Construction update: Malé Krasňany, 30.4.2016

Od nášho posledného updatu projektu Malé Krasňany už prešlo niekoľko mesiacov a za tú dobu výstavba mimoriadne pokročila. Rozsiahly rezidenčný zámer v blízkosti administratívneho komplexu Reding na Račianskej ulici a v dotyku s vinohradmi vo forme šiestich domov realizuje luxemburský developer Lucron Development. Aktuálne sú vo výstavbe prvé tri domy (1, 3, 5), pričom dom č. 1 by mal byť hotový už v zime tohto roka a celá zóna približne na prelome rokov 2018/2019. Celkovo budú Malé Krasňany obsahovať 333 bytov a 169 apartmánov. 

Už v minulom update sme písali, že projekt považujeme za prínosný. Hoci urbanizmus je skôr sídliskový a trochu problematická je aj chýbajúca občianska vybavenosť priamo v rámci komplexu (až na jednu výnimku - škôlku), v danej lokalite ide o prijateľné riešenie. Tieto nevýhody by mali byť vyvážené príjemnou a striedmou architektúrou od architektonického štúdia Šujan_Štassel, rozličnými ekologickými opatreniami (napríklad slnečné kolektory na streche), ale hlavne rozsiahlymi verejnoprospešnými opatreniami. Najvýraznejším z nich je prebudovanie prístupovej križovatky ku komplexu s Račianskou ulicou, ktoré práve prebieha, zlepšenie podmienok pre cyklistov a nové spojenia do rekreačnej oblasti Malých Karpát. Z verejnoprospešných opatrení v rámci Malých Krasnian tak budú profitovať nielen zákazníci developera, ale aj obyvatelia celého mesta.

Zdroj / Source: Lucron Development
Zdroj / Source: Lucron Development
____________________________
It's already few months since our last update of Malé Krasňany development which already pretty grown. A massive residential complex located next to Reding office tower and Carpathian vineyards is being built by the developer from Luxembourg, Lucron Development. Project consisting of six buildings will contain 502 new homes, at the moment three buildings (Building 1, 3 and 5) are under construction. First of them (building 1) should be finished by the end of year, whole development in the end of 2018 or early 2019. Malé Krasňany will be definitely an asset for the area, as the developer is also working on some projects for public benefit, such as rebuilding of crossing leading to Malé Krasňany or building a new bikepath leading to Little Carpathians. 

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára