Première opäť vo výstavbe / Première under construction again

Už nejakú dobu sú viditeľné obnovené práce na výstavbe projektu Première, ktorý je ďalším reštartovaným bratislavským projektom. Zámer výškového domu na Šancovej ulici zároveň patrí ku starým bratislavským kauzám. Pôvodný developer, poháňaný predkrízovým optimizmom, zmenil projekt z pôvodne osempodlažnej budovy na 23-podlažnú (v istej chvíli až 30-podlažnú), čo vyvolalo veľkú vlnu nevôle. Výstavba budovy sa spustila, no kríza ju zastavila a developer skrachoval. Première však prebrala česká spoločnosť FINEP (Jégého Alej I-IV), ktorá sa rozhodla v duchu pôvodného stavebného povolenia dokončiť 23-podlažnú výškovú budovu s prevažne rezidenčnou funkciou a administratívou na nižších podlažiach.

Presne pred rokom sme situáciu analyzovali a už vtedy sme konštatovali možnosti developera: (1) projekt nestavať, (2) projekt prepracovať, (3) budovať pôvodný projekt. Prvá možnosť bola najmenej pravdepodobná, zo zvyšných dvoch sa však FINEP rozhodol pre tú horšiu variantu. Première v súčasnej podobe vstúpi do lokality neprimeraným spôsobom - nevhodná je mierka, forma i záťaž na územie. Zmenami prešla aj naposledy prezentovaná architektúra objektu, a bohužiaľ k výrazne horšiemu. Je vysoko pravdepodobne, že keby sa o projekte rozhodovalo teraz, už by nebolo možné, aby prešiel v pôvodnej podobe. Première tak ostane nechceným pomníkom divokého predkrízového developmentu. 

Medzi materiálmi nižšie prikladáme aj vhodný inšpiratívny príklad z kanadského Toronta, ktorý pripomína Première tvarom pozemku i polohou voči hlavnej ulici, zároveň ukazuje vhodnú mierku pre územie Šancovej a architektúrou do istej miery pripomína prezentovanú verziu bratislavského projektu spred roka. Projekt v takejto forme by bol vítaným obohatením Šancovej ulice, nanešťastie sa developer rozhodol inak. Première by malo byť dokončené v druhej polovici roku 2017.

Construction update 16.4.2016

Zdroj / Source: FINEP/EIA
Vhodná inšpirácia pre bratislavský projekt - Howard Park v Toronte v Kanade.
Good inspiration for Bratislava project - Howard Park in Toronto, CA.
Zdroj / Source: Triumph Developments
_____________________
Construction works on Première project on Šancová street are noticeable already for some time. It is another restarted Bratislava project and also one of the most problematic. The original developer, inspired by pre-crisis optimism, decided to change the project from 8-floor up to 23-floor tall highrise. However, when the crisis started, the developer went bankrupt and development was sold to the strong Czech company FINEP (Jégého Alej I-IV), which decided to continue according to original plans. This is the most unfortunate option, as the massive highrise residential building on one of the busiest streets in the city will create a great pressure on the area and with totally different scale and form, it will also lower the visual quality of the steet and city as well. In the article, we also present the inspiration, how should proper development for Šancová street look like - unfortunately, that will not happen. Première in its current form should be finished by the end of 2017. 

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára