Construction update: Karloveské Rameno II, 16.4.2016

Rezidenčný projekt Karloveské Rameno II, nachádzajúci sa v tesnej blízkosti rovnomenného prírodného územia a prvej fázy, ktorá bola dokončená už pred desaťročím, sa blíži do finále. Budova je už takmer úplne obložená fasádnymi prvkami, dokončujú sa balkóny, pracuje sa na prenajímateľnom parteri a realizujú sa aj terénne úpravy. Dá sa predpokladať, že stavba bude dokončená ešte skôr ako je uvádzané na stránke developera projektu, spoločnosti J&T Real Estate, teda ešte pred rokom 2017. Architektúrou objekt nadväzuje na prvú fázu, vďaka čomu sa vytvára pomerne celistvá zóna v blízkosti zelenej rekreačnej oblasti. Karloveské Rameno II pozostáva z dvoch častí, z bytového domu a šiestich rodinných domov, ktoré v podnoži ukrývajú priestory pre lodenice. Bytový dom obsahuje 35 apartmánov, ako apartmány sú označené aj rodinné domy. 

Obytné jednotky v Karloveskom Ramene sú označené ako apartmány aj napriek tomu, že spĺňajú všetky normy pre byty. Dôvod takéhoto označenia je jednoduchý - územný plán definuje danú oblasť ako rekreačnú, t.j. prípustné sú len budovy s dočasným bývaním, ako sú napríklad apartmánové domy. Developer projektu takýmto spôsobom obišiel Územný plán mesta, ktorý je síce nekvalitný, ťažkopádny a nepružný, ale stále má v rámci riadenia rozvoja mesta hodnotu zákona. Niektorí developeri sa preto snažia takýmto spôsobom kľučkovať, aby mohli napriek zjavnému nesúladu so zamýšľaným funkčným využitím presadiť svoje zámery. Je škoda, že to je aj prípad veľkých developerov, akým J&T Real Estate nepochybne je, alebo zaujímavých a potenciálne kvalitných projektov, ktorým by Karloveské Rameno II mohlo byť. Miestna samospráva má možnosť ovplyvniť stavebný rozvoj mesta formou územných plánov zón, ktoré sa určitými lokalitami zaoberajú oveľa podrobnejšie a dokážu veľmi presne rozvoj regulovať. V tomto ohľade je potešiteľné, že mestská časť Karlova Ves už podnikla kroky k obstaraniu územného plánu zóny pre oblasť Karloveského ramena.

Zdroj / Source: J&T Real Estate


Hoci Karlova Ves vyhlásila pre dané územie stavebnú uzáveru, ktorá bude platiť až do prijatia územného plánu zóny (maximálne však 5 rokov), netýka sa to zámeru samotnej mestskej časti, a síce výstavby komunitnej lodenice. Táto má územné rozhodnutie platné už dlhšiu dobu a aktuálne má platné už aj stavebné povolenie. Podľa miestnej samosprávy by sa výstavba mohla začať teoreticky už tento rok, funkčná by mala byť pred letom 2018. Architektúru spracovávala kancelária Office110. Jediná vec, ktorá by mohla realizáciu zabrzdiť, je nedostatok financií, miestni zastupitelia však očakávajú uvoľnenie peňazí od vedenia Hlavného mesta.

Zdroj / Source: Office110
Zdroj / Source: Office110
_________________________
Residential project Karloveské Rameno II (named after near-by natural area of Karloveské arm) is almost completed. Final works on facades, street level and surroundings are going on and whole development should be finished sooner as the developer, J&T Real Estate, suggests, thus before 2017. Architecture of Karloveské Rameno II is similar to the first phase, the project itself consists of two buildings, residential building with 35 apartments (flats) and six more houses, defined as apartments as well, despite they are normal houses. Different definition of the housing units is caused by the Bratislava City Masterplan, which defines this area as an area for recreation, where housing is not legal and only the temporary housing is acceptable. In some cases, developers are trying to circumvent the masterplan, what is indeed a shameful way of doing business. The local authorities can regulate the future development by adopting the Local Masterplan and it is great that officials in Karlova Ves, where this project is located, are doing so. However, Karlova Ves's own project, the community dockyard, will not be influenced by this process. If all goes well, the construction of dockyard designed by Office110 architecture studio could start even this year and to be operational before Summer 2018.

(ag, foto: Fowner)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára