Rekonštrukcia Katedrály sv. Martina bude pokračovať / Restoration of Cathedral of St. Martin will continue

Katedrála sv. Martina je jednou z najvýznamnejších a zároveň najstarších pamiatok v Bratislave. Vek tohto historicky mimoriadne významného chrámu zvyšuje nároky na ochranu a údržbu budovy, čo je však zároveň nesmierne náročná finančná úloha. Napriek tomu Bratislavská arcidiecéza, pod ktorú táto Katedrála (tradične nazývaná Dóm) patrí, už od svojho vzniku v roku 2008 postupne obnovuje exteriérové plochy chrámu. Zrekonštruované sú už kaplnky na severnej fasáde, vstupný portál i fasáda hlavnej lode, ako aj kostolná veža. V roku 2015 sa zrealizovali reštauračné práce už aj na prvej sekcii južnej fasády. Rekonštrukcia južnej fasády by mala pokračovať aj v tomto roku.

Podľa Mons. ThLic. Vendelína Plevu, arcidiecézneho ekonóma, je snahou Bratislavskej arcidiecézy obnoviť v roku 2016 ďalšie dve polia na južnej fasáde. Vzhľadom na finančnú náročnosť rekonštrukcie (cca 1 milión eur), predpokladom je získanie prostriedkov z grantov Ministerstva kultúry, ale aj z fondov Európskej únie. V prípade zisku peňazí z oboch zdrojov by okrem obnovy fasády mala táto fáza rekonštrukcie zahŕňať aj výmenu vitrážových okien, ktoré sú v havarijnom stave. Treba veriť, že Bratislavská arcidiecéza bude pri získavaní prostriedkov úspešná a už čoskoro sa Katedrála sv. Martina zaskvie nad Bratislavou v celej svojej kráse. 

Zrekonštruovaná veža a prvá sekcia južnej fasády. Tento rok by mali nasledovať ďalšie dve.
Refurbished tower and the first section of the southern facade. Two another should follow this year.
Prioritou rekonštrukcie Katedrály sv. Martina v najbližšom období bude zrejme južná fasáda.
Southern facade of the Cathedral will be the priority of its restoration in the following years.

Zaujímal nás aj osud schátraného historického objektu, ktorý sa dotýka južnej strany Katedrály zo strany Rudnayovho námestia a ktorý taktiež patrí arcidiecéze. Výhľadovo sa plánuje rekonštrukcia aj tohto objektu, v tejto fáze však ešte arcidiecéza nemá spracovanú konkrétnu projektovú dokumentáciu, pre budúcnosť je však dôležité, že v roku 2015 sa realizovala sanácia vlhkosti, čo znamená, že budove v najbližšom období nehrozí ďalšie rozsiahlejšie chátranie. Po zrekonštruovaní by budova mala slúžiť ako zázemie Katedrály - uvažuje sa o zriadení múzea a vystavení časti exponátov, ako aj predajni suvenírov a podobne. Problematickým bodom je zatiaľ forma stavebného prepojenia s objektom Katedrály. Na rekonštrukciu však bolo každopádne vypracovaných už niekoľko štúdií, zatiaľ posledná podľa našich vedomostí je štúdia od G-ateliéru z roku 2013, ktorý sa špecializuje na obnovu pamiatok. Táto nám dáva celkom plastickú predstavu, ako by objekt po obnove mohol vyzerať. 


Zdroj/Source: G-ateliér
Zdroj/Source: G-ateliér
Zdroj/Source: G-ateliér
___________________________
Restoration of the Cathedral of St. Martin, one of the most important and valuable monuments of Bratislava, should continue also this year. Bratislava Arcibishopric is gradually working on reconstruction of the exteriors and up to this day, most of the northern facades, as well as church tower, are reconstructed. In 2015, first section of the southern facade was restored and two more should follow this year. According to Mons. ThLc. Vendelín Pleva, arcibishopric economist, all depends on availability of funds, which are mostly from the grants by Ministry of Culture, as well as European Union. If all goes well, arcibishopric intends to reconstruct also the stained glass windows. Another building deserving reconstruction is the house on Rudnay square, also belonging to Bratislava arcibishopric. In the future, it could serve as museum exposition and souvenir shop adjacent to Cathedral. The concrete project is not ready yet, however, many studies were made on this building. The most recent study from 2013 by G-ateliér studio gives a good idea, how the house could look like in the (hopefully) near future. 

(ag, foto: Fowner)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára