva skutočne rozhodla pristúpiť k obstaraniu územného plánu zóny. Uvidíme, ako sa spracovateľ ÚPZ, spoločnosť AŽ Projekt, popasuje so zadaním a či je vôbec v podmienkach našej legislatívy (nemožné stavebné normy či zle nastavené územné plánovanie) vytvoriť základy pre dobrú mestskú štvrť. 

Zdroj / Source: SITNO HOLDING Real Estate
_______________________
Only the foundation works on the first building were visible when we published our last update from the project Nobelova. Since then has the residential development located on the edge of Istrochem industrial area grown. Now first out of three buildings is topped out, second is under construction and the machines are also visible on the third plot. The developer, SITNO HOLDING Real Estate, can be relatively satisfied with the sale so far, as 91% out of 111 homes in the first stage are sold and more than 60% out of 120 homes from the second. The first stage should be finished by the end of year, whole development probably in 2018. It is the very first part of a larger rehabilitation of brownfield area of former Istrochem factory. Another projects are already starting what led the officials of Nové Mesto borough to acquire a local masterplan. We will see if it's possible to lay foundations for a good city quarter in the conditions of Slovak legislature and urban planning. 

(foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára